O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2006 Nr 4TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
39 - Wyrok z dnia 2006-04-03
Prawo do sądowej kontroli legalności decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej
Z.U. 2006 / 4A / 39
Dz.U. 2006.61.436 z dnia 2006-04-12     ISAP     RCL
sygn. SK 46/05 (DOC) Pobierz 80896 bajtów.     (PDF) Pobierz 156678 bajtów.
40 - Wyrok z dnia 2006-04-04
Podział wierzytelności między różne kategorie wierzycieli
Z.U. 2006 / 4A / 40
Dz.U. 2006.61.437 z dnia 2006-04-12     ISAP     RCL
sygn. K 11/04 (DOC) Pobierz 144896 bajtów.     (PDF) Pobierz 192357 bajtów.
41 - Wyrok z dnia 2006-04-04
Skład organów samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów orzekających w sprawie nadania uprawnień budowlanych
Z.U. 2006 / 4A / 41
Dz.U. 2006.61.438 z dnia 2006-04-12     ISAP     RCL
sygn. P 16/05 (DOC) Pobierz 105984 bajtów.     (PDF) Pobierz 168279 bajtów.
42 - Wyrok z dnia 2006-04-10
Użytkowanie wieczyste schroniska
Z.U. 2006 / 4A / 42
Dz.U. 2006.64.456 z dnia 2006-04-18     ISAP     RCL
sygn. SK 30/04 (DOC) Pobierz 235008 bajtów.     (PDF) Pobierz 266610 bajtów.
43 - Wyrok z dnia 2006-04-11
Obciążenie dożywotnim obowiązkiem alimentacyjnym małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia
Z.U. 2006 / 4A / 43
Dz.U. 2006.64.457 z dnia 2006-04-18     ISAP     RCL
sygn. SK 57/04 (DOC) Pobierz 115200 bajtów.     (PDF) Pobierz 182140 bajtów.
44 - Wyrok z dnia 2006-04-12
Zmiany w udzielaniu świadczeń zdrowotnych na terenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej wprowadzonej przez ustawę z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Z.U. 2006 / 4A / 44
M.P. 2006.30.333 z dnia 2006-04-28     ISAP     RCL
sygn. Kp 2/04 (DOC) Pobierz 143872 bajtów.     (PDF) Pobierz 201669 bajtów.
45 - Wyrok z dnia 2006-04-19
Aplikacje adwokackie
Z.U. 2006 / 4A / 45
Dz.U. 2006.75.529 z dnia 2006-05-04     ISAP     RCL
sygn. K 6/06 (DOC) Pobierz 288256 bajtów.     (PDF) Pobierz 305285 bajtów.
46 - Wyrok z dnia 2006-04-24
Przeliczenie emerytury
Z.U. 2006 / 4A / 46
Dz.U. 2006.75.530 z dnia 2006-05-04     ISAP     RCL
sygn. P 9/05 (DOC) Pobierz 116224 bajtów.     (PDF) Pobierz 156531 bajtów.


POSTANOWIENIA 

47 - Postanowienie z dnia 2006-04-05
prawo do sądu
Z.U. 2006 / 4A / 47
sygn. SK 59/05 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 115307 bajtów.
48 - Postanowienie z dnia 2006-04-19
Sprostowanie oczywistej omyłki
Z.U. 2006 / 4A / 48
M.P. 2006.30.334 z dnia 2006-04-28     ISAP     RCL
sygn. Kp 2/04 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 100543 bajtów.
49 - Postanowienie z dnia 2006-04-19
Skarb Państwa - reprezentacja procesowa, roszczenia
Z.U. 2006 / 4A / 49
sygn. P 12/05 (DOC) Pobierz 77824 bajtów.     (PDF) Pobierz 156272 bajtów.
50 - Postanowienie z dnia 2006-04-19
forma zapłaty opłaty sądowej, prawo do sądu
Z.U. 2006 / 4A / 50
sygn. SK 12/05 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 130155 bajtów.
51 - Postanowienie o kosztach z dnia 2006-04-19
Postanowienie o kosztach
Z.U. 2006 / 4A / 51
sygn. SK 12/05 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 84789 bajtów.
52 - Postanowienie z dnia 2006-04-20
Warunki przebywania w zakładach penitencjarnych
Z.U. 2006 / 4A / 52
sygn. U 9/05 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 93911 bajtów.


      Ilość: 14