O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2006 Nr 4
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
127 - Postanowienie z dnia 2006-03-14
Z.U. 2006 / 4B / 127
sygn. Tw 52/04 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 111870 bajtów.
128 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-18
Z.U. 2006 / 4B / 128
sygn. Tw 52/04 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 106519 bajtów.
129 - Postanowienie z dnia 2006-01-09
Z.U. 2006 / 4B / 129
sygn. Tw 13/05 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 111220 bajtów.
130 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-26
Z.U. 2006 / 4B / 130
sygn. Tw 13/05 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 103175 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

131 - Postanowienie z dnia 2005-11-22
Z.U. 2006 / 4B / 131
sygn. Ts 78/05 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 125113 bajtów.
132 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-26
Z.U. 2006 / 4B / 132
sygn. Ts 78/05 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 108060 bajtów.
133 - Postanowienie z dnia 2006-02-15
Z.U. 2006 / 4B / 133
sygn. Ts 98/05 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 120964 bajtów.
134 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-21
Z.U. 2006 / 4B / 134
sygn. Ts 98/05 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 117215 bajtów.
135 - Postanowienie z dnia 2005-11-16
Z.U. 2006 / 4B / 135
sygn. Ts 102/05 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 130231 bajtów.
136 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-20
Z.U. 2006 / 4B / 136
sygn. Ts 102/05 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 131476 bajtów.
137 - Postanowienie z dnia 2006-02-28
Z.U. 2006 / 4B / 137
sygn. Ts 117/05 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.     (PDF) Pobierz 161878 bajtów.
138 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-26
Z.U. 2006 / 4B / 138
sygn. Ts 117/05 (DOC) Pobierz 61952 bajtów.     (PDF) Pobierz 132427 bajtów.
139 - Postanowienie z dnia 2005-11-25
Z.U. 2006 / 4B / 139
sygn. Ts 136/05 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 129856 bajtów.
140 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-18
Z.U. 2006 / 4B / 140
sygn. Ts 136/05 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 99975 bajtów.
141 - Postanowienie z dnia 2006-01-24
Z.U. 2006 / 4B / 141
sygn. Ts 145/05 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 111062 bajtów.
142 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-21
Z.U. 2006 / 4B / 142
sygn. Ts 145/05 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 106105 bajtów.
143 - Postanowienie z dnia 2005-12-20
Z.U. 2006 / 4B / 143
sygn. Ts 146/05 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 123572 bajtów.
144 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-27
Z.U. 2006 / 4B / 144
sygn. Ts 146/05 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 118455 bajtów.
145 - Postanowienie z dnia 2006-05-31
Z.U. 2006 / 4B / 145
sygn. Ts 152/05 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 124406 bajtów.
146 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-25
Z.U. 2006 / 4B / 146
sygn. Ts 152/05 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 104142 bajtów.
147 - Postanowienie z dnia 2006-02-01
Z.U. 2006 / 4B / 147
sygn. Ts 169/05 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 110343 bajtów.
148 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-18
Z.U. 2006 / 4B / 148
sygn. Ts 169/05 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 111518 bajtów.
149 - Postanowienie z dnia 2005-11-09
Z.U. 2006 / 4B / 149
sygn. Ts 171/05 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 113068 bajtów.
150 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-19
Z.U. 2006 / 4B / 150
sygn. Ts 171/05 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 105227 bajtów.
151 - Postanowienie z dnia 2005-12-14
Z.U. 2006 / 4B / 151
sygn. Ts 180/05 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 106661 bajtów.
152 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-27
Z.U. 2006 / 4B / 152
sygn. Ts 180/05 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 104589 bajtów.
153 - Postanowienie z dnia 2006-03-14
Z.U. 2006 / 4B / 153
sygn. Ts 192/05 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 111824 bajtów.
154 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-05
Z.U. 2006 / 4B / 154
sygn. Ts 192/05 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 106956 bajtów.
155 - Postanowienie z dnia 2006-02-27
Z.U. 2006 / 4B / 155
sygn. Ts 198/05 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 127681 bajtów.
156 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-19
Z.U. 2006 / 4B / 156
sygn. Ts 198/05 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 121853 bajtów.
157 - Postanowienie z dnia 2006-02-22
Z.U. 2006 / 4B / 157
sygn. Ts 211/05 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 112583 bajtów.
158 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-07-12
Z.U. 2006 / 4B / 158
sygn. Ts 211/05 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 118207 bajtów.


      Iloĥĉ: 32