O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2004 Nr 6TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
54 - Wyrok z dnia 2004-06-01
konstytucyjność przepisów ustalających granicę gminy Czyżew - Osada
Z.U. 2004 / 6A / 54
Dz.U. 2004.130.1401 z dnia 2004-06-08     ISAP     RCL
sygn. U 2/03 (DOC) Pobierz 116224 bajtów.     (PDF) Pobierz 153405 bajtów.
55 - Wyrok z dnia 2004-06-07
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Z.U. 2004 / 6A / 55
Dz.U. 2004.141.1501 z dnia 2004-06-21     ISAP     RCL
sygn. P 4/03 (DOC) Pobierz 139776 bajtów.     (PDF) Pobierz 194817 bajtów.
56 - Wyrok z dnia 2004-06-14
konstytucyjność art. 26 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku o badaniach i certyfikacji z art. 2 i art. 22 Konstytucji
Z.U. 2004 / 6A / 56
Dz.U. 2004.144.1531 z dnia 2004-06-24     ISAP     RCL
sygn. SK 21/03 (DOC) Pobierz 116736 bajtów.     (PDF) Pobierz 182425 bajtów.
57 - Wyrok z dnia 2004-06-14
konstytucyjność art. 32 ust. 2 - 4a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Z.U. 2004 / 6A / 57
Dz.U. 2004.144.1530 z dnia 2004-06-24     ISAP     RCL
sygn. P 17/03 (DOC) Pobierz 192512 bajtów.     (PDF) Pobierz 202461 bajtów.
58 - Wyrok z dnia 2004-06-15
konstytucyjność przepisów Kodeksu postępowania karnego nakazujących rozstrzygnięcie na posiedzeniu zasadności aktu oskarżenia wniesionego przez pokrzywdzonego
Z.U. 2004 / 6A / 58
Dz.U. 2004.145.1545 z dnia 2004-06-25     ISAP     RCL
sygn. SK 43/03 (DOC) Pobierz 82944 bajtów.     (PDF) Pobierz 162743 bajtów.
59 - Wyrok z dnia 2004-06-21
konstytucyjność § 50 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Z.U. 2004 / 6A / 59
Dz.U. 2004.152.1610 z dnia 2004-07-02     ISAP     RCL
sygn. SK 22/03 (DOC) Pobierz 133632 bajtów.     (PDF) Pobierz 191004 bajtów.
60 - Wyrok z dnia 2004-06-29
konstytucyjność przepisów dotyczących przydziału kwater policyjnych
Z.U. 2004 / 6A / 60
Dz.U. 2004.160.1679 z dnia 2004-07-14     ISAP     RCL
sygn. U 1/03 (DOC) Pobierz 81920 bajtów.     (PDF) Pobierz 136673 bajtów.
61 - Wyrok z dnia 2004-06-29
konstytucyjność niektórych przepisów Prawa przewozowego oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 9 kwietnia 1999 r.
Z.U. 2004 / 6A / 61
Dz.U. 2004.160.1678 z dnia 2004-07-14     ISAP     RCL
sygn. P 20/02 (DOC) Pobierz 95232 bajtów.     (PDF) Pobierz 147078 bajtów.


      Ilość: 8