O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2006 Nr 2TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
15 - Wyrok z dnia 2006-02-07
Wstrzymanie wypłat emerytury z powodu kontynuacji zatrudnienia
Z.U. 2006 / 2A / 15
Dz.U. 2006.25.192 z dnia 2006-02-17     ISAP     RCL
sygn. SK 45/04 (DOC) Pobierz 172032 bajtów.     (PDF) Pobierz 208073 bajtów.
16 - Wyrok z dnia 2006-02-14
Zasady rozliczeń za energię elektryczną
Z.U. 2006 / 2A / 16
Dz.U. 2006.30.215 z dnia 2006-02-24     ISAP     RCL
sygn. P 22/05 (DOC) Pobierz 127488 bajtów.     (PDF) Pobierz 186913 bajtów.
17 - Wyrok z dnia 2006-02-20
Pozbawienie niektórych obywateli polskich oraz UE czynnego, a także biernego prawa wyborczego
Z.U. 2006 / 2A / 17
Dz.U. 2006.34.242 z dnia 2006-03-01     ISAP     RCL
sygn. K 9/05 (DOC) Pobierz 125952 bajtów.     (PDF) Pobierz 176860 bajtów.
18 - Wyrok z dnia 2006-02-21
Pozbawienie niektórych pracowników samorządowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Z.U. 2006 / 2A / 18
Dz.U. 2006.34.243 z dnia 2006-03-01     ISAP     RCL
sygn. K 1/05 (DOC) Pobierz 193024 bajtów.     (PDF) Pobierz 236269 bajtów.
19 - Wyrok z dnia 2006-02-27
Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
Z.U. 2006 / 2A / 19
Dz.U. 2006.38.267 z dnia 2006-03-07     ISAP     RCL
sygn. P 21/05 (DOC) Pobierz 103424 bajtów.     (PDF) Pobierz 170468 bajtów.
20 - Wyrok z dnia 2006-02-28
Tryb doręczania pism sądowych
Z.U. 2006 / 2A / 20
Dz.U. 2006.38.268 z dnia 2006-03-07     ISAP     RCL
sygn. P 13/05 (DOC) Pobierz 130560 bajtów.     (PDF) Pobierz 187641 bajtów.


POSTANOWIENIA 

21 - Postanowienie z dnia 2006-02-08
termin przedłożenia Sejmowi ustawy budżetowej
Z.U. 2006 / 2A / 21
sygn. K 5/06 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 108210 bajtów.
22 - Postanowienie z dnia 2006-02-21
postępowanie cywilne - prawo do sądu
Z.U. 2006 / 2A / 22
sygn. SK 1/05 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.     (PDF) Pobierz 151529 bajtów.
23 - Postanowienie o kosztach z dnia 2006-02-21
Z.U. 2006 / 2A / 23
sygn. SK 11/03 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 90086 bajtów.
24 - Postanowienie z dnia 2006-02-22
Z.U. 2006 / 2A / 24
sygn. K 4/06 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 127729 bajtów.
25 - Postanowienie z dnia 2006-02-22
Nowa 50% stawka podatkowa
Z.U. 2006 / 2A / 25
sygn. K 48/04 (DOC) Pobierz 76288 bajtów.     (PDF) Pobierz 145485 bajtów.
26 - Postanowienie z dnia 2006-02-28
Prawo do sądu - opłata manipulacyjna dodatkowa
Z.U. 2006 / 2A / 26
sygn. SK 52/04 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 90561 bajtów.


      Ilość: 12