O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2004 Nr 2TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
7 - Wyrok z dnia 2004-02-17
konstytucyjność art. 73 § 2 Kodeksu postępowania karnego
Z.U. 2004 / 2A / 7
Dz.U. 2004.34.302 z dnia 2004-03-04     ISAP     RCL
sygn. SK 39/02 (DOC) Pobierz 89600 bajtów.     (PDF) Pobierz 143068 bajtów.
8 - Wyrok z dnia 2004-02-18
konstytucyjność niektórych przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych
Z.U. 2004 / 2A / 8
Dz.U. 2004.34.304 z dnia 2004-03-04     ISAP     RCL
sygn. K 12/03 (DOC) Pobierz 224768 bajtów.     (PDF) Pobierz 268155 bajtów.
9 - Wyrok z dnia 2004-02-18
konstytucyjność przepisów dotyczących naboru na aplikację adwokacką i radcowską
Z.U. 2004 / 2A / 9
Dz.U. 2004.34.303 z dnia 2004-03-04     ISAP     RCL
sygn. P 21/02 (DOC) Pobierz 366592 bajtów.     (PDF) Pobierz 365335 bajtów.
10 - Wyrok z dnia 2004-02-24
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy nowelizującej Kodeks Pracy
Z.U. 2004 / 2A / 10
Dz.U. 2004.40.374 z dnia 2004-03-12     ISAP     RCL
sygn. K 54/02 (DOC) Pobierz 234496 bajtów.     (PDF) Pobierz 333573 bajtów.


POSTANOWIENIA 

11 - Postanowienie z dnia 2004-02-03
zrzeczenie się obywatelstwa
Z.U. 2004 / 2A / 11
sygn. SK 12/02 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.     (PDF) Pobierz 155630 bajtów.
12 - Postanowienie z dnia 2004-02-03
właściwość sądów
Z.U. 2004 / 2A / 12
sygn. SK 18/03 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 130013 bajtów.
13 - Postanowienie z dnia 2004-02-24
prawo do stanu spoczynku sędziego
Z.U. 2004 / 2A / 13
sygn. P 5/03 (DOC) Pobierz 64000 bajtów.     (PDF) Pobierz 151608 bajtów.
14 - Postanowienie z dnia 2004-02-25
Z.U. 2004 / 2A / 14
sygn. K 23/03 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 97151 bajtów.
15 - Postanowienie z dnia 2004-02-25
świadczenia zdrowotne
Z.U. 2004 / 2A / 15
sygn. K 35/03 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 111984 bajtów.


      Ilość: 9