O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2006 Nr 1
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
1 - Postanowienie z dnia 2005-11-30
Z.U. 2006 / 1B / 1
sygn. Tw 21/05 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 107398 bajtów.
2 - Postanowienie z dnia 2005-08-12
Z.U. 2006 / 1B / 2
sygn. Tw 23/05 (DOC) Pobierz 72192 bajtów.     (PDF) Pobierz 136496 bajtów.
3 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-08
Z.U. 2006 / 1B / 3
sygn. Tw 23/05 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 155251 bajtów.
4 - Postanowienie z dnia 2005-08-08
Z.U. 2006 / 1B / 4
sygn. Tw 25/05 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 112689 bajtów.
5 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-22
Z.U. 2006 / 1B / 5
sygn. Tw 25/05 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 119848 bajtów.
6 - Postanowienie z dnia 2005-10-05
Z.U. 2006 / 1B / 6
sygn. Tw 37/05 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 102597 bajtów.
7 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-01-09
Z.U. 2006 / 1B / 7
sygn. Tw 37/05 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 98542 bajtów.
8 - Postanowienie z dnia 2006-01-03
Z.U. 2006 / 1B / 8
sygn. Tw 46/05 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 118433 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

9 - Postanowienie z dnia 2004-04-07
Z.U. 2006 / 1B / 9
sygn. Ts 187/03 (DOC) Pobierz 67584 bajtów.     (PDF) Pobierz 141142 bajtów.
10 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-28
Z.U. 2006 / 1B / 10
sygn. Ts 187/03 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 129679 bajtów.
11 - Postanowienie z dnia 2004-09-06
Z.U. 2006 / 1B / 11
sygn. Ts 144/04 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 106216 bajtów.
12 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-08
Z.U. 2006 / 1B / 12
sygn. Ts 144/04 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 120067 bajtów.
13 - Postanowienie z dnia 2005-03-14
Z.U. 2006 / 1B / 13
sygn. Ts 189/04 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 133040 bajtów.
14 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-21
Z.U. 2006 / 1B / 14
sygn. Ts 189/04 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 137544 bajtów.
15 - Postanowienie z dnia 2005-03-15
Z.U. 2006 / 1B / 15
sygn. Ts 196/04 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 113547 bajtów.
16 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-01-17
Z.U. 2006 / 1B / 16
sygn. Ts 196/04 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 108867 bajtów.
17 - Postanowienie z dnia 2005-07-12
Z.U. 2006 / 1B / 17
sygn. Ts 8/05 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 126985 bajtów.
18 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-08
Z.U. 2006 / 1B / 18
sygn. Ts 8/05 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 101271 bajtów.
19 - Postanowienie z dnia 2005-05-20
Z.U. 2006 / 1B / 19
sygn. Ts 11/05 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 124154 bajtów.
20 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-22
Z.U. 2006 / 1B / 20
sygn. Ts 11/05 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 94991 bajtów.
21 - Postanowienie z dnia 2005-06-22
Z.U. 2006 / 1B / 21
sygn. Ts 15/05 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 113855 bajtów.
22 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-01-10
Z.U. 2006 / 1B / 22
sygn. Ts 15/05 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 115771 bajtów.
23 - Postanowienie z dnia 2005-12-09
Z.U. 2006 / 1B / 23
sygn. Ts 23/05 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 111773 bajtów.
24 - Postanowienie z dnia 2005-09-06
Z.U. 2006 / 1B / 24
sygn. Ts 27/05 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 114811 bajtów.
25 - Postanowienie tymczasowe z dnia 2006-01-17
Z.U. 2006 / 1B / 25
sygn. Ts 27/05 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 119923 bajtów.
26 - Postanowienie z dnia 2005-06-29
Z.U. 2006 / 1B / 26
sygn. Ts 34/05 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 104497 bajtów.
27 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-22
Z.U. 2006 / 1B / 27
sygn. Ts 34/05 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 100592 bajtów.
28 - Postanowienie z dnia 2005-05-31
Z.U. 2006 / 1B / 28
sygn. Ts 36/05 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 110965 bajtów.
29 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-01-11
Z.U. 2006 / 1B / 29
sygn. Ts 36/05 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 102431 bajtów.
30 - Postanowienie z dnia 2005-09-22
Z.U. 2006 / 1B / 30
sygn. Ts 49/05 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 109653 bajtów.
31 - Postanowienie z dnia 2006-01-18
Z.U. 2006 / 1B / 31
sygn. Ts 55/05 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 124120 bajtów.
32 - Postanowienie z dnia 2005-10-07
Z.U. 2006 / 1B / 32
sygn. Ts 58/05 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 131378 bajtów.
33 - Postanowienie z dnia 2005-10-18
Z.U. 2006 / 1B / 33
sygn. Ts 60/05 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 131458 bajtów.
34 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-14
Z.U. 2006 / 1B / 34
sygn. Ts 60/05 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 113584 bajtów.
35 - Postanowienie z dnia 2005-09-22
Z.U. 2006 / 1B / 35
sygn. Ts 63/05 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 131344 bajtów.
36 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-07
Z.U. 2006 / 1B / 36
sygn. Ts 63/05 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 109597 bajtów.
37 - Postanowienie z dnia 2005-10-19
Z.U. 2006 / 1B / 37
sygn. Ts 67/05 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 115445 bajtów.
38 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-14
Z.U. 2006 / 1B / 38
sygn. Ts 67/05 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 108722 bajtów.
39 - Postanowienie z dnia 2005-11-30
Z.U. 2006 / 1B / 39
sygn. Ts 70/05 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 110831 bajtów.
40 - Postanowienie z dnia 2005-10-03
Z.U. 2006 / 1B / 40
sygn. Ts 81/05 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 112803 bajtów.
41 - Postanowienie z dnia 2005-12-07
Z.U. 2006 / 1B / 41
sygn. Ts 88/05 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 99928 bajtów.
42 - Postanowienie z dnia 2005-12-15
Z.U. 2006 / 1B / 42
sygn. Ts 91/05 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 113249 bajtów.
43 - Postanowienie z dnia 2006-01-24
Z.U. 2006 / 1B / 43
sygn. Ts 92/05 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 116904 bajtów.
44 - Postanowienie z dnia 2005-08-29
Z.U. 2006 / 1B / 44
sygn. Ts 97/05 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 100134 bajtów.
45 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-01
Z.U. 2006 / 1B / 45
sygn. Ts 97/05 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 95789 bajtów.
46 - Postanowienie z dnia 2005-09-07
Z.U. 2006 / 1B / 46
sygn. Ts 100/05 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 106363 bajtów.
47 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-14
Z.U. 2006 / 1B / 47
sygn. Ts 100/05 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 108332 bajtów.
48 - Postanowienie z dnia 2005-10-28
Z.U. 2006 / 1B / 48
sygn. Ts 101/05 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 126822 bajtów.
49 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-14
Z.U. 2006 / 1B / 49
sygn. Ts 101/05 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 101090 bajtów.
50 - Postanowienie z dnia 2005-11-23
Z.U. 2006 / 1B / 50
sygn. Ts 106/05 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 110086 bajtów.
51 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-08
Z.U. 2006 / 1B / 51
sygn. Ts 106/05 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 100815 bajtów.
52 - Postanowienie z dnia 2005-12-12
Z.U. 2006 / 1B / 52
sygn. Ts 112/05 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 136361 bajtów.
53 - Postanowienie z dnia 2006-02-15
Z.U. 2006 / 1B / 53
sygn. Ts 114/05 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 103845 bajtów.
54 - Postanowienie z dnia 2006-01-25
Z.U. 2006 / 1B / 54
sygn. Ts 124/05 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 102830 bajtów.
55 - Postanowienie z dnia 2005-11-14
Z.U. 2006 / 1B / 55
sygn. Ts 126/05 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 95838 bajtów.
56 - Postanowienie z dnia 2005-11-14
Z.U. 2006 / 1B / 56
sygn. Ts 127/05 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 96206 bajtów.
57 - Postanowienie z dnia 2005-11-14
Z.U. 2006 / 1B / 57
sygn. Ts 128/05 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 96431 bajtów.
58 - Postanowienie z dnia 2005-11-14
Z.U. 2006 / 1B / 58
sygn. Ts 129/05 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 97914 bajtów.
59 - Postanowienie z dnia 2005-11-14
Z.U. 2006 / 1B / 59
sygn. Ts 130/05 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 97185 bajtów.
60 - Postanowienie z dnia 2005-11-14
Z.U. 2006 / 1B / 60
sygn. Ts 131/05 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 95999 bajtów.
61 - Postanowienie z dnia 2005-11-14
Z.U. 2006 / 1B / 61
sygn. Ts 132/05 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 96550 bajtów.
62 - Postanowienie z dnia 2005-11-14
Z.U. 2006 / 1B / 62
sygn. Ts 133/05 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 96542 bajtów.
63 - Postanowienie z dnia 2005-11-14
Z.U. 2006 / 1B / 63
sygn. Ts 134/05 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 95836 bajtów.
64 - Postanowienie z dnia 2005-11-14
Z.U. 2006 / 1B / 64
sygn. Ts 135/05 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 96495 bajtów.
65 - Postanowienie z dnia 2005-11-30
Z.U. 2006 / 1B / 65
sygn. Ts 137/05 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 110022 bajtów.
66 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-01-25
Z.U. 2006 / 1B / 66
sygn. Ts 137/05 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 125031 bajtów.
67 - Postanowienie z dnia 2005-09-27
Z.U. 2006 / 1B / 67
sygn. Ts 140/05 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 97593 bajtów.
68 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-01
Z.U. 2006 / 1B / 68
sygn. Ts 140/05 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 106479 bajtów.
69 - Postanowienie z dnia 2006-01-17
Z.U. 2006 / 1B / 69
sygn. Ts 142/05 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 103722 bajtów.
70 - Postanowienie z dnia 2005-10-03
Z.U. 2006 / 1B / 70
sygn. Ts 148/05 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 106198 bajtów.
71 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-15
Z.U. 2006 / 1B / 71
sygn. Ts 148/05 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 95765 bajtów.
72 - Postanowienie z dnia 2006-02-15
Z.U. 2006 / 1B / 72
sygn. Ts 149/05 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 99549 bajtów.
73 - Postanowienie z dnia 2005-11-30
Z.U. 2006 / 1B / 73
sygn. Ts 151/05 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 104235 bajtów.
74 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-08
Z.U. 2006 / 1B / 74
sygn. Ts 151/05 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 101997 bajtów.
75 - Postanowienie z dnia 2006-01-17
Z.U. 2006 / 1B / 75
sygn. Ts 158/05 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 102216 bajtów.
76 - Postanowienie z dnia 2006-01-17
Z.U. 2006 / 1B / 76
sygn. Ts 162/05 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 109713 bajtów.
77 - Postanowienie z dnia 2006-01-17
Z.U. 2006 / 1B / 77
sygn. Ts 175/05 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 102216 bajtów.
78 - Postanowienie z dnia 2006-01-31
Z.U. 2006 / 1B / 78
sygn. Ts 202/05 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 97943 bajtów.


      Iloĥĉ: 78