O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2005 Nr 7TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
78 - Wyrok z dnia 2005-07-05
Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu
Z.U. 2005 / 7A / 78
Dz.U. 2005.131.1102 z dnia 2005-07-18     ISAP     RCL
sygn. SK 26/04 (DOC) Pobierz 115712 bajtów.     (PDF) Pobierz 183976 bajtów.
79 - Wyrok z dnia 2005-07-11
Pozbawienie prawa do zaskarżenia orzeczenia sądu
Z.U. 2005 / 7A / 79
Dz.U. 2005.136.1152 z dnia 2005-07-25     ISAP     RCL
sygn. SK 45/03 (DOC) Pobierz 79872 bajtów.     (PDF) Pobierz 155381 bajtów.
80 - Wyrok z dnia 2005-07-12
Kasy rejestrujące
Z.U. 2005 / 7A / 80
Dz.U. 2005.139.1172 z dnia 2005-07-27     ISAP     RCL
sygn. P 11/03 (DOC) Pobierz 87552 bajtów.     (PDF) Pobierz 155767 bajtów.
81 - Wyrok z dnia 2005-07-19
zmiania ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
Z.U. 2005 / 7A / 81
Dz.U. 2005.143.1208 z dnia 2005-08-02     ISAP     RCL
sygn. K 28/04 (DOC) Pobierz 116736 bajtów.     (PDF) Pobierz 196373 bajtów.
82 - Wyrok z dnia 2005-07-19
Prawo spółdzielcze
Z.U. 2005 / 7A / 82
Dz.U. 2005.143.1207 z dnia 2005-08-02     ISAP     RCL
sygn. SK 20/03 (DOC) Pobierz 97792 bajtów.     (PDF) Pobierz 145352 bajtów.


POSTANOWIENIA 

83 - Postanowienie z dnia 2005-07-06
ochrona własności
Z.U. 2005 / 7A / 83
sygn. SK 25/03 (DOC) Pobierz 115200 bajtów.     (PDF) Pobierz 168648 bajtów.
84 - Postanowienie z dnia 2005-07-06
opłaty za studia
Z.U. 2005 / 7A / 84
sygn. SK 27/04 (DOC) Pobierz 127488 bajtów.     (PDF) Pobierz 188937 bajtów.
85 - Postanowienie z dnia 2005-07-18
Prawo energetyczne
Z.U. 2005 / 7A / 85
sygn. SK 25/04 (DOC) Pobierz 77824 bajtów.     (PDF) Pobierz 145542 bajtów.
86 - Postanowienie z dnia 2005-07-19
Kodeks postępowania cywilnego - prawo do sądu
Z.U. 2005 / 7A / 86
sygn. SK 22/04 (DOC) Pobierz 78336 bajtów.     (PDF) Pobierz 123241 bajtów.
87 - Postanowienie z dnia 2005-07-19
prawo do zaskarżenia
Z.U. 2005 / 7A / 87
sygn. SK 37/04 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 115474 bajtów.


      Ilość: 10