O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2006 Nr 3
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

112 - Postanowienie z dnia 2005-03-07
Z.U. 2006 / 3B / 112
sygn. Ts 202/04 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 116395 bajtów.
113 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-05-30
Z.U. 2006 / 3B / 113
sygn. Ts 202/04 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 117525 bajtów.
114 - Postanowienie z dnia 2006-04-05
Z.U. 2006 / 3B / 114
sygn. Ts 113/05 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 116975 bajtów.
115 - Postanowienie z dnia 2006-05-22
Z.U. 2006 / 3B / 115
sygn. Ts 118/05 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 96012 bajtów.
116 - Postanowienie z dnia 2006-05-10
Z.U. 2006 / 3B / 116
sygn. Ts 119/05 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.     (PDF) Pobierz 142353 bajtów.
117 - Postanowienie z dnia 2006-03-14
Z.U. 2006 / 3B / 117
sygn. Ts 178/05 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 104201 bajtów.
118 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-06-28
Z.U. 2006 / 3B / 118
sygn. Ts 178/05 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 106159 bajtów.
119 - Postanowienie z dnia 2006-02-17
Z.U. 2006 / 3B / 119
sygn. Ts 183/05 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 106075 bajtów.
120 - Postanowienie z dnia 2006-02-21
Z.U. 2006 / 3B / 120
sygn. Ts 193/05 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 107304 bajtów.
121 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-06-27
Z.U. 2006 / 3B / 121
sygn. Ts 193/05 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 99871 bajtów.
122 - Postanowienie z dnia 2006-05-24
Z.U. 2006 / 3B / 122
sygn. Ts 203/05 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 129436 bajtów.
123 - Postanowienie z dnia 2006-03-01
Z.U. 2006 / 3B / 123
sygn. Ts 217/05 (DOC) Pobierz 77824 bajtów.     (PDF) Pobierz 139774 bajtów.
124 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-05-30
Z.U. 2006 / 3B / 124
sygn. Ts 217/05 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 103830 bajtów.
125 - Postanowienie z dnia 2006-02-28
Z.U. 2006 / 3B / 125
sygn. Ts 218/05 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 102615 bajtów.
126 - Postanowienie z dnia 2006-04-21
Z.U. 2006 / 3B / 126
sygn. Ts 58/06 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 109050 bajtów.


      Iloĥĉ: 15