O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2005 Nr 6
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
204 - Postanowienie z dnia 2004-11-23
Z.U. 2005 / 6B / 204
sygn. Tw 25/04 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 101023 bajtów.
205 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-08
Z.U. 2005 / 6B / 205
sygn. Tw 25/04 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 112597 bajtów.
206 - Postanowienie z dnia 2005-04-19
Z.U. 2005 / 6B / 206
sygn. Tw 56/04 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 106237 bajtów.
207 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-28
Z.U. 2005 / 6B / 207
sygn. Tw 56/04 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 106449 bajtów.
208 - Postanowienie z dnia 2005-09-13
Z.U. 2005 / 6B / 208
sygn. Tw 6/05 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 124851 bajtów.
209 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-12-20
Z.U. 2005 / 6B / 209
sygn. Tw 6/05 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 116239 bajtów.
210 - Postanowienie z dnia 2005-08-31
Z.U. 2005 / 6B / 210
sygn. Tw 15/05 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.     (PDF) Pobierz 116439 bajtów.
211 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-22
Z.U. 2005 / 6B / 211
sygn. Tw 15/05 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 125041 bajtów.
212 - Postanowienie z dnia 2005-06-20
Z.U. 2005 / 6B / 212
sygn. Tw 16/05 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 102290 bajtów.
213 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-23
Z.U. 2005 / 6B / 213
sygn. Tw 16/05 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 102161 bajtów.
214 - Postanowienie z dnia 2005-11-14
Z.U. 2005 / 6B / 214
sygn. Tw 27/05 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 98795 bajtów.
215 - Postanowienie z dnia 2005-08-08
Z.U. 2005 / 6B / 215
sygn. Tw 30/05 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 128142 bajtów.
216 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-15
Z.U. 2005 / 6B / 216
sygn. Tw 30/05 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 125654 bajtów.
217 - Postanowienie z dnia 2005-11-22
Z.U. 2005 / 6B / 217
sygn. Tw 35/05 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 93549 bajtów.
218 - Postanowienie z dnia 2005-11-07
Z.U. 2005 / 6B / 218
sygn. Tw 36/05 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 115619 bajtów.
219 - Postanowienie z dnia 2005-11-21
Z.U. 2005 / 6B / 219
sygn. Tw 38/05 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 92770 bajtów.
220 - Postanowienie z dnia 2005-10-20
Z.U. 2005 / 6B / 220
sygn. Tw 40/05 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 97989 bajtów.
221 - Postanowienie z dnia 2005-11-15
Z.U. 2005 / 6B / 221
sygn. Tw 44/05 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 100018 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

222 - Postanowienie z dnia 2005-07-18
Z.U. 2005 / 6B / 222
sygn. Ts 204/03 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 100945 bajtów.
223 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-09
Z.U. 2005 / 6B / 223
sygn. Ts 204/03 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 97154 bajtów.
224 - Postanowienie z dnia 2004-10-06
Z.U. 2005 / 6B / 224
sygn. Ts 52/04 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 109296 bajtów.
225 - Postanowienie z dnia 2005-10-28
Z.U. 2005 / 6B / 225
sygn. Ts 52/04 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 154410 bajtów.
226 - Postanowienie z dnia 2005-01-10
Z.U. 2005 / 6B / 226
sygn. Ts 145/04 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 97294 bajtów.
227 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-28
Z.U. 2005 / 6B / 227
sygn. Ts 145/04 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 118590 bajtów.
228 - Postanowienie z dnia 2005-01-13
Z.U. 2005 / 6B / 228
sygn. Ts 147/04 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 176998 bajtów.
229 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-30
Z.U. 2005 / 6B / 229
sygn. Ts 147/04 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.     (PDF) Pobierz 186519 bajtów.
230 - Postanowienie z dnia 2005-02-10
Z.U. 2005 / 6B / 230
sygn. Ts 172/04 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 104977 bajtów.
231 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-12-20
Z.U. 2005 / 6B / 231
sygn. Ts 172/04 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 104382 bajtów.
232 - Postanowienie z dnia 2005-02-14
Z.U. 2005 / 6B / 232
sygn. Ts 192/04 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 113737 bajtów.
233 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-12-07
Z.U. 2005 / 6B / 233
sygn. Ts 192/04 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 105595 bajtów.
234 - Postanowienie z dnia 2005-05-17
Z.U. 2005 / 6B / 234
sygn. Ts 201/04 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 121646 bajtów.
235 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-21
Z.U. 2005 / 6B / 235
sygn. Ts 201/04 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 115134 bajtów.
236 - Postanowienie z dnia 2005-05-10
Z.U. 2005 / 6B / 236
sygn. Ts 203/04 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 130122 bajtów.
237 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-08
Z.U. 2005 / 6B / 237
sygn. Ts 203/04 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 121656 bajtów.
238 - Postanowienie z dnia 2005-05-10
Z.U. 2005 / 6B / 238
sygn. Ts 204/04 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 130398 bajtów.
239 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-08
Z.U. 2005 / 6B / 239
sygn. Ts 204/04 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 121923 bajtów.
240 - Postanowienie z dnia 2005-11-23
Z.U. 2005 / 6B / 240
sygn. Ts 208/04 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 100064 bajtów.
241 - Postanowienie z dnia 2005-09-19
Z.U. 2005 / 6B / 241
sygn. Ts 214/04 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 115820 bajtów.
242 - Postanowienie z dnia 2005-05-12
Z.U. 2005 / 6B / 242
sygn. Ts 215/04 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 128687 bajtów.
243 - Postanowienie z dnia 2005-09-13
Z.U. 2005 / 6B / 243
sygn. Ts 7/05 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 119190 bajtów.
244 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-23
Z.U. 2005 / 6B / 244
sygn. Ts 7/05 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 119676 bajtów.
245 - Postanowienie z dnia 2005-08-12
Z.U. 2005 / 6B / 245
sygn. Ts 17/05 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 123749 bajtów.
246 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-12-06
Z.U. 2005 / 6B / 246
sygn. Ts 17/05 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 121238 bajtów.
247 - Postanowienie z dnia 2005-06-21
Z.U. 2005 / 6B / 247
sygn. Ts 37/05 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 106557 bajtów.
248 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-12-14
Z.U. 2005 / 6B / 248
sygn. Ts 37/05 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 124366 bajtów.
249 - Postanowienie z dnia 2005-09-27
Z.U. 2005 / 6B / 249
sygn. Ts 40/05 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 128386 bajtów.
250 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-23
Z.U. 2005 / 6B / 250
sygn. Ts 40/05 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 104401 bajtów.
251 - Postanowienie z dnia 2005-09-01
Z.U. 2005 / 6B / 251
sygn. Ts 51/05 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 123878 bajtów.
252 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-12-20
Z.U. 2005 / 6B / 252
sygn. Ts 51/05 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 109831 bajtów.
253 - Postanowienie z dnia 2005-07-07
Z.U. 2005 / 6B / 253
sygn. Ts 57/05 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 104333 bajtów.
254 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-11-23
Z.U. 2005 / 6B / 254
sygn. Ts 57/05 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 101325 bajtów.
255 - Postanowienie z dnia 2005-09-07
Z.U. 2005 / 6B / 255
sygn. Ts 79/05 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 105519 bajtów.
256 - Postanowienie z dnia 2005-08-16
Z.U. 2005 / 6B / 256
sygn. Ts 82/05 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 106946 bajtów.
257 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-12-15
Z.U. 2005 / 6B / 257
sygn. Ts 82/05 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 103183 bajtów.
258 - Postanowienie z dnia 2005-09-27
Z.U. 2005 / 6B / 258
sygn. Ts 83/05 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 113555 bajtów.
259 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2005-12-07
Z.U. 2005 / 6B / 259
sygn. Ts 83/05 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 108486 bajtów.
260 - Postanowienie z dnia 2005-10-24
Z.U. 2005 / 6B / 260
sygn. Ts 84/05 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 91122 bajtów.
261 - Postanowienie z dnia 2005-09-06
Z.U. 2005 / 6B / 261
sygn. Ts 104/05 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 102137 bajtów.
262 - Postanowienie z dnia 2005-11-29
Z.U. 2005 / 6B / 262
sygn. Ts 104/05 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 98227 bajtów.
263 - Postanowienie z dnia 2005-11-09
Z.U. 2005 / 6B / 263
sygn. Ts 115/05 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 96285 bajtów.
264 - Postanowienie z dnia 2005-10-20
Z.U. 2005 / 6B / 264
sygn. Ts 138/05 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 110399 bajtów.


      Iloĥĉ: 61