O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2004 Nr 4TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
29 - Wyrok z dnia 2004-04-06
konstytucyjność przepisów odbierających emerytom i rencistom Poczty Polskiej ulgi telekomunikacyjne
Z.U. 2004 / 4A / 29
Dz.U. 2004.74.687 z dnia 2004-04-22     ISAP     RCL
sygn. SK 56/03 (DOC) Pobierz 120832 bajtów.     (PDF) Pobierz 175995 bajtów.
30 - Wyrok z dnia 2004-04-20
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
Z.U. 2004 / 4A / 30
Dz.U. 2004.109.1159 z dnia 2004-05-12     ISAP     RCL
sygn. K 45/02 (DOC) Pobierz 271360 bajtów.     (PDF) Pobierz 285932 bajtów.
31 - Wyrok z dnia 2004-04-21
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o biopaliwach
Z.U. 2004 / 4A / 31
Dz.U. 2004.109.1160 z dnia 2004-05-12     ISAP     RCL
sygn. K 33/03 (DOC) Pobierz 292864 bajtów.     (PDF) Pobierz 311944 bajtów.
32 - Wyrok z dnia 2004-04-26
konstytucyjność art. 91 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, dotyczącego przyznawania pomocy materialnej dla uczniów
Z.U. 2004 / 4A / 32
Dz.U. 2004.109.1161 z dnia 2004-05-12     ISAP     RCL
sygn. K 50/02 (DOC) Pobierz 102400 bajtów.     (PDF) Pobierz 158001 bajtów.
33 - Wyrok z dnia 2004-04-27
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o VAT z dnia 4 grudnia 2002 r. oraz rozporządzenia Ministra Finansów
Z.U. 2004 / 4A / 33
Dz.U. 2004.109.1162 z dnia 2004-05-12     ISAP     RCL
sygn. K 24/03 (DOC) Pobierz 229376 bajtów.     (PDF) Pobierz 262599 bajtów.


POSTANOWIENIA 

34 - Postanowienie z dnia 2004-04-06
ochrona danych osobowych
Z.U. 2004 / 4A / 34
sygn. SK 17/03 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 106196 bajtów.
35 - Postanowienie z dnia 2004-04-14
Z.U. 2004 / 4A / 35
sygn. SK 32/01 (DOC) Pobierz 84992 bajtów.     (PDF) Pobierz 154284 bajtów.
36 - Postanowienie z dnia 2004-04-27
koszty procesu
Z.U. 2004 / 4A / 36
sygn. P 16/03 (DOC) Pobierz 101888 bajtów.     (PDF) Pobierz 177638 bajtów.


      Ilość: 8