O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2005 Nr 5TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
47 - Wyrok z dnia 2005-05-09
Ulga budowlana
Z.U. 2005 / 5A / 47
Dz.U. 2005.86.742 z dnia 2005-05-17     ISAP     RCL
sygn. SK 14/04 (DOC) Pobierz 120320 bajtów.     (PDF) Pobierz 190277 bajtów.
48 - Wyrok z dnia 2005-05-10
Spółdzielcze prawo własnościowe do domu jednorodzinnego
Z.U. 2005 / 5A / 48
Dz.U. 2005.86.743 z dnia 2005-05-17     ISAP     RCL
sygn. SK 40/02 (DOC) Pobierz 168448 bajtów.     (PDF) Pobierz 220880 bajtów.
49 - Wyrok z dnia 2005-05-11
Traktat akcesyjny
Z.U. 2005 / 5A / 49
Dz.U. 2005.86.744 z dnia 2005-05-17     ISAP     RCL
sygn. K 18/04 (DOC) Pobierz 607744 bajtów.     (PDF) Pobierz 521726 bajtów.
50 - Wyrok z dnia 2005-05-17
Opłaty za czynności komornika
Z.U. 2005 / 5A / 50
Dz.U. 2005.94.796 z dnia 2005-05-30     ISAP     RCL
sygn. P 6/04 (DOC) Pobierz 109568 bajtów.     (PDF) Pobierz 165829 bajtów.
51 - Wyrok z dnia 2005-05-18
Dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci
Z.U. 2005 / 5A / 51
Dz.U. 2005.95.806 z dnia 2005-05-31     ISAP     RCL
sygn. K 16/04 (DOC) Pobierz 116736 bajtów.     (PDF) Pobierz 161235 bajtów.
52 - Wyrok z dnia 2005-05-23
Zasądzenie opłaty tytułem kosztów procesu oraz kosztów sądowych
Z.U. 2005 / 5A / 52
Dz.U. 2005.96.821 z dnia 2005-06-02     ISAP     RCL
sygn. SK 44/04 (DOC) Pobierz 118784 bajtów.     (PDF) Pobierz 183225 bajtów.
53 - Wyrok z dnia 2005-05-30
Świadczenia pracownicze
Z.U. 2005 / 5A / 53
Dz.U. 2005.101.851 z dnia 2005-06-09     ISAP     RCL
sygn. P 7/04 (DOC) Pobierz 130560 bajtów.     (PDF) Pobierz 198281 bajtów.
54 - Wyrok z dnia 2005-05-31
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
Z.U. 2005 / 5A / 54
Dz.U. 2005.102.861 z dnia 2005-06-10     ISAP     RCL
sygn. K 27/04 (DOC) Pobierz 93696 bajtów.     (PDF) Pobierz 163931 bajtów.


POSTANOWIENIA 

55 - Postanowienie z dnia 2005-05-10
prawo do sądu
Z.U. 2005 / 5A / 55
sygn. SK 46/03 (DOC) Pobierz 83456 bajtów.     (PDF) Pobierz 143226 bajtów.
56 - Postanowienie z dnia 2005-05-24
odmowa przyjęcia kasacji
Z.U. 2005 / 5A / 56
sygn. SK 50/04 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 120460 bajtów.
57 - Postanowienie o kosztach z dnia 2005-05-24
Z.U. 2005 / 5A / 57
sygn. SK 50/04 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 90840 bajtów.
58 - Postanowienie z dnia 2005-05-24
dopuszczalność kasacji
Z.U. 2005 / 5A / 58
sygn. SK 9/04 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 135751 bajtów.
59 - Postanowienie z dnia 2005-05-25
konstytucyjność art. 399 i art. 401(1) kodeksu postępowania cywilnego, dotyczących wznowienia postępowania kasacyjnego po wyroku TK
Z.U. 2005 / 5A / 59
sygn. SK 1/04 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 116987 bajtów.
60 - Postanowienie z dnia 2005-05-30
prawo bankowe
Z.U. 2005 / 5A / 60
sygn. P 14/04 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.     (PDF) Pobierz 145529 bajtów.
61 - Postanowienie z dnia 2005-05-31
prawo do sądu
Z.U. 2005 / 5A / 61
sygn. SK 59/03 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 129369 bajtów.


      Ilość: 15