O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2006 Nr 1



TREŚĆ
poz.




WYROKI 

 
1 - Wyrok z dnia 2006-01-09
Pozbawienie prawa do sądu w sytuacji dokonania potrącenia
Z.U. 2006 / 1A / 1
Dz.U. 2006.6.42 z dnia 2006-01-17     ISAP     RCL
sygn. SK 55/04 (DOC) Pobierz 128000 bajtów.     (PDF) Pobierz 203833 bajtów.
2 - Wyrok z dnia 2006-01-16
Oddalenie kasacji jako oczywiście bezzasadnej
Z.U. 2006 / 1A / 2
Dz.U. 2006.15.118 z dnia 2006-01-30     ISAP     RCL
sygn. SK 30/05 (DOC) Pobierz 351232 bajtów.     (PDF) Pobierz 349947 bajtów.
3 - Wyrok z dnia 2006-01-17
Wysokość opłat za kartę pojazdu
Z.U. 2006 / 1A / 3
Dz.U. 2006.15.119 z dnia 2006-01-30     ISAP     RCL
sygn. U 6/04 (DOC) Pobierz 75776 bajtów.     (PDF) Pobierz 157382 bajtów.
4 - Wyrok z dnia 2006-01-18
Organizowanie zgromadzeń
Z.U. 2006 / 1A / 4
Dz.U. 2006.17.141 z dnia 2006-02-02     ISAP     RCL
sygn. K 21/05 (DOC) Pobierz 216064 bajtów.     (PDF) Pobierz 253248 bajtów.
5 - Wyrok z dnia 2006-01-24
Procedury ustalania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i artystycznych wykonań
Z.U. 2006 / 1A / 5
Dz.U. 2006.21.164 z dnia 2006-02-09     ISAP     RCL
sygn. SK 40/04 (DOC) Pobierz 259584 bajtów.     (PDF) Pobierz 271436 bajtów.
6 - Wyrok z dnia 2006-01-24
Prawo do sądu - opłata manipulacyjna dodatkowa
Z.U. 2006 / 1A / 6
Dz.U. 2006.21.165 z dnia 2006-02-09     ISAP     RCL
sygn. SK 52/04 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.     (PDF) Pobierz 147935 bajtów.
7 - Wyrok z dnia 2006-01-30
Prawo do zasiłku wychowawczego
Z.U. 2006 / 1A / 7
Dz.U. 2006.22.170 z dnia 2006-02-10     ISAP     RCL
sygn. SK 39/04 (DOC) Pobierz 101376 bajtów.     (PDF) Pobierz 154197 bajtów.
8 - Wyrok z dnia 2006-01-31
Zawieszenie wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Z.U. 2006 / 1A / 8
Dz.U. 2006.22.171 z dnia 2006-02-10     ISAP     RCL
sygn. K 23/03 (DOC) Pobierz 122880 bajtów.     (PDF) Pobierz 168012 bajtów.


POSTANOWIENIA 

9 - Postanowienie z dnia 2006-01-09
zasady nabywania prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych
Z.U. 2006 / 1A / 9
sygn. K 44/04 (DOC) Pobierz 86528 bajtów.     (PDF) Pobierz 138586 bajtów.
10 - Postanowienie z dnia 2006-01-18
wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Z.U. 2006 / 1A / 10
sygn. P 2/05 (DOC) Pobierz 79360 bajtów.     (PDF) Pobierz 139800 bajtów.
11 - Postanowienie z dnia 2006-01-18
Sygnalizacja w sprawie SK 10/05 z 21.12.2005, ZU 2005/11A/139; Wygaśnięcie hipoteki z mocy prawa
Z.U. 2006 / 1A / 11
sygn. S 1/06 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 117329 bajtów.
12 - Postanowienie z dnia 2006-01-24
nabycie prawa do wcześniejszej emerytury
Z.U. 2006 / 1A / 12
sygn. SK 44/05 (DOC) Pobierz 102400 bajtów.     (PDF) Pobierz 138101 bajtów.
13 - Postanowienie z dnia 2006-01-25
Sygnalizacja w sprawie K 32/04 z 12.12.2005, ZU 2005/11A/132; Ustawa z 6 kwietnia 1990 roku o Policji
Z.U. 2006 / 1A / 13
sygn. S 2/06 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 116687 bajtów.
14 - Postanowienie z dnia 2006-01-30
użytkowanie wieczyste - opłata roczna
Z.U. 2006 / 1A / 14
sygn. K 19/05 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 132996 bajtów.


      Ilość: 14