O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2005 Nr 3
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
93 - Postanowienie z dnia 2004-07-19
Z.U. 2005 / 3B / 93
sygn. Tw 12/04 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 119928 bajtów.
94 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-05-13
Z.U. 2005 / 3B / 94
sygn. Tw 12/04 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 123588 bajtów.
95 - Postanowienie z dnia 2005-02-16
Z.U. 2005 / 3B / 95
sygn. Tw 21/04 (DOC) Pobierz 81408 bajtów.     (PDF) Pobierz 139551 bajtów.
96 - Postanowienie z dnia 2005-03-16
Z.U. 2005 / 3B / 96
sygn. Tw 36/04 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 101702 bajtów.
97 - Postanowienie z dnia 2005-05-24
Z.U. 2005 / 3B / 97
sygn. Tw 38/04 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 106325 bajtów.
98 - Postanowienie z dnia 2005-04-13
Z.U. 2005 / 3B / 98
sygn. Tw 44/04 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 126390 bajtów.
99 - Postanowienie z dnia 2005-02-23
Z.U. 2005 / 3B / 99
sygn. Tw 46/04 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 101571 bajtów.
100 - Postanowienie z dnia 2005-05-17
Z.U. 2005 / 3B / 100
sygn. Tw 47/04 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 108122 bajtów.
101 - Postanowienie z dnia 2005-04-28
Z.U. 2005 / 3B / 101
sygn. Tw 48/04 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 121815 bajtów.
102 - Postanowienie z dnia 2005-02-08
Z.U. 2005 / 3B / 102
sygn. Tw 49/04 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 102508 bajtów.
103 - Postanowienie z dnia 2005-02-21
Z.U. 2005 / 3B / 103
sygn. Tw 51/04 (DOC) Pobierz 87552 bajtów.     (PDF) Pobierz 113490 bajtów.
104 - Postanowienie z dnia 2005-05-10
Z.U. 2005 / 3B / 104
sygn. Tw 54/04 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 118545 bajtów.
105 - Postanowienie z dnia 2005-04-26
Z.U. 2005 / 3B / 105
sygn. Tw 57/04 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 92080 bajtów.
106 - Postanowienie z dnia 2005-02-23
Z.U. 2005 / 3B / 106
sygn. Tw 2/05 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 93344 bajtów.
107 - Postanowienie z dnia 2005-05-09
Z.U. 2005 / 3B / 107
sygn. Tw 4/05 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 101603 bajtów.
108 - Postanowienie z dnia 2005-05-10
Z.U. 2005 / 3B / 108
sygn. Tw 7/05 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 115065 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

109 - Postanowienie z dnia 2004-07-07
Z.U. 2005 / 3B / 109
sygn. Ts 58/04 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 106329 bajtów.
110 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-06-29
Z.U. 2005 / 3B / 110
sygn. Ts 58/04 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 98615 bajtów.
111 - Postanowienie z dnia 2004-09-07
Z.U. 2005 / 3B / 111
sygn. Ts 95/04 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 102796 bajtów.
112 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-05-24
Z.U. 2005 / 3B / 112
sygn. Ts 95/04 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 104385 bajtów.
113 - Postanowienie z dnia 2004-09-22
Z.U. 2005 / 3B / 113
sygn. Ts 105/04 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 100836 bajtów.
114 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-05-11
Z.U. 2005 / 3B / 114
sygn. Ts 105/04 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 102988 bajtów.
115 - Postanowienie z dnia 2004-09-29
Z.U. 2005 / 3B / 115
sygn. Ts 112/04 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 107970 bajtów.
116 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-05-31
Z.U. 2005 / 3B / 116
sygn. Ts 112/04 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 114724 bajtów.
117 - Postanowienie z dnia 2004-11-10
Z.U. 2005 / 3B / 117
sygn. Ts 118/04 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 145568 bajtów.
118 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-06-20
Z.U. 2005 / 3B / 118
sygn. Ts 118/04 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.     (PDF) Pobierz 150733 bajtów.
119 - Postanowienie z dnia 2005-01-24
Z.U. 2005 / 3B / 119
sygn. Ts 121/04 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 107287 bajtów.
120 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-05-10
Z.U. 2005 / 3B / 120
sygn. Ts 121/04 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 121961 bajtów.
121 - Postanowienie z dnia 2004-12-15
Z.U. 2005 / 3B / 121
sygn. Ts 127/04 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 105770 bajtów.
122 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-05-16
Z.U. 2005 / 3B / 122
sygn. Ts 127/04 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 106342 bajtów.
123 - Postanowienie z dnia 2004-11-03
Z.U. 2005 / 3B / 123
sygn. Ts 130/04 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 104884 bajtów.
124 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-05-24
Z.U. 2005 / 3B / 124
sygn. Ts 130/04 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 108505 bajtów.
125 - Postanowienie z dnia 2005-03-22
Z.U. 2005 / 3B / 125
sygn. Ts 138/04 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 119998 bajtów.
126 - Postanowienie z dnia 2005-04-06
Z.U. 2005 / 3B / 126
sygn. Ts 139/04 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 113787 bajtów.
127 - Postanowienie z dnia 2005-05-17
Z.U. 2005 / 3B / 127
sygn. Ts 146/04 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 112156 bajtów.
128 - Postanowienie z dnia 2004-11-16
Z.U. 2005 / 3B / 128
sygn. Ts 149/04 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 147686 bajtów.
129 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-05-30
Z.U. 2005 / 3B / 129
sygn. Ts 149/04 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 144147 bajtów.
130 - Postanowienie z dnia 2004-09-21
Z.U. 2005 / 3B / 130
sygn. Ts 153/04 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 120147 bajtów.
131 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-05-19
Z.U. 2005 / 3B / 131
sygn. Ts 153/04 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.     (PDF) Pobierz 129056 bajtów.
132 - Postanowienie z dnia 2005-03-22
Z.U. 2005 / 3B / 132
sygn. Ts 168/04 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 107238 bajtów.
133 - Postanowienie z dnia 2005-05-13
Z.U. 2005 / 3B / 133
sygn. Ts 170/04 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 95288 bajtów.
134 - Postanowienie z dnia 2005-04-18
Z.U. 2005 / 3B / 134
sygn. Ts 176/04 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 121732 bajtów.
135 - Postanowienie z dnia 2004-11-22
Z.U. 2005 / 3B / 135
sygn. Ts 178/04 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 106939 bajtów.
136 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-06-08
Z.U. 2005 / 3B / 136
sygn. Ts 178/04 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 100219 bajtów.
137 - Postanowienie z dnia 2004-12-27
Z.U. 2005 / 3B / 137
sygn. Ts 186/04 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 107660 bajtów.
138 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-06-28
Z.U. 2005 / 3B / 138
sygn. Ts 186/04 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 115832 bajtów.
139 - Postanowienie z dnia 2005-04-28
Z.U. 2005 / 3B / 139
sygn. Ts 187/04 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 106538 bajtów.
140 - Postanowienie z dnia 2005-03-21
Z.U. 2005 / 3B / 140
sygn. Ts 190/04 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 109238 bajtów.
141 - Postanowienie z dnia 2005-05-23
Z.U. 2005 / 3B / 141
sygn. Ts 213/04 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 126467 bajtów.
142 - Postanowienie z dnia 2005-04-13
Z.U. 2005 / 3B / 142
sygn. Ts 224/04 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 104367 bajtów.
143 - Postanowienie z dnia 2005-04-06
Z.U. 2005 / 3B / 143
sygn. Ts 9/05 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 137199 bajtów.
144 - Postanowienie z dnia 2005-03-30
Z.U. 2005 / 3B / 144
sygn. Ts 20/05 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 105782 bajtów.
145 - Postanowienie z dnia 2005-04-13
Z.U. 2005 / 3B / 145
sygn. Ts 26/05 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 99537 bajtów.
146 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-06-01
Z.U. 2005 / 3B / 146
sygn. Ts 26/05 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 109196 bajtów.
147 - Postanowienie z dnia 2005-03-15
Z.U. 2005 / 3B / 147
sygn. Ts 29/05 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 106771 bajtów.
148 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-05-24
Z.U. 2005 / 3B / 148
sygn. Ts 29/05 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 103729 bajtów.
149 - Postanowienie z dnia 2005-04-21
Z.U. 2005 / 3B / 149
sygn. Ts 39/05 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 124661 bajtów.
150 - Postanowienie z dnia 2005-05-06
Z.U. 2005 / 3B / 150
sygn. Ts 42/05 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 122263 bajtów.
151 - Postanowienie z dnia 2005-06-01
Z.U. 2005 / 3B / 151
sygn. Ts 45/05 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 100224 bajtów.
152 - Postanowienie z dnia 2005-06-01
Z.U. 2005 / 3B / 152
sygn. Ts 54/05 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 94569 bajtów.
153 - Postanowienie z dnia 2005-05-18
Z.U. 2005 / 3B / 153
sygn. Ts 65/05 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 101706 bajtów.


      Iloĥĉ: 61