O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2006 Nr 11TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
167 - Wyrok z dnia 2006-12-04
Termin na wniesienie sprzeciwu do sądu powszechnego od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego
Z.U. 2006 / 11A / 167
Dz.U. 2006.227.1665 z dnia 2006-12-11     ISAP     RCL
sygn. P 35/05 (DOC) Pobierz 107008 bajtów.     (PDF) Pobierz 175519 bajtów.
168 - Wyrok z dnia 2006-12-05
Kompetencje organów administracji publicznej
Z.U. 2006 / 11A / 168
Dz.U. 2006.227.1666 z dnia 2006-12-11     ISAP     RCL
sygn. U 2/06 (DOC) Pobierz 81408 bajtów.     (PDF) Pobierz 131344 bajtów.
169 - Wyrok z dnia 2006-12-06
Zasada wolności gospodarczej
Z.U. 2006 / 11A / 169
Dz.U. 2007.229.1675 z dnia 2006-12-13     ISAP     RCL
sygn. SK 25/05 (DOC) Pobierz 225280 bajtów.     (PDF) Pobierz 230461 bajtów.
170 - Wyrok z dnia 2006-12-11
Sposób ustalenia wskaźnika wysokości wymiaru kapitału początkowego
Z.U. 2006 / 11A / 170
Dz.U. 2006.230.1684 z dnia 2006-12-14     ISAP     RCL
sygn. SK 15/06 (DOC) Pobierz 122368 bajtów.     (PDF) Pobierz 164391 bajtów.
171 - Wyrok z dnia 2006-12-12
Koszty sądowe
Z.U. 2006 / 11A / 171
Dz.U. 2006.231.1688 z dnia 2006-12-15     ISAP     RCL
sygn. P 15/05 (DOC) Pobierz 114688 bajtów.     (PDF) Pobierz 190555 bajtów.
172 - Wyrok z dnia 2006-12-18
Rejestr transakcji i tryb dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
Z.U. 2006 / 11A / 172
Dz.U. 2006.240.1748 z dnia 2006-12-22     ISAP     RCL
sygn. U 10/05 (DOC) Pobierz 78848 bajtów.     (PDF) Pobierz 160966 bajtów.


POSTANOWIENIA 

173 - Postanowienie z dnia 2006-12-06
obowiązek rejestrowania transakcji z udziałem wartości majątkowych powyżej 15.000 euro
Z.U. 2006 / 11A / 173
sygn. K 9/06 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 129635 bajtów.
174 - Postanowienie o kosztach z dnia 2006-12-06
Z.U. 2006 / 11A / 174
sygn. SK 13/06 (DOC) Pobierz 26112 bajtów.     (PDF) Pobierz 87005 bajtów.
175 - Postanowienie z dnia 2006-12-11
prawo do odszkodowania
Z.U. 2006 / 11A / 175
sygn. SK 17/06 (DOC) Pobierz 92672 bajtów.     (PDF) Pobierz 141232 bajtów.
176 - Postanowienie z dnia 2006-12-19
warunki udzielenia koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych
Z.U. 2006 / 11A / 176
sygn. P 25/05 (DOC) Pobierz 104960 bajtów.     (PDF) Pobierz 165058 bajtów.
177 - Postanowienie z dnia 2006-12-19
akcyza na samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium Polski
Z.U. 2006 / 11A / 177
sygn. P 37/05 (DOC) Pobierz 141824 bajtów.     (PDF) Pobierz 200006 bajtów.


      Ilość: 11