O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2005 Nr 2
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
52 - Postanowienie z dnia 2004-11-23
Z.U. 2005 / 2B / 52
sygn. Tw 9/04 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 106812 bajtów.
53 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-03-31
Z.U. 2005 / 2B / 53
sygn. Tw 9/04 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 103318 bajtów.
54 - Postanowienie z dnia 2004-07-14
Z.U. 2005 / 2B / 54
sygn. Tw 18/04 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 99362 bajtów.
55 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-03-22
Z.U. 2005 / 2B / 55
sygn. Tw 18/04 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 99191 bajtów.
56 - Postanowienie z dnia 2004-12-06
Z.U. 2005 / 2B / 56
sygn. Tw 34/04 (DOC) Pobierz 84480 bajtów.     (PDF) Pobierz 140328 bajtów.
57 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-04-13
Z.U. 2005 / 2B / 57
sygn. Tw 34/04 (DOC) Pobierz 75776 bajtów.     (PDF) Pobierz 146119 bajtów.
58 - Postanowienie z dnia 2005-03-30
Z.U. 2005 / 2B / 58
sygn. Tw 40/04 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 103400 bajtów.
59 - Postanowienie z dnia 2005-04-11
Z.U. 2005 / 2B / 59
sygn. Tw 53/04 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 102121 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

60 - Postanowienie z dnia 2004-09-06
Z.U. 2005 / 2B / 60
sygn. Ts 29/04 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 98666 bajtów.
61 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-03-02
Z.U. 2005 / 2B / 61
sygn. Ts 29/04 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 102420 bajtów.
62 - Postanowienie z dnia 2004-09-14
Z.U. 2005 / 2B / 62
sygn. Ts 47/04 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 114276 bajtów.
63 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-03-07
Z.U. 2005 / 2B / 63
sygn. Ts 47/04 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 113124 bajtów.
64 - Postanowienie z dnia 2004-12-01
Z.U. 2005 / 2B / 64
sygn. Ts 77/04 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 105147 bajtów.
65 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-03-07
Z.U. 2005 / 2B / 65
sygn. Ts 77/04 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.     (PDF) Pobierz 165319 bajtów.
66 - Postanowienie z dnia 2004-08-05
Z.U. 2005 / 2B / 66
sygn. Ts 88/04 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 103772 bajtów.
67 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-03-22
Z.U. 2005 / 2B / 67
sygn. Ts 88/04 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 108004 bajtów.
68 - Postanowienie z dnia 2004-09-01
Z.U. 2005 / 2B / 68
sygn. Ts 94/04 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.     (PDF) Pobierz 127102 bajtów.
69 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-03-16
Z.U. 2005 / 2B / 69
sygn. Ts 94/04 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 104309 bajtów.
70 - Postanowienie z dnia 2004-11-23
Z.U. 2005 / 2B / 70
sygn. Ts 104/04 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 133233 bajtów.
71 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-04-13
Z.U. 2005 / 2B / 71
sygn. Ts 104/04 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 131696 bajtów.
72 - Postanowienie z dnia 2005-02-07
Z.U. 2005 / 2B / 72
sygn. Ts 119/04 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 100642 bajtów.
73 - Postanowienie z dnia 2004-10-28
Z.U. 2005 / 2B / 73
sygn. Ts 125/04 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 117791 bajtów.
74 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-04-05
Z.U. 2005 / 2B / 74
sygn. Ts 125/04 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 125604 bajtów.
75 - Postanowienie z dnia 2004-11-23
Z.U. 2005 / 2B / 75
sygn. Ts 133/04 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 112528 bajtów.
76 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-04-27
Z.U. 2005 / 2B / 76
sygn. Ts 133/04 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 115606 bajtów.
77 - Postanowienie z dnia 2004-10-06
Z.U. 2005 / 2B / 77
sygn. Ts 136/04 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 102358 bajtów.
78 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-03-22
Z.U. 2005 / 2B / 78
sygn. Ts 136/04 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 111299 bajtów.
79 - Postanowienie z dnia 2005-01-18
Z.U. 2005 / 2B / 79
sygn. Ts 154/04 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 105888 bajtów.
80 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-03-22
Z.U. 2005 / 2B / 80
sygn. Ts 154/04 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 101387 bajtów.
81 - Postanowienie z dnia 2004-11-23
Z.U. 2005 / 2B / 81
sygn. Ts 158/04 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 113948 bajtów.
82 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-04-13
Z.U. 2005 / 2B / 82
sygn. Ts 158/04 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 126701 bajtów.
83 - Postanowienie z dnia 2005-01-18
Z.U. 2005 / 2B / 83
sygn. Ts 164/04 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 97234 bajtów.
84 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-04-18
Z.U. 2005 / 2B / 84
sygn. Ts 164/04 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 94695 bajtów.
85 - Postanowienie z dnia 2005-02-23
Z.U. 2005 / 2B / 85
sygn. Ts 166/04 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 112741 bajtów.
86 - Postanowienie z dnia 2004-12-20
Z.U. 2005 / 2B / 86
sygn. Ts 175/04 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 113037 bajtów.
87 - Postanowienie z dnia 2004-12-30
Z.U. 2005 / 2B / 87
sygn. Ts 179/04 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 131280 bajtów.
88 - Postanowienie z dnia 2004-12-08
Z.U. 2005 / 2B / 88
sygn. Ts 184/04 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 128012 bajtów.
89 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-04-19
Z.U. 2005 / 2B / 89
sygn. Ts 184/04 (DOC) Pobierz 72192 bajtów.     (PDF) Pobierz 160627 bajtów.
90 - Postanowienie z dnia 2005-03-16
Z.U. 2005 / 2B / 90
sygn. Ts 198/04 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 119135 bajtów.
91 - Postanowienie z dnia 2005-03-15
Z.U. 2005 / 2B / 91
sygn. Ts 199/04 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 136951 bajtów.
92 - Postanowienie z dnia 2005-03-16
Z.U. 2005 / 2B / 92
sygn. Ts 210/04 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 120567 bajtów.


      Iloĥĉ: 41