O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2005 Nr 2TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
11 - Wyrok z dnia 2005-02-01
Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji
Z.U. 2005 / 2A / 11
Dz.U. 2005.25.215 z dnia 2005-02-11     ISAP     RCL
sygn. SK 62/03 (DOC) Pobierz 110080 bajtów.     (PDF) Pobierz 177975 bajtów.
12 - Wyrok z dnia 2005-02-01
konstytucyjność niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
Z.U. 2005 / 2A / 12
Dz.U. 2005.25.216 z dnia 2005-02-11     ISAP     RCL
sygn. U 14/02 (DOC) Pobierz 172544 bajtów.     (PDF) Pobierz 202546 bajtów.
13 - Wyrok z dnia 2005-02-07
Konstytucyjność art. 448 Kodeksu cywilnego
Z.U. 2005 / 2A / 13
Dz.U. 2005.27.233 z dnia 2005-02-15     ISAP     RCL
sygn. SK 49/03 (DOC) Pobierz 138240 bajtów.     (PDF) Pobierz 214254 bajtów.
14 - Wyrok z dnia 2005-02-08
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Z.U. 2005 / 2A / 14
Dz.U. 2005.27.234 z dnia 2005-02-15     ISAP     RCL
sygn. K 17/03 (DOC) Pobierz 128000 bajtów.     (PDF) Pobierz 191632 bajtów.
15 - Wyrok z dnia 2005-02-15
Nowa 50% stawka podatkowa
Z.U. 2005 / 2A / 15
Dz.U. 2005.30.262 z dnia 2005-02-18     ISAP     RCL
sygn. K 48/04 (DOC) Pobierz 129024 bajtów.     (PDF) Pobierz 183333 bajtów.
16 - Wyrok z dnia 2005-02-21
zasady gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Z.U. 2005 / 2A / 16
Dz.U. 2005.37.336 z dnia 2005-03-04     ISAP     RCL
sygn. U 3/04 (DOC) Pobierz 138752 bajtów.     (PDF) Pobierz 197714 bajtów.
17 - Wyrok z dnia 2005-02-22
nieopublikowanie sprostowania
Z.U. 2005 / 2A / 17
Dz.U. 2005.39.377 z dnia 2005-03-10     ISAP     RCL
sygn. K 10/04 (DOC) Pobierz 150528 bajtów.     (PDF) Pobierz 213199 bajtów.
18 - Wyrok z dnia 2005-02-28
Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
Z.U. 2005 / 2A / 18
Dz.U. 2005.38.364 z dnia 2005-03-08     ISAP     RCL
sygn. P 7/03 (DOC) Pobierz 90112 bajtów.     (PDF) Pobierz 148532 bajtów.


POSTANOWIENIA 

19 - Postanowienie z dnia 2005-02-03
Brak solidarnej odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania ZOZ - zasady wynagradzania lekarzy za dyżury
Z.U. 2005 / 2A / 19
sygn. SK 7/03 (DOC) Pobierz 90624 bajtów.     (PDF) Pobierz 148740 bajtów.


      Ilość: 9