O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2005 Nr 10TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
111 - Wyrok z dnia 2005-11-07
Przeniesienie sędziego NSA na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego
Z.U. 2005 / 10A / 111
Dz.U. 2005.225.1938 z dnia 2005-11-16     ISAP     RCL
sygn. P 20/04 (DOC) Pobierz 193536 bajtów.     (PDF) Pobierz 229144 bajtów.
112 - Wyrok z dnia 2005-11-08
Przywrócenie własności nieruchomości
Z.U. 2005 / 10A / 112
Dz.U. 2005.225.1939 z dnia 2005-11-16     ISAP     RCL
sygn. SK 25/02 (DOC) Pobierz 174592 bajtów.     (PDF) Pobierz 210024 bajtów.
113 - Wyrok z dnia 2005-11-09
Ograniczenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Z.U. 2005 / 10A / 113
Dz.U. 2005.233.1993 z dnia 2005-11-30     ISAP     RCL
sygn. P 11/05 (DOC) Pobierz 130560 bajtów.     (PDF) Pobierz 197000 bajtów.
114 - Wyrok z dnia 2005-11-09
Zmiany koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego wprowadzonych przez ustawę o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r.
Z.U. 2005 / 10A / 114
M.P. 2005.69.962 z dnia 2005-11-16     ISAP     RCL
sygn. Kp 2/05 (DOC) Pobierz 220672 bajtów.     (PDF) Pobierz 212246 bajtów.
115 - Wyrok z dnia 2005-11-15
Odmowa przyznania zasiłku rodzinnego
Z.U. 2005 / 10A / 115
Dz.U. 2005.233.1994 z dnia 2005-11-30     ISAP     RCL
sygn. P 3/05 (DOC) Pobierz 122368 bajtów.     (PDF) Pobierz 174687 bajtów.
116 - Wyrok z dnia 2005-11-21
Ustalanie wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań
Z.U. 2005 / 10A / 116
Dz.U. 2005.232.1979 z dnia 2005-11-29     ISAP     RCL
sygn. P 10/03 (DOC) Pobierz 120832 bajtów.     (PDF) Pobierz 164535 bajtów.
117 - Wyrok z dnia 2005-11-22
Podział majątku dorobkowego
Z.U. 2005 / 10A / 117
Dz.U. 2005.232.1980 z dnia 2005-11-29     ISAP     RCL
sygn. SK 8/05 (DOC) Pobierz 144896 bajtów.     (PDF) Pobierz 190997 bajtów.
118 - Wyrok z dnia 2005-11-28
Upoważnienia do wydania rozporządzeń w sprawie dokumentacji medycznej
Z.U. 2005 / 10A / 118
Dz.U. 2005.239.2020 z dnia 2005-12-07     ISAP     RCL
sygn. K 22/05 (DOC) Pobierz 104960 bajtów.     (PDF) Pobierz 157884 bajtów.
119 - Wyrok z dnia 2005-11-29
Wybór ławników
Z.U. 2005 / 10A / 119
Dz.U. 2005.241.2037 z dnia 2005-12-09     ISAP     RCL
sygn. P 16/04 (DOC) Pobierz 179712 bajtów.     (PDF) Pobierz 220705 bajtów.


POSTANOWIENIA 

120 - Postanowienie z dnia 2005-11-07
ustawa o podatku akcyzowym
Z.U. 2005 / 10A / 120
sygn. K 12/04 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 117888 bajtów.
121 - Postanowienie z dnia 2005-11-08
gry losowe
Z.U. 2005 / 10A / 121
sygn. K 3/04 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 118290 bajtów.
122 - Postanowienie z dnia 2005-11-09
świadczenia rodzinne
Z.U. 2005 / 10A / 122
sygn. K 14/04 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 115466 bajtów.
123 - Postanowienie z dnia 2005-11-15
ustawa lustracyjna
Z.U. 2005 / 10A / 123
sygn. K 29/05 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 103107 bajtów.
124 - Postanowienie z dnia 2005-11-15
waloryzacja emerytur i rent
Z.U. 2005 / 10A / 124
sygn. K 8/05 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 99012 bajtów.
125 - Postanowienie z dnia 2005-11-16
nabycie prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych
Z.U. 2005 / 10A / 125
sygn. K 14/05 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.     (PDF) Pobierz 138603 bajtów.
126 - Postanowienie z dnia 2005-11-23
Ustawa z 6 kwietnia 1990 roku o Policji
Z.U. 2005 / 10A / 126
sygn. K 32/04 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.     (PDF) Pobierz 113427 bajtów.
127 - Postanowienie z dnia 2005-11-29
bankowy tytuł egzekucyjny - nadanie klauzuli wykonalności
Z.U. 2005 / 10A / 127
sygn. P 10/05 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.     (PDF) Pobierz 139558 bajtów.


      Ilość: 17