O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2005 Nr 4TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
34 - Wyrok z dnia 2005-04-04
Brak solidarnej odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania ZOZ - zasady wynagradzania lekarzy za dyżury
Z.U. 2005 / 4A / 34
Dz.U. 2005.68.610 z dnia 2005-04-25     ISAP     RCL
sygn. SK 7/03 (DOC) Pobierz 110080 bajtów.     (PDF) Pobierz 203402 bajtów.
35 - Wyrok z dnia 2005-04-12
Ustawa nowelizująca ustawę o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa "PKP" oraz o gospodarce nieruchomościami. Komunalizacja mienia na rzecz gminy.
Z.U. 2005 / 4A / 35
Dz.U. 2005.69.625 z dnia 2005-04-26     ISAP     RCL
sygn. K 30/03 (DOC) Pobierz 121856 bajtów.     (PDF) Pobierz 177309 bajtów.
36 - Wyrok z dnia 2005-04-18
Naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania sądowego
Z.U. 2005 / 4A / 36
Dz.U. 2005.70.637 z dnia 2005-04-27     ISAP     RCL
sygn. SK 6/05 (DOC) Pobierz 93696 bajtów.     (PDF) Pobierz 150840 bajtów.
37 - Wyrok z dnia 2005-04-19
Podwyżki czynszów (Uwaga! S 1/05 z 29.06.2005, ZU 2005/6A/77)
Z.U. 2005 / 4A / 37
Dz.U. 2005.69.626 z dnia 2005-04-26     ISAP     RCL
sygn. K 4/05 (DOC) Pobierz 172032 bajtów.     (PDF) Pobierz 213193 bajtów.
38 - Wyrok z dnia 2005-04-20
Spółdzielnie mieszkaniowe - własność lokalu spółdzielczego
Z.U. 2005 / 4A / 38
Dz.U. 2005.72.643 z dnia 2005-04-28     ISAP     RCL
sygn. K 42/02 (DOC) Pobierz 454656 bajtów.     (PDF) Pobierz 440189 bajtów.
39 - Wyrok z dnia 2005-04-25
Obowiązek bezpłatnego prowadzenia zajęć dydaktycznych przez doktoranta
Z.U. 2005 / 4A / 39
Dz.U. 2005.77.677 z dnia 2005-05-04     ISAP     RCL
sygn. SK 51/03 (DOC) Pobierz 104960 bajtów.     (PDF) Pobierz 137705 bajtów.
40 - Wyrok z dnia 2005-04-26
Pisemna interpretacja prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z podatku VAT
Z.U. 2005 / 4A / 40
Dz.U. 2005.77.679 z dnia 2005-05-04     ISAP     RCL
sygn. SK 36/03 (DOC) Pobierz 130560 bajtów.     (PDF) Pobierz 170350 bajtów.
41 - Wyrok z dnia 2005-04-26
Zróżnicowanie ubezpieczonych przy przechodzeniu na emeryturę
Z.U. 2005 / 4A / 41
Dz.U. 2005.77.678 z dnia 2005-05-04     ISAP     RCL
sygn. P 3/04 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.     (PDF) Pobierz 131557 bajtów.
42 - Wyrok z dnia 2005-04-27
Europejski Nakaz Aresztowania
Z.U. 2005 / 4A / 42
Dz.U. 2005.77.680 z dnia 2005-05-04     ISAP     RCL
sygn. P 1/05 (DOC) Pobierz 239616 bajtów.     (PDF) Pobierz 298384 bajtów.


POSTANOWIENIA 

43 - Postanowienie z dnia 2005-04-05
Z.U. 2005 / 4A / 43
sygn. K 43/01 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 109970 bajtów.
44 - Postanowienie z dnia 2005-04-06
ochrona prawa własności
Z.U. 2005 / 4A / 44
sygn. SK 8/04 (DOC) Pobierz 77312 bajtów.     (PDF) Pobierz 134766 bajtów.
45 - Postanowienie z dnia 2005-04-11
Brak uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego, w sprawie oddalonej kasacji - prawo do sądu
Z.U. 2005 / 4A / 45
sygn. SK 48/04 (DOC) Pobierz 94208 bajtów.     (PDF) Pobierz 175632 bajtów.
46 - Postanowienie z dnia 2005-04-20
Z.U. 2005 / 4A / 46
sygn. SK 40/02 (DOC) Pobierz 167424 bajtów.     (PDF) Pobierz 211184 bajtów.


      Ilość: 13