O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2004 Nr 4
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
227 - Postanowienie z dnia 2004-06-09
Z.U. 2004 / 4B / 227
sygn. Tw 33/03 (DOC) Pobierz 23552 bajtów.     (PDF) Pobierz 100516 bajtów.
228 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2004-09-08
Z.U. 2004 / 4B / 228
sygn. Tw 33/03 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 109571 bajtów.
229 - Postanowienie z dnia 2004-03-29
Z.U. 2004 / 4B / 229
sygn. Tw 43/03 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.     (PDF) Pobierz 142888 bajtów.
230 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2004-08-16
Z.U. 2004 / 4B / 230
sygn. Tw 43/03 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 115043 bajtów.
231 - Postanowienie z dnia 2004-06-04
Z.U. 2004 / 4B / 231
sygn. Tw 6/04 (DOC) Pobierz 64000 bajtów.     (PDF) Pobierz 118201 bajtów.
232 - Postanowienie z dnia 2004-06-15
Z.U. 2004 / 4B / 232
sygn. Tw 10/04 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 101875 bajtów.
233 - Postanowienie z dnia 2004-07-06
Z.U. 2004 / 4B / 233
sygn. Tw 11/04 (DOC) Pobierz 15872 bajtów.     (PDF) Pobierz 95439 bajtów.
234 - Postanowienie z dnia 2004-06-18
Z.U. 2004 / 4B / 234
sygn. Tw 13/04 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 102369 bajtów.
235 - Postanowienie z dnia 2004-07-14
Z.U. 2004 / 4B / 235
sygn. Tw 15/04 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 123193 bajtów.
236 - Postanowienie z dnia 2004-07-27
Z.U. 2004 / 4B / 236
sygn. Tw 22/04 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 91036 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

237 - Postanowienie z dnia 2003-09-03
Z.U. 2004 / 4B / 237
sygn. Ts 71/03 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 122543 bajtów.
238 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2004-09-22
Z.U. 2004 / 4B / 238
sygn. Ts 71/03 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 114857 bajtów.
239 - Postanowienie z dnia 2003-10-03
Z.U. 2004 / 4B / 239
sygn. Ts 108/03 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 120398 bajtów.
240 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2004-09-22
Z.U. 2004 / 4B / 240
sygn. Ts 108/03 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 100177 bajtów.
241 - Postanowienie z dnia 2004-01-28
Z.U. 2004 / 4B / 241
sygn. Ts 122/03 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 111175 bajtów.
242 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2004-09-07
Z.U. 2004 / 4B / 242
sygn. Ts 122/03 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 112141 bajtów.
243 - Postanowienie z dnia 2004-03-22
Z.U. 2004 / 4B / 243
sygn. Ts 203/03 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 113775 bajtów.
244 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2004-09-08
Z.U. 2004 / 4B / 244
sygn. Ts 203/03 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 112899 bajtów.
245 - Postanowienie z dnia 2004-05-19
Z.U. 2004 / 4B / 245
sygn. Ts 7/04 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 112763 bajtów.
246 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2004-09-28
Z.U. 2004 / 4B / 246
sygn. Ts 7/04 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 102956 bajtów.
247 - Postanowienie z dnia 2004-03-30
Z.U. 2004 / 4B / 247
sygn. Ts 10/04 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 101805 bajtów.
248 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2004-09-06
Z.U. 2004 / 4B / 248
sygn. Ts 10/04 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 102103 bajtów.
249 - Postanowienie z dnia 2004-06-04
Z.U. 2004 / 4B / 249
sygn. Ts 37/04 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 130542 bajtów.
250 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2004-09-08
Z.U. 2004 / 4B / 250
sygn. Ts 37/04 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 118227 bajtów.
251 - Postanowienie z dnia 2004-07-20
Z.U. 2004 / 4B / 251
sygn. Ts 59/04 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 98596 bajtów.
252 - Postanowienie z dnia 2004-07-21
Z.U. 2004 / 4B / 252
sygn. Ts 60/04 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 98137 bajtów.
253 - Postanowienie z dnia 2004-07-21
Z.U. 2004 / 4B / 253
sygn. Ts 64/04 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 119306 bajtów.
254 - Postanowienie z dnia 2004-07-12
Z.U. 2004 / 4B / 254
sygn. Ts 100/04 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 99345 bajtów.
255 - Postanowienie z dnia 2004-09-07
Z.U. 2004 / 4B / 255
sygn. Ts 103/04 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 109314 bajtów.


      Iloĥĉ: 29