O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2006 Nr 10TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
147 - Wyrok z dnia 2006-11-03
Samorządowa ordynacja wyborcza
Z.U. 2006 / 10A / 147
Dz.U. 2006.202.1493 z dnia 2006-11-08     ISAP     RCL
sygn. K 31/06 (DOC) Pobierz 439296 bajtów.     (PDF) Pobierz 464370 bajtów.
148 - Wyrok z dnia 2006-11-07
Z.U. 2006 / 10A / 148
Dz.U. 2006.206.1521 z dnia 2006-11-17     ISAP     RCL
sygn. SK 42/05 (DOC) Pobierz 112640 bajtów.     (PDF) Pobierz 176794 bajtów.
149 - Wyrok z dnia 2006-11-08
Kompetencje samorządu radców prawnych
Z.U. 2006 / 10A / 149
Dz.U. 2006.206.1522 z dnia 2006-11-17     ISAP     RCL
sygn. K 30/06 (DOC) Pobierz 355840 bajtów.     (PDF) Pobierz 318864 bajtów.
150 - Wyrok z dnia 2006-11-14
Zwrot majątku utraconego w wyniku stanu wojennego
Z.U. 2006 / 10A / 150
Dz.U. 2006.213.1569 z dnia 2006-11-24     ISAP     RCL
sygn. SK 41/04 (DOC) Pobierz 163328 bajtów.     (PDF) Pobierz 208416 bajtów.
151 - Wyrok z dnia 2006-11-15
Warunki przyznania świadczenia z pomocy społecznej
Z.U. 2006 / 10A / 151
Dz.U. 2006.209.1550 z dnia 2006-11-22     ISAP     RCL
sygn. P 23/05 (DOC) Pobierz 89600 bajtów.     (PDF) Pobierz 145643 bajtów.
152 - Wyrok z dnia 2006-11-20
Prawo do świadczenia przedemerytalnego osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
Z.U. 2006 / 10A / 152
Dz.U. 2006.220.1612 z dnia 2006-12-01     ISAP     RCL
sygn. SK 66/06 (DOC) Pobierz 100352 bajtów.     (PDF) Pobierz 173419 bajtów.
153 - Wyrok z dnia 2006-11-27
Gwarancja zapłaty za roboty budowlane
Z.U. 2006 / 10A / 153
Dz.U. 2007.220.1613 z dnia 2006-12-01     ISAP     RCL
sygn. K 47/04 (DOC) Pobierz 174080 bajtów.     (PDF) Pobierz 225362 bajtów.
154 - Wyrok z dnia 2006-11-28
Z.U. 2006 / 10A / 154
Dz.U. 2006.226.1656 z dnia 2006-12-11     ISAP     RCL
sygn. SK 19/05 (DOC) Pobierz 99840 bajtów.     (PDF) Pobierz 157693 bajtów.
155 - Wyrok z dnia 2006-11-28
Przekazywanie zakładowych budynków mieszkalnych
Z.U. 2006 / 10A / 155
Dz.U. 2006.220.1614 z dnia 2006-12-01     ISAP     RCL
sygn. P 31/05 (DOC) Pobierz 152064 bajtów.     (PDF) Pobierz 189624 bajtów.
156 - Wyrok z dnia 2006-11-29
Orzeczenie sądowe a ugoda sądowa - prawo podatkowe
Z.U. 2006 / 10A / 156
Dz.U. 2006.226.1657 z dnia 2006-12-11     ISAP     RCL
sygn. SK 51/06 (DOC) Pobierz 137728 bajtów.     (PDF) Pobierz 202671 bajtów.


POSTANOWIENIA 

157 - Postanowienie o kosztach z dnia 2006-11-02
Z.U. 2006 / 10A / 157
sygn. SK 42/04 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 89894 bajtów.
158 - Postanowienie z dnia 2006-11-03
prawo do wolności wypowiedzi
Z.U. 2006 / 10A / 158
sygn. SK 9/06 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 139737 bajtów.
159 - Postanowienie z dnia 2006-11-03
prawo do wolności wypowiedzi
Z.U. 2006 / 10A / 159
sygn. SK 9/06 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 101811 bajtów.
160 - Postanowienie z dnia 2006-11-21
Z.U. 2006 / 10A / 160
sygn. SK 33/04 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 98302 bajtów.
161 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-21
zasada dwuinstancyjności postępowania przed sądami administracyjnymi
Z.U. 2006 / 10A / 161
sygn. SK 34/05 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 91501 bajtów.
162 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-21
prawo do dwuinstancyjnego postępowania przed sądami administracyjnymi
Z.U. 2006 / 10A / 162
sygn. SK 61/05 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 89718 bajtów.
163 - Postanowienie z dnia 2006-11-27
ochrona roszczeń pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy
Z.U. 2006 / 10A / 163
sygn. K 44/05 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 111636 bajtów.
164 - Postanowienie z dnia 2006-11-27
wymiar urlopu wypoczynkowego
Z.U. 2006 / 10A / 164
sygn. SK 13/06 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.     (PDF) Pobierz 116870 bajtów.
165 - Postanowienie z dnia 2006-11-30
prawo do wolności wypowiedzi
Z.U. 2006 / 10A / 165
sygn. SK 9/06 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 105201 bajtów.
166 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-30
prawo do wolności wypowiedzi
Z.U. 2006 / 10A / 166
sygn. SK 9/06 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 114059 bajtów.


      Ilość: 20