O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2005 Nr 3TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
20 - Wyrok z dnia 2005-03-07
Odmowa wyłączenia pracownika z prowadzonego postępowania
Z.U. 2005 / 3A / 20
Dz.U. 2005.41.400 z dnia 2005-03-15     ISAP     RCL
sygn. P 8/03 (DOC) Pobierz 71168 bajtów.     (PDF) Pobierz 150395 bajtów.
21 - Wyrok z dnia 2005-03-08
Ustawa o pomocy społecznej
Z.U. 2005 / 3A / 21
Dz.U. 2005.41.402 z dnia 2005-03-15     ISAP     RCL
sygn. P 15/04 (DOC) Pobierz 147456 bajtów.     (PDF) Pobierz 185750 bajtów.
22 - Wyrok z dnia 2005-03-08
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Z.U. 2005 / 3A / 22
Dz.U. 2005.41.401 z dnia 2005-03-15     ISAP     RCL
sygn. K 27/03 (DOC) Pobierz 115200 bajtów.     (PDF) Pobierz 183322 bajtów.
23 - Wyrok z dnia 2005-03-14
Wynagrodzenie biegłego
Z.U. 2005 / 3A / 23
Dz.U. 2005.48.461 z dnia 2005-03-25     ISAP     RCL
sygn. K 35/04 (DOC) Pobierz 136192 bajtów.     (PDF) Pobierz 204416 bajtów.
24 - Wyrok z dnia 2005-03-15
konstytucyjność art. 179 Kodeksu cywilnego, dotyczącego zrzeczenia się własności nieruchomości
Z.U. 2005 / 3A / 24
Dz.U. 2005.48.462 z dnia 2005-03-25     ISAP     RCL
sygn. K 9/04 (DOC) Pobierz 267264 bajtów.     (PDF) Pobierz 298034 bajtów.
25 - Wyrok z dnia 2005-03-21
Prawo połowu ryb na jeziorze Serwy
Z.U. 2005 / 3A / 25
Dz.U. 2005.57.501 z dnia 2005-04-06     ISAP     RCL
sygn. SK 24/04 (DOC) Pobierz 117760 bajtów.     (PDF) Pobierz 174645 bajtów.
26 - Wyrok z dnia 2005-03-21
Ustrój miasta stołecznego Warszawy
Z.U. 2005 / 3A / 26
Dz.U. 2005.57.502 z dnia 2005-04-06     ISAP     RCL
sygn. P 5/04 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.     (PDF) Pobierz 136999 bajtów.
27 - Wyrok z dnia 2005-03-22
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo geologiczne i górnicze
Z.U. 2005 / 3A / 27
Dz.U. 2005.57.503 z dnia 2005-04-06     ISAP     RCL
sygn. K 22/04 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 115098 bajtów.
28 - Wyrok z dnia 2005-03-30
Zasady uzyskiwania świadczeń przedemerytalnych
Z.U. 2005 / 3A / 28
Dz.U. 2005.59.517 z dnia 2005-04-12     ISAP     RCL
sygn. K 19/02 (DOC) Pobierz 247808 bajtów.     (PDF) Pobierz 276872 bajtów.
29 - Wyrok z dnia 2005-03-31
Przepisy K.p.c dotyczące tzw. przedsądu; prawo do wniesienia kasacji
Z.U. 2005 / 3A / 29
Dz.U. 2005.68.609 z dnia 2005-04-25     ISAP     RCL
sygn. SK 26/02 (DOC) Pobierz 596992 bajtów.     (PDF) Pobierz 510657 bajtów.


POSTANOWIENIA 

30 - Postanowienie z dnia 2005-03-09
zwolnienie z podatku VAT - usługi internetowe
Z.U. 2005 / 3A / 30
sygn. K 36/04 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 109634 bajtów.
31 - Postanowienie z dnia 2005-03-16
wznowienie postępowania
Z.U. 2005 / 3A / 31
sygn. SK 41/03 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 110814 bajtów.
32 - Postanowienie z dnia 2005-03-21
roszczenie odszkodowawcze
Z.U. 2005 / 3A / 32
sygn. P 11/04 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 125425 bajtów.
33 - Postanowienie z dnia 2005-03-22
Wymóg posiadania przez zastępcę wójta (burmistrza) wyższego wykształcenia
Z.U. 2005 / 3A / 33
sygn. U 4/04 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.     (PDF) Pobierz 127941 bajtów.


      Ilość: 14