O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2005 Nr 6TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
62 - Wyrok z dnia 2005-06-07
Prawo o ruchu drogowym
Z.U. 2005 / 6A / 62
Dz.U. 2005.100.925 z dnia 2005-06-21     ISAP     RCL
sygn. K 23/04 (DOC) Pobierz 130048 bajtów.     (PDF) Pobierz 163354 bajtów.
63 - Wyrok z dnia 2005-06-14
Umorzenie kredytu studenckiego
Z.U. 2005 / 6A / 63
Dz.U. 2005.110.936 z dnia 2005-06-22     ISAP     RCL
sygn. P 18/03 (DOC) Pobierz 113152 bajtów.     (PDF) Pobierz 176702 bajtów.
64 - Wyrok z dnia 2005-06-20
Wojewódzkie Kolegia Skarbowe
Z.U. 2005 / 6A / 64
Dz.U. 2005.124.1042 z dnia 2005-07-08     ISAP     RCL
sygn. K 4/04 (DOC) Pobierz 270336 bajtów.     (PDF) Pobierz 291132 bajtów.
65 - Wyrok z dnia 2005-06-21
Przymusowy wykup akcji
Z.U. 2005 / 6A / 65
Dz.U. 2005.124.1043 z dnia 2005-07-08     ISAP     RCL
sygn. P 25/02 (DOC) Pobierz 398336 bajtów.     (PDF) Pobierz 407023 bajtów.
66 - Wyrok z dnia 2005-06-23
Ograniczenie dostępu lekarzy do zawodu diagnosty laboratoryjnego
Z.U. 2005 / 6A / 66
Dz.U. 2005.119.1015 z dnia 2005-07-04     ISAP     RCL
sygn. K 17/04 (DOC) Pobierz 189440 bajtów.     (PDF) Pobierz 206985 bajtów.
67 - Wyrok z dnia 2005-06-28
Konstytucyjność przepisu Kodeksu pracy
Z.U. 2005 / 6A / 67
Dz.U. 2005.126.1062 z dnia 2005-07-11     ISAP     RCL
sygn. SK 56/04 (DOC) Pobierz 191488 bajtów.     (PDF) Pobierz 236704 bajtów.
68 - Wyrok z dnia 2005-06-28
Łączenie funkcji publicznych z działalnością gospodarczą
Z.U. 2005 / 6A / 68
Dz.U. 2005.128.1076 z dnia 2005-07-13     ISAP     RCL
sygn. K 41/04 (DOC) Pobierz 112640 bajtów.     (PDF) Pobierz 174220 bajtów.
69 - Wyrok z dnia 2005-06-29
Przepadek przedmiotów należących do pracodawcy skazanego
Z.U. 2005 / 6A / 69
Dz.U. 2005.130.1090 z dnia 2005-07-15     ISAP     RCL
sygn. SK 34/04 (DOC) Pobierz 137216 bajtów.     (PDF) Pobierz 186838 bajtów.


POSTANOWIENIA 

70 - Postanowienie z dnia 2005-06-01
opłaty za czynności radców prawnych
Z.U. 2005 / 6A / 70
sygn. SK 52/03 (DOC) Pobierz 68096 bajtów.     (PDF) Pobierz 134671 bajtów.
71 - Postanowienie z dnia 2005-06-07
Z.U. 2005 / 6A / 71
sygn. SK 38/04 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 122109 bajtów.
72 - Postanowienie z dnia 2005-06-13
jawność postępowania
Z.U. 2005 / 6A / 72
sygn. SK 24/03 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.     (PDF) Pobierz 125333 bajtów.
73 - Postanowienie z dnia 2005-06-20
wznowienie postępowania
Z.U. 2005 / 6A / 73
sygn. SK 47/04 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 120005 bajtów.
74 - Postanowienie z dnia 2005-06-22
uprawnienia Skarbu Państwa
Z.U. 2005 / 6A / 74
sygn. K 42/04 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 111141 bajtów.
75 - Postanowienie z dnia 2005-06-22
Z.U. 2005 / 6A / 75
sygn. K 2/04 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 99097 bajtów.
76 - Postanowienie z dnia 2005-06-22
Z.U. 2005 / 6A / 76
Dz.U. 2005.123.1035 z dnia 2005-07-08     ISAP     RCL
sygn. K 18/04 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 99234 bajtów.
77 - Postanowienie z dnia 2005-06-29
Sygnalizacja w sprawie K 4/05 z 21.12.2005, ZU 2005/4A/37; Podwyżki czynszów
Z.U. 2005 / 6A / 77
sygn. S 1/05 (DOC) Pobierz 77312 bajtów.     (PDF) Pobierz 165668 bajtów.


      Ilość: 16