O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2006 Nr 6
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
252 - Postanowienie z dnia 2005-10-04
Z.U. 2006 / 6B / 252
sygn. Tw 5/05 (DOC) Pobierz 91136 bajtów.     (PDF) Pobierz 157865 bajtów.
253 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-03
Z.U. 2006 / 6B / 253
sygn. Tw 5/05 (DOC) Pobierz 75264 bajtów.     (PDF) Pobierz 146649 bajtów.
254 - Postanowienie z dnia 2006-02-22
Z.U. 2006 / 6B / 254
sygn. Tw 49/05 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 178867 bajtów.
255 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-12-05
Z.U. 2006 / 6B / 255
sygn. Tw 49/05 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.     (PDF) Pobierz 175335 bajtów.
256 - Postanowienie z dnia 2006-02-08
Z.U. 2006 / 6B / 256
sygn. Tw 55/05 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 124354 bajtów.
257 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-12-06
Z.U. 2006 / 6B / 257
sygn. Tw 55/05 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 120464 bajtów.
258 - Postanowienie z dnia 2006-06-21
Z.U. 2006 / 6B / 258
sygn. Tw 56/05 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 126365 bajtów.
259 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-27
Z.U. 2006 / 6B / 259
sygn. Tw 56/05 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 126995 bajtów.
260 - Postanowienie z dnia 2006-10-19
Z.U. 2006 / 6B / 260
sygn. Tw 62/05 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 121400 bajtów.
261 - Postanowienie z dnia 2006-05-22
Z.U. 2006 / 6B / 261
sygn. Tw 1/06 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 116723 bajtów.
262 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-22
Z.U. 2006 / 6B / 262
sygn. Tw 1/06 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.     (PDF) Pobierz 135106 bajtów.
263 - Postanowienie z dnia 2006-07-28
Z.U. 2006 / 6B / 263
sygn. Tw 5/06 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 124684 bajtów.
264 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-29
Z.U. 2006 / 6B / 264
sygn. Tw 5/06 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 125322 bajtów.
265 - Postanowienie z dnia 2006-09-22
Z.U. 2006 / 6B / 265
sygn. Tw 6/06 (DOC) Pobierz 84992 bajtów.     (PDF) Pobierz 189241 bajtów.
266 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-12-12
Z.U. 2006 / 6B / 266
sygn. Tw 6/06 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 135697 bajtów.
267 - Postanowienie z dnia 2006-11-22
Z.U. 2006 / 6B / 267
sygn. Tw 11/06 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 120201 bajtów.
268 - Postanowienie z dnia 2006-09-21
Z.U. 2006 / 6B / 268
sygn. Tw 15/06 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.     (PDF) Pobierz 138875 bajtów.
269 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-15
Z.U. 2006 / 6B / 269
sygn. Tw 15/06 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 126712 bajtów.
270 - Postanowienie z dnia 2006-09-22
Z.U. 2006 / 6B / 270
sygn. Tw 16/06 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.     (PDF) Pobierz 139054 bajtów.
271 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-15
Z.U. 2006 / 6B / 271
sygn. Tw 16/06 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 125374 bajtów.
272 - Postanowienie z dnia 2006-09-21
Z.U. 2006 / 6B / 272
sygn. Tw 17/06 (DOC) Pobierz 75776 bajtów.     (PDF) Pobierz 180345 bajtów.
273 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-15
Z.U. 2006 / 6B / 273
sygn. Tw 17/06 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 130652 bajtów.
274 - Postanowienie z dnia 2006-11-03
Z.U. 2006 / 6B / 274
sygn. Tw 18/06 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 156736 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

275 - Postanowienie z dnia 2005-11-10
Z.U. 2006 / 6B / 275
sygn. Ts 56/05 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 128115 bajtów.
276 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-12-11
Z.U. 2006 / 6B / 276
sygn. Ts 56/05 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 122469 bajtów.
277 - Postanowienie z dnia 2006-04-05
Z.U. 2006 / 6B / 277
sygn. Ts 69/05 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 121919 bajtów.
278 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-20
Z.U. 2006 / 6B / 278
sygn. Ts 69/05 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 122989 bajtów.
279 - Postanowienie z dnia 2006-05-08
Z.U. 2006 / 6B / 279
sygn. Ts 147/05 (DOC) Pobierz 50176 bajtów.     (PDF) Pobierz 132439 bajtów.
280 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-29
Z.U. 2006 / 6B / 280
sygn. Ts 147/05 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 126410 bajtów.
281 - Postanowienie z dnia 2006-07-05
Z.U. 2006 / 6B / 281
sygn. Ts 177/05 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 126511 bajtów.
282 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-30
Z.U. 2006 / 6B / 282
sygn. Ts 177/05 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 127333 bajtów.
283 - Postanowienie z dnia 2006-04-27
Z.U. 2006 / 6B / 283
sygn. Ts 12/06 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 117901 bajtów.
284 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-21
Z.U. 2006 / 6B / 284
sygn. Ts 12/06 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 124651 bajtów.
285 - Postanowienie z dnia 2006-06-27
Z.U. 2006 / 6B / 285
sygn. Ts 39/06 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 124053 bajtów.
286 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-12-06
Z.U. 2006 / 6B / 286
sygn. Ts 39/06 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 124672 bajtów.
287 - Postanowienie z dnia 2006-10-30
Z.U. 2006 / 6B / 287
sygn. Ts 74/06 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 119486 bajtów.
288 - Postanowienie z dnia 2006-11-13
Z.U. 2006 / 6B / 288
sygn. Ts 76/06 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 122081 bajtów.
289 - Postanowienie z dnia 2006-11-09
Z.U. 2006 / 6B / 289
sygn. Ts 79/06 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 121813 bajtów.
290 - Postanowienie z dnia 2006-06-14
Z.U. 2006 / 6B / 290
sygn. Ts 86/06 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 155519 bajtów.
291 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-14
Z.U. 2006 / 6B / 291
sygn. Ts 86/06 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 125958 bajtów.
292 - Postanowienie z dnia 2006-08-24
Z.U. 2006 / 6B / 292
sygn. Ts 89/06 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 119047 bajtów.
293 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-20
Z.U. 2006 / 6B / 293
sygn. Ts 89/06 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 120803 bajtów.
294 - Postanowienie z dnia 2006-11-06
Z.U. 2006 / 6B / 294
sygn. Ts 113/06 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 114311 bajtów.
295 - Postanowienie z dnia 2006-11-03
Z.U. 2006 / 6B / 295
sygn. Ts 114/06 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 122755 bajtów.
296 - Postanowienie z dnia 2006-11-21
Z.U. 2006 / 6B / 296
sygn. Ts 131/06 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 126779 bajtów.
297 - Postanowienie z dnia 2006-10-24
Z.U. 2006 / 6B / 297
sygn. Ts 158/06 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 133325 bajtów.
298 - Postanowienie z dnia 2006-11-23
Z.U. 2006 / 6B / 298
sygn. Ts 163/06 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 119357 bajtów.
299 - Postanowienie z dnia 2006-11-21
Z.U. 2006 / 6B / 299
sygn. Ts 166/06 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 127051 bajtów.
300 - Postanowienie z dnia 2006-11-21
Z.U. 2006 / 6B / 300
sygn. Ts 175/06 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 126709 bajtów.
301 - Postanowienie z dnia 2006-10-16
Z.U. 2006 / 6B / 301
sygn. Ts 183/06 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 130220 bajtów.
302 - Postanowienie z dnia 2006-10-16
Z.U. 2006 / 6B / 302
sygn. Ts 184/06 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 130847 bajtów.
303 - Postanowienie z dnia 2006-10-16
Z.U. 2006 / 6B / 303
sygn. Ts 185/06 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 130477 bajtów.
304 - Postanowienie z dnia 2006-10-16
Z.U. 2006 / 6B / 304
sygn. Ts 186/06 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 130095 bajtów.
305 - Postanowienie z dnia 2006-10-24
Z.U. 2006 / 6B / 305
sygn. Ts 187/06 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 129443 bajtów.
306 - Postanowienie z dnia 2006-12-12
Z.U. 2006 / 6B / 306
sygn. Ts 190/06 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 124913 bajtów.
307 - Postanowienie z dnia 2006-09-27
Z.U. 2006 / 6B / 307
sygn. Ts 201/06 (DOC) Pobierz 22528 bajtów.     (PDF) Pobierz 108816 bajtów.
308 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-02
Z.U. 2006 / 6B / 308
sygn. Ts 201/06 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 116232 bajtów.
309 - Postanowienie z dnia 2006-11-07
Z.U. 2006 / 6B / 309
sygn. Ts 240/06 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 122577 bajtów.


      Iloĥĉ: 58