O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2004 Nr 5TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
37 - Wyrok z dnia 2004-05-04
konstytucyjność niektórych przepisów art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Z.U. 2004 / 5A / 37
Dz.U. 2004.109.1163 z dnia 2004-05-12     ISAP     RCL
sygn. K 8/03 (DOC) Pobierz 199168 bajtów.     (PDF) Pobierz 246070 bajtów.
38 - Wyrok z dnia 2004-05-04
konstytucyjność regulacji dotyczących kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
Z.U. 2004 / 5A / 38
Dz.U. 2004.109.1164 z dnia 2004-05-12     ISAP     RCL
sygn. K 40/02 (DOC) Pobierz 137216 bajtów.     (PDF) Pobierz 187822 bajtów.
39 - Wyrok z dnia 2004-05-05
konstytucyjność niektórych przepisów prawa prasowego - publikowanie sprostowań prasowych
Z.U. 2004 / 5A / 39
Dz.U. 2004.111.1181 z dnia 2004-05-14     ISAP     RCL
sygn. P 2/03 (DOC) Pobierz 185856 bajtów.     (PDF) Pobierz 270114 bajtów.
40 - Wyrok z dnia 2004-05-10
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy nowelizującej ustawę o szkolnictwie wyższym
Z.U. 2004 / 5A / 40
Dz.U. 2004.111.1182 z dnia 2004-05-14     ISAP     RCL
sygn. SK 39/03 (DOC) Pobierz 150528 bajtów.     (PDF) Pobierz 187061 bajtów.
41 - Wyrok z dnia 2004-05-11
konstytucyjność niektórych przepisów znowelizowanej ordynacji podatkowej
Z.U. 2004 / 5A / 41
Dz.U. 2004.122.1288 z dnia 2004-05-31     ISAP     RCL
sygn. K 4/03 (DOC) Pobierz 305152 bajtów.     (PDF) Pobierz 306508 bajtów.
42 - Wyrok z dnia 2004-05-12
konstytucyjność art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; podwyżka czynszu
Z.U. 2004 / 5A / 42
Dz.U. 2004.122.1289 z dnia 2004-05-31     ISAP     RCL
sygn. SK 34/02 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 139690 bajtów.
43 - Wyrok z dnia 2004-05-12
konstytucyjność § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
Z.U. 2004 / 5A / 43
Dz.U. 2004.122.1290 z dnia 2004-05-31     ISAP     RCL
sygn. U 1/04 (DOC) Pobierz 81408 bajtów.     (PDF) Pobierz 150718 bajtów.
44 - Wyrok z dnia 2004-05-17
konstytucyjność przepisów kodeksu postępowania karnego dotyczących instytucji kasacji
Z.U. 2004 / 5A / 44
Dz.U. 2004.128.1350 z dnia 2004-06-04     ISAP     RCL
sygn. SK 32/03 (DOC) Pobierz 159744 bajtów.     (PDF) Pobierz 210802 bajtów.
45 - Wyrok z dnia 2004-05-18
konstytucyjność art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, dotyczącego uchylenia mandatu
Z.U. 2004 / 5A / 45
Dz.U. 2004.128.1351 z dnia 2004-06-04     ISAP     RCL
sygn. SK 38/03 (DOC) Pobierz 161280 bajtów.     (PDF) Pobierz 223142 bajtów.
46 - Wyrok z dnia 2004-05-25
konstytucyjność przepisów dotyczących terminów przedawnienia
Z.U. 2004 / 5A / 46
Dz.U. 2004.130.1399 z dnia 2004-06-08     ISAP     RCL
sygn. SK 44/03 (DOC) Pobierz 182272 bajtów.     (PDF) Pobierz 230247 bajtów.
47 - Wyrok z dnia 2004-05-31
konstytucyjność Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego z art. 4 ust. 1 Konstytucji
Z.U. 2004 / 5A / 47
Dz.U. 2004.130.1400 z dnia 2004-06-08     ISAP     RCL
sygn. K 15/04 (DOC) Pobierz 138240 bajtów.     (PDF) Pobierz 196115 bajtów.


POSTANOWIENIA 

48 - Postanowienie z dnia 2004-05-05
obniżenie podatku VAT
Z.U. 2004 / 5A / 48
sygn. K 25/02 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 131344 bajtów.
49 - Postanowienie z dnia 2004-05-05
równouprawnienie szkół wyższych
Z.U. 2004 / 5A / 49
sygn. K 39/02 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 138696 bajtów.
50 - Postanowienie tymczasowe z dnia 2004-05-05
Z.U. 2004 / 5A / 50
sygn. SK 26/04 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 100621 bajtów.
51 - Postanowienie z dnia 2004-05-11
konstytucyjność Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego z art. 4 ust. 1 Konstytucji
Z.U. 2004 / 5A / 51
sygn. K 15/04 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 125746 bajtów.
52 - Postanowienie z dnia 2004-05-18
konstytucyjność Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego z art. 4 ust. 1 Konstytucji
Z.U. 2004 / 5A / 52
sygn. K 15/04 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 113339 bajtów.
53 - Postanowienie z dnia 2004-05-19
Z.U. 2004 / 5A / 53
sygn. K 42/02 (DOC) Pobierz 75776 bajtów.     (PDF) Pobierz 125805 bajtów.


      Ilość: 17