O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2006 Nr 7TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
77 - Wyrok z dnia 2006-07-03
Zaliczenie okresu pracy zarobkowej przy ustalaniu wysokości emerytury
Z.U. 2006 / 7A / 77
Dz.U. 2006.122.854 z dnia 2006-08-02     ISAP     RCL
sygn. SK 56/05 (DOC) Pobierz 143872 bajtów.     (PDF) Pobierz 186579 bajtów.
78 - Wyrok z dnia 2006-07-04
Legitymacja procesowa w zakresie wszczynania przed sądem postępowań o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
Z.U. 2006 / 7A / 78
Dz.U. 2006.122.855 z dnia 2006-07-10     ISAP     RCL
sygn. K 43/05 (DOC) Pobierz 75264 bajtów.     (PDF) Pobierz 158129 bajtów.
79 - Wyrok z dnia 2006-07-10
Pobieranie i ściąganie opłat za nielegalne pobieranie paliw lub energii z sieci tylko na podstawie wystawionego dokumentu i bez zachowania drogi sądowej (Uwaga! S 3/07 z 28.02.2007, ZU 2007/2A/20)
Z.U. 2006 / 7A / 79
Dz.U. 2006.128.901 z dnia 2006-07-18     ISAP     RCL
sygn. K 37/04 (DOC) Pobierz 234496 bajtów.     (PDF) Pobierz 263066 bajtów.
80 - Wyrok z dnia 2006-07-18
Zmiana granic Powiatu Wielickiego, Gminy Kłaj, Gminy Raciąż
Z.U. 2006 / 7A / 80
Dz.U. 2006.134.948 z dnia 2006-07-25     ISAP     RCL
sygn. U 5/04 (DOC) Pobierz 225792 bajtów.     (PDF) Pobierz 236338 bajtów.
81 - Wyrok z dnia 2006-07-18
Wybór ubezpieczenia społecznego rolników
Z.U. 2006 / 7A / 81
Dz.U. 2006.134.947 z dnia 2006-07-25     ISAP     RCL
sygn. P 6/05 (DOC) Pobierz 137728 bajtów.     (PDF) Pobierz 178741 bajtów.
82 - Wyrok z dnia 2006-07-20
Proces legislacyjny (poprawki Senatu)
Z.U. 2006 / 7A / 82
Dz.U. 2006.136.970 z dnia 2006-07-28     ISAP     RCL
sygn. K 40/05 (DOC) Pobierz 115200 bajtów.     (PDF) Pobierz 158115 bajtów.
83 - Wyrok z dnia 2006-07-21
Upoważnienie ustawowe
Z.U. 2006 / 7A / 83
Dz.U. 2006.141.1008 z dnia 2006-08-08     ISAP     RCL
sygn. P 33/05 (DOC) Pobierz 134656 bajtów.     (PDF) Pobierz 182771 bajtów.
84 - Wyrok z dnia 2006-07-24
Brak delegacji ustawowej dla skutków braku wpisu
Z.U. 2006 / 7A / 84
Dz.U. 2006.141.1010 z dnia 2006-08-08     ISAP     RCL
sygn. SK 8/06 (DOC) Pobierz 84992 bajtów.     (PDF) Pobierz 142626 bajtów.
85 - Wyrok z dnia 2006-07-24
Okres tymczasowego aresztowania
Z.U. 2006 / 7A / 85
Dz.U. 2006.141.1009 z dnia 2006-08-08     ISAP     RCL
sygn. SK 58/03 (DOC) Pobierz 151040 bajtów.     (PDF) Pobierz 217188 bajtów.
86 - Wyrok z dnia 2006-07-25
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
Z.U. 2006 / 7A / 86
Dz.U. 2006.141.1011 z dnia 2006-08-08     ISAP     RCL
sygn. K 30/04 (DOC) Pobierz 304128 bajtów.     (PDF) Pobierz 280928 bajtów.
87 - Wyrok z dnia 2006-07-25
Obowiązek zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych
Z.U. 2006 / 7A / 87
Dz.U. 2006.141.1012 z dnia 2006-08-08     ISAP     RCL
sygn. P 24/05 (DOC) Pobierz 97792 bajtów.     (PDF) Pobierz 171163 bajtów.
88 - Wyrok z dnia 2006-07-26
Zwrot kosztów obrony
Z.U. 2006 / 7A / 88
Dz.U. 2006.141.1013 z dnia 2006-08-08     ISAP     RCL
sygn. SK 21/04 (DOC) Pobierz 177664 bajtów.     (PDF) Pobierz 212479 bajtów.
89 - Wyrok z dnia 2006-07-27
Swoboda wykonywania zawodu przez rzeczników patentowych
Z.U. 2006 / 7A / 89
Dz.U. 2006.142.1026 z dnia 2006-08-09     ISAP     RCL
sygn. SK 43/04 (DOC) Pobierz 101888 bajtów.     (PDF) Pobierz 161968 bajtów.


POSTANOWIENIA 

90 - Postanowienie z dnia 2006-07-18
Z.U. 2006 / 7A / 90
sygn. K 34/05 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 128870 bajtów.
91 - Postanowienie o kosztach z dnia 2006-07-25
Z.U. 2006 / 7A / 91
sygn. SK 8/06 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 88352 bajtów.
92 - Postanowienie o kosztach z dnia 2006-07-27
Z.U. 2006 / 7A / 92
sygn. SK 56/05 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 93111 bajtów.
93 - Postanowienie o kosztach z dnia 2006-07-27
Z.U. 2006 / 7A / 93
sygn. SK 43/04 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 115550 bajtów.


      Ilość: 17