O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2005 Nr 8TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
88 - Wyrok z dnia 2005-09-05
Przekroczenie terminu na wniesienie powództwa do sądu powszechnego
Z.U. 2005 / 8A / 88
Dz.U. 2005.181.1524 z dnia 2005-09-21     ISAP     RCL
sygn. P 18/04 (DOC) Pobierz 116736 bajtów.     (PDF) Pobierz 182396 bajtów.
89 - Wyrok z dnia 2005-09-06
Brak środków finansowych na wywiązanie się z nałożonych na gminę obowiązków
Z.U. 2005 / 8A / 89
Dz.U. 2005.181.1525 z dnia 2005-09-21     ISAP     RCL
sygn. K 46/04 (DOC) Pobierz 97792 bajtów.     (PDF) Pobierz 144429 bajtów.
90 - Wyrok z dnia 2005-09-08
Prawo nauczyciela placówki niepublicznej do wcześniejszej emerytury
Z.U. 2005 / 8A / 90
Dz.U. 2005.181.1526 z dnia 2005-09-21     ISAP     RCL
sygn. P 17/04 (DOC) Pobierz 138752 bajtów.     (PDF) Pobierz 185630 bajtów.
91 - Wyrok z dnia 2005-09-12
Zeznanie nieprawdy w PIT - 32
Z.U. 2005 / 8A / 91
Dz.U. 2005.186.1566 z dnia 2005-09-28     ISAP     RCL
sygn. SK 13/05 (DOC) Pobierz 131584 bajtów.     (PDF) Pobierz 199198 bajtów.
92 - Wyrok z dnia 2005-09-13
Język, w jakim powinny być sporządzane umowy
Z.U. 2005 / 8A / 92
Dz.U. 2005.186.1567 z dnia 2005-09-28     ISAP     RCL
sygn. K 38/04 (DOC) Pobierz 248320 bajtów.     (PDF) Pobierz 279340 bajtów.
93 - Wyrok z dnia 2005-09-22
Termin wejścia w życie zmian warunków przechowywania nawozów i zamykania hodowli zwierząt
Z.U. 2005 / 8A / 93
M.P. 2005.56.770 z dnia 2005-09-28     ISAP     RCL
sygn. Kp 1/05 (DOC) Pobierz 201216 bajtów.     (PDF) Pobierz 225853 bajtów.


POSTANOWIENIA 

94 - Postanowienie z dnia 2005-09-14
świadczenia emerytalno-rentowe - przekroczenie granic upoważnienia ustawowego
Z.U. 2005 / 8A / 94
sygn. P 7/05 (DOC) Pobierz 83456 bajtów.     (PDF) Pobierz 153006 bajtów.
95 - Postanowienie z dnia 2005-09-21
nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - odszkodowania
Z.U. 2005 / 8A / 95
sygn. SK 32/04 (DOC) Pobierz 83968 bajtów.     (PDF) Pobierz 126022 bajtów.
96 - Postanowienie z dnia 2005-09-27
prawo daninowe - zasady przyzwoitej legislacji
Z.U. 2005 / 8A / 96
sygn. U 2/05 (DOC) Pobierz 80896 bajtów.     (PDF) Pobierz 146470 bajtów.


      Ilość: 9