O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2005 Nr 5
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
179 - Postanowienie z dnia 2005-04-11
Z.U. 2005 / 5B / 179
sygn. Tw 55/04 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 94659 bajtów.
180 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-09-07
Z.U. 2005 / 5B / 180
sygn. Tw 55/04 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 109011 bajtów.
181 - Postanowienie z dnia 2005-09-05
Z.U. 2005 / 5B / 181
sygn. Tw 17/05 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 118069 bajtów.
182 - Postanowienie z dnia 2005-09-27
Z.U. 2005 / 5B / 182
sygn. Tw 26/05 (DOC) Pobierz 67072 bajtów.     (PDF) Pobierz 119943 bajtów.
183 - Postanowienie z dnia 2005-09-07
Z.U. 2005 / 5B / 183
sygn. Tw 28/05 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 94008 bajtów.
184 - Postanowienie z dnia 2005-09-07
Z.U. 2005 / 5B / 184
sygn. Tw 31/05 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 119299 bajtów.
185 - Postanowienie z dnia 2005-08-25
Z.U. 2005 / 5B / 185
sygn. Tw 33/05 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 100724 bajtów.
186 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-10-25
Z.U. 2005 / 5B / 186
sygn. Tw 33/05 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 110748 bajtów.
187 - Postanowienie z dnia 2005-09-08
Z.U. 2005 / 5B / 187
sygn. Tw 34/05 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 103213 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

188 - Postanowienie z dnia 2005-06-23
Z.U. 2005 / 5B / 188
sygn. Ts 132/03 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 110565 bajtów.
189 - Postanowienie z dnia 2004-11-16
Z.U. 2005 / 5B / 189
sygn. Ts 90/04 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 102207 bajtów.
190 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-09-13
Z.U. 2005 / 5B / 190
sygn. Ts 90/04 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 118086 bajtów.
191 - Postanowienie z dnia 2005-01-27
Z.U. 2005 / 5B / 191
sygn. Ts 156/04 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 134648 bajtów.
192 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-10-25
Z.U. 2005 / 5B / 192
sygn. Ts 156/04 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 130148 bajtów.
193 - Postanowienie z dnia 2004-12-27
Z.U. 2005 / 5B / 193
sygn. Ts 171/04 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 106313 bajtów.
194 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-09-14
Z.U. 2005 / 5B / 194
sygn. Ts 171/04 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 115461 bajtów.
195 - Postanowienie z dnia 2005-02-02
Z.U. 2005 / 5B / 195
sygn. Ts 193/04 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 115407 bajtów.
196 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-09-21
Z.U. 2005 / 5B / 196
sygn. Ts 193/04 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 104689 bajtów.
197 - Postanowienie z dnia 2005-06-23
Z.U. 2005 / 5B / 197
sygn. Ts 211/04 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 142410 bajtów.
198 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-09-20
Z.U. 2005 / 5B / 198
sygn. Ts 211/04 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 97231 bajtów.
199 - Postanowienie z dnia 2005-06-07
Z.U. 2005 / 5B / 199
sygn. Ts 30/05 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 114350 bajtów.
200 - Postanowienie z dnia 2005-06-07
Z.U. 2005 / 5B / 200
sygn. Ts 32/05 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 123582 bajtów.
201 - Postanowienie z dnia 2005-06-01
Z.U. 2005 / 5B / 201
sygn. Ts 33/05 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 106327 bajtów.
202 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-09-07
Z.U. 2005 / 5B / 202
sygn. Ts 33/05 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 122149 bajtów.
203 - Postanowienie z dnia 2005-07-18
Z.U. 2005 / 5B / 203
sygn. Ts 61/05 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 95130 bajtów.


      Iloĥĉ: 25