O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2004 Nr 3TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
16 - Wyrok z dnia 2004-03-02
konstytucyjność przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ograniczających możliwość wznowienia postępowania po wyroku TK (Uwaga! S 1/04 z 2.03.2004, ZU 2004/3A/24)
Z.U. 2004 / 3A / 16
Dz.U. 2004.43.410 z dnia 2004-03-16     ISAP     RCL
sygn. SK 53/03 (DOC) Pobierz 153088 bajtów.     (PDF) Pobierz 209202 bajtów.
17 - Wyrok z dnia 2004-03-03
konstytucyjność art. 17 ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji
Z.U. 2004 / 3A / 17
Dz.U. 2004.43.411 z dnia 2004-03-16     ISAP     RCL
sygn. K 29/03 (DOC) Pobierz 118784 bajtów.     (PDF) Pobierz 178161 bajtów.
18 - Wyrok z dnia 2004-03-08
konstytucyjność art. 414 § 2 Kodeksu handlowego
Z.U. 2004 / 3A / 18
Dz.U. 2004.43.412 z dnia 2004-03-16     ISAP     RCL
sygn. SK 23/03 (DOC) Pobierz 128512 bajtów.     (PDF) Pobierz 202150 bajtów.
19 - Wyrok z dnia 2004-03-09
konstytucyjność przepisów ograniczających uprawnienia kombatanckie
Z.U. 2004 / 3A / 19
Dz.U. 2004.46.444 z dnia 2004-03-22     ISAP     RCL
sygn. K 12/02 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.     (PDF) Pobierz 136231 bajtów.
20 - Wyrok z dnia 2004-03-16
konstytucyjność niektórych przepisów dotyczących likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy
Z.U. 2004 / 3A / 20
Dz.U. 2004.51.514 z dnia 2004-03-30     ISAP     RCL
sygn. K 22/03 (DOC) Pobierz 142336 bajtów.     (PDF) Pobierz 219566 bajtów.
21 - Wyrok z dnia 2004-03-24
konstytucyjność ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Z.U. 2004 / 3A / 21
M.P. 2004.15.247 z dnia 2004-03-30     ISAP     RCL
sygn. K 37/03 (DOC) Pobierz 180224 bajtów.     (PDF) Pobierz 234767 bajtów.
22 - Wyrok z dnia 2004-03-30
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych
Z.U. 2004 / 3A / 22
Dz.U. 2004.63.591 z dnia 2004-04-15     ISAP     RCL
sygn. K 32/03 (DOC) Pobierz 187904 bajtów.     (PDF) Pobierz 247985 bajtów.
23 - Wyrok z dnia 2004-03-30
konstytucyjność przepisów dotyczących obligatoryjnego obciążania oskarżyciela prywatnego kosztami procesu
Z.U. 2004 / 3A / 23
Dz.U. 2004.63.592 z dnia 2004-04-15     ISAP     RCL
sygn. SK 14/03 (DOC) Pobierz 106496 bajtów.     (PDF) Pobierz 187457 bajtów.


POSTANOWIENIA 

24 - Postanowienie z dnia 2004-03-02
Sygnalizacja w sprawie SK 53/03 z 02.03.2004, ZU 2004/3A/16; konstytucyjność przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ograniczających możliwość wznowienia postępowania po wyroku TK
Z.U. 2004 / 3A / 24
sygn. S 1/04 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.     (PDF) Pobierz 148548 bajtów.
25 - Postanowienie z dnia 2004-03-09
konstytucyjność art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; podwyżka czynszu
Z.U. 2004 / 3A / 25
sygn. SK 34/02 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 115221 bajtów.
26 - Postanowienie z dnia 2004-03-23
operatorzy sieci kablowych
Z.U. 2004 / 3A / 26
sygn. K 21/03 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.     (PDF) Pobierz 145441 bajtów.
27 - Postanowienie z dnia 2004-03-23
zgodność z ustawą niektórych przepisów załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
Z.U. 2004 / 3A / 27
sygn. U 13/02 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 89734 bajtów.
28 - Postanowienie z dnia 2004-03-30
dodatki za trudne warunki pracy dla nauczycieli
Z.U. 2004 / 3A / 28
sygn. U 2/01 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 138385 bajtów.


      Ilość: 13