O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2004 Nr 9TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
88 - Wyrok z dnia 2004-10-05
zgodność z Konstytucją i ustawami § 19 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie uprawiania alpinizmu wprowadzającego obowiązkowe ubezpieczenie dla osób uprawiających i organizujących alpinizm
Z.U. 2004 / 9A / 88
Dz.U. 2004.223.2269 z dnia 2004-10-05     ISAP     RCL
sygn. U 2/04 (DOC) Pobierz 75776 bajtów.     (PDF) Pobierz 128114 bajtów.
89 - Wyrok z dnia 2004-10-06
konstytucyjność art. 392(1) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego zasad wnoszenia kasacji
Z.U. 2004 / 9A / 89
Dz.U. 2004.226.2296 z dnia 2004-10-18     ISAP     RCL
sygn. SK 23/02 (DOC) Pobierz 112640 bajtów.     (PDF) Pobierz 162902 bajtów.
90 - Wyrok z dnia 2004-10-12
konstytucyjności art. 21 i art. 38(1) ustawy z dnia 19 grudnia 1975 roku o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia
Z.U. 2004 / 9A / 90
Dz.U. 2004.231.2329 z dnia 2004-10-22     ISAP     RCL
sygn. P 22/03 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.     (PDF) Pobierz 143841 bajtów.
91 - Wyrok z dnia 2004-10-12
konstytucyjność ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dotyczących odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu za zobowiązania likwidowanych placówek opieki zdrowotnej
Z.U. 2004 / 9A / 91
Dz.U. 2004.231.2328 z dnia 2004-10-22     ISAP     RCL
sygn. K 31/02 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 119207 bajtów.
92 - Wyrok z dnia 2004-10-18
konstytucyjność przepisów Prawa upadłościowego z 1934 r. dotyczących odwoływania syndyka masy upadłościowej
Z.U. 2004 / 9A / 92
Dz.U. 2004.232.2338 z dnia 2004-10-26     ISAP     RCL
sygn. P 8/04 (DOC) Pobierz 118784 bajtów.     (PDF) Pobierz 168871 bajtów.
93 - Wyrok z dnia 2004-10-19
konstytucyjności i niektórych przepisów znowelizowanej ustawy o Służbie Celnej, dotyczących przesłanek obligatoryjnego zwolnienia funkcjonariuszy celnych ze służby
Z.U. 2004 / 9A / 93
Dz.U. 2004.236.2371 z dnia 2004-10-29     ISAP     RCL
sygn. K 1/04 (DOC) Pobierz 146944 bajtów.     (PDF) Pobierz 202895 bajtów.
94 - Wyrok z dnia 2004-10-25
konstytucyjności art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 marca 2002 r.
Z.U. 2004 / 9A / 94
Dz.U. 2004.237.2382 z dnia 2004-11-03     ISAP     RCL
sygn. SK 33/03 (DOC) Pobierz 116736 bajtów.     (PDF) Pobierz 191881 bajtów.
95 - Wyrok z dnia 2004-10-26
konstytucyjność przepisów dotyczących opodatkowania właścicieli i posiadaczy ciężarowych środków transportu
Z.U. 2004 / 9A / 95
Dz.U. 2004.237.2383 z dnia 2004-11-03     ISAP     RCL
sygn. SK 7/04 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 126492 bajtów.
96 - Wyrok z dnia 2004-10-27
konstytucyjność art. 399 i art. 401(1) kodeksu postępowania cywilnego, dotyczących wznowienia postępowania kasacyjnego po wyroku TK
Z.U. 2004 / 9A / 96
Dz.U. 2004.237.2384 z dnia 2004-11-03     ISAP     RCL
sygn. SK 1/04 (DOC) Pobierz 201728 bajtów.     (PDF) Pobierz 249841 bajtów.


POSTANOWIENIA 

97 - Postanowienie z dnia 2004-10-06
plan zagospodarowania przestrzennego
Z.U. 2004 / 9A / 97
sygn. SK 42/02 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.     (PDF) Pobierz 133150 bajtów.
98 - Postanowienie z dnia 2004-10-06
koszty sądowe postępowania cywilnego
Z.U. 2004 / 9A / 98
sygn. SK 16/03 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.     (PDF) Pobierz 136937 bajtów.
99 - Postanowienie z dnia 2004-10-11
zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Z.U. 2004 / 9A / 99
sygn. SK 42/03 (DOC) Pobierz 67072 bajtów.     (PDF) Pobierz 154896 bajtów.
100 - Postanowienie z dnia 2004-10-12
podręczniki szkolne
Z.U. 2004 / 9A / 100
sygn. K 7/03 (DOC) Pobierz 72192 bajtów.     (PDF) Pobierz 141372 bajtów.
101 - Postanowienie z dnia 2004-10-19
prawo do wcześniejszej emerytury osób prowadzących działalność gospodarczą
Z.U. 2004 / 9A / 101
sygn. SK 13/03 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 122825 bajtów.
102 - Postanowienie z dnia 2004-10-26
zgodność rozporządzenia z ustawą
Z.U. 2004 / 9A / 102
sygn. U 5/02 (DOC) Pobierz 74752 bajtów.     (PDF) Pobierz 145277 bajtów.


      Ilość: 15