O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2005 Nr 4
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
154 - Postanowienie z dnia 2005-06-21
Z.U. 2005 / 4B / 154
sygn. Tw 3/05 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 124016 bajtów.
155 - Postanowienie z dnia 2005-07-19
Z.U. 2005 / 4B / 155
sygn. Tw 8/05 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 93812 bajtów.
156 - Postanowienie z dnia 2005-06-21
Z.U. 2005 / 4B / 156
sygn. Tw 9/05 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 121166 bajtów.
157 - Postanowienie z dnia 2005-07-12
Z.U. 2005 / 4B / 157
sygn. Tw 18/05 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 95205 bajtów.
158 - Postanowienie z dnia 2005-06-27
Z.U. 2005 / 4B / 158
sygn. Tw 19/05 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 117701 bajtów.
159 - Postanowienie z dnia 2005-07-11
Z.U. 2005 / 4B / 159
sygn. Tw 29/05 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 104324 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

160 - Postanowienie z dnia 2005-07-06
Z.U. 2005 / 4B / 160
sygn. Ts 56/04 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 114891 bajtów.
161 - Postanowienie z dnia 2005-02-22
Z.U. 2005 / 4B / 161
sygn. Ts 132/04 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 132467 bajtów.
162 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-07-18
Z.U. 2005 / 4B / 162
sygn. Ts 132/04 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 115896 bajtów.
163 - Postanowienie z dnia 2005-07-05
Z.U. 2005 / 4B / 163
sygn. Ts 155/04 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 119054 bajtów.
164 - Postanowienie z dnia 2004-11-02
Z.U. 2005 / 4B / 164
sygn. Ts 163/04 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 115648 bajtów.
165 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-07-04
Z.U. 2005 / 4B / 165
sygn. Ts 163/04 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 110670 bajtów.
166 - Postanowienie z dnia 2004-12-22
Z.U. 2005 / 4B / 166
sygn. Ts 167/04 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 103412 bajtów.
167 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-07-05
Z.U. 2005 / 4B / 167
sygn. Ts 167/04 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 98347 bajtów.
168 - Postanowienie z dnia 2005-01-25
Z.U. 2005 / 4B / 168
sygn. Ts 223/04 (DOC) Pobierz 24064 bajtów.     (PDF) Pobierz 93538 bajtów.
169 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-07-12
Z.U. 2005 / 4B / 169
sygn. Ts 223/04 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 96581 bajtów.
170 - Postanowienie z dnia 2005-05-06
Z.U. 2005 / 4B / 170
sygn. Ts 10/05 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 110398 bajtów.
171 - Postanowienie z dnia 2005-07-12
Z.U. 2005 / 4B / 171
sygn. Ts 10/05 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 109408 bajtów.
172 - Postanowienie z dnia 2005-06-29
Z.U. 2005 / 4B / 172
sygn. Ts 14/05 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 133398 bajtów.
173 - Postanowienie z dnia 2005-07-12
Z.U. 2005 / 4B / 173
sygn. Ts 31/05 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 88387 bajtów.
174 - Postanowienie z dnia 2005-06-29
Z.U. 2005 / 4B / 174
sygn. Ts 35/05 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 120484 bajtów.
175 - Postanowienie z dnia 2005-05-09
Z.U. 2005 / 4B / 175
sygn. Ts 52/05 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 110974 bajtów.
176 - Postanowienie z dnia 2005-07-05
Z.U. 2005 / 4B / 176
sygn. Ts 73/05 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 128106 bajtów.
177 - Postanowienie z dnia 2005-06-22
Z.U. 2005 / 4B / 177
sygn. Ts 74/05 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 106274 bajtów.
178 - Postanowienie z dnia 2005-07-13
Z.U. 2005 / 4B / 178
sygn. Ts 85/05 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 120639 bajtów.


      Iloĥĉ: 25