O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2006 Nr 9TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
118 - Wyrok z dnia 2006-10-02
Prawo do sądu
Z.U. 2006 / 9A / 118
Dz.U. 2006.186.1379 z dnia 2006-10-13     ISAP     RCL
sygn. SK 34/06 (DOC) Pobierz 147456 bajtów.     (PDF) Pobierz 217162 bajtów.
119 - Wyrok z dnia 2006-10-03
Zasady ustalania dochodu osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej
Z.U. 2006 / 9A / 119
Dz.U. 2006.186.1380 z dnia 2006-10-13     ISAP     RCL
sygn. K 30/05 (DOC) Pobierz 122880 bajtów.     (PDF) Pobierz 180511 bajtów.
120 - Wyrok z dnia 2006-10-09
Obowiązek dokonywania wpłat na Instytut Sztuki Filmowej
Z.U. 2006 / 9A / 120
Dz.U. 2006.187.1389 z dnia 2006-10-16     ISAP     RCL
sygn. K 12/06 (DOC) Pobierz 118784 bajtów.     (PDF) Pobierz 168228 bajtów.
121 - Wyrok z dnia 2006-10-11
Znieważenie funkcjonariusza publicznego
Z.U. 2006 / 9A / 121
Dz.U. 2006.190.1409 z dnia 2006-10-19     ISAP     RCL
sygn. P 3/06 (DOC) Pobierz 290304 bajtów.     (PDF) Pobierz 310376 bajtów.
122 - Wyrok z dnia 2006-10-16
Wynagrodzenie za dyżury medyczne
Z.U. 2006 / 9A / 122
Dz.U. 2006.193.1423 z dnia 2006-10-25     ISAP     RCL
sygn. K 25/05 (DOC) Pobierz 98304 bajtów.     (PDF) Pobierz 153206 bajtów.
123 - Wyrok z dnia 2006-10-17
Zasady przyznawania emerytur i rent przez Prezesa Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Z.U. 2006 / 9A / 123
Dz.U. 2006.193.1429 z dnia 2006-10-25     ISAP     RCL
sygn. P 38/05 (DOC) Pobierz 89600 bajtów.     (PDF) Pobierz 155684 bajtów.
124 - Wyrok z dnia 2006-10-18
Samowola budowlana - obowiązek opłaty legalizacyjnej
Z.U. 2006 / 9A / 124
Dz.U. 2006.193.1430 z dnia 2006-10-25     ISAP     RCL
sygn. P 27/05 (DOC) Pobierz 118784 bajtów.     (PDF) Pobierz 169439 bajtów.
125 - Wyrok z dnia 2006-10-23
Prawo do bezstronnego sądu
Z.U. 2006 / 9A / 125
Dz.U. 2006.198.1463 z dnia 2006-10-31     ISAP     RCL
sygn. SK 42/04 (DOC) Pobierz 200704 bajtów.     (PDF) Pobierz 229969 bajtów.
126 - Wyrok z dnia 2006-10-24
Warunki świadczenia pracy - zmiany w stosunku pracy
Z.U. 2006 / 9A / 126
Dz.U. 2006.198.1464 z dnia 2006-10-31     ISAP     RCL
sygn. SK 41/05 (DOC) Pobierz 120320 bajtów.     (PDF) Pobierz 191300 bajtów.
127 - Wyrok z dnia 2006-10-25
Prawo energetyczne - zasady rozliczeń za energię elektryczną
Z.U. 2006 / 9A / 127
Dz.U. 2006.200.1479 z dnia 2006-11-07     ISAP     RCL
sygn. P 28/05 (DOC) Pobierz 157696 bajtów.     (PDF) Pobierz 194401 bajtów.
128 - Wyrok z dnia 2006-10-30
Wolność prasy
Z.U. 2006 / 9A / 128
Dz.U. 2006.202.1492 z dnia 2006-11-08     ISAP     RCL
sygn. P 10/06 (DOC) Pobierz 463872 bajtów.     (PDF) Pobierz 428117 bajtów.
129 - Wyrok z dnia 2006-10-30
Wiążące interpretacje podatkowe w sprawach indywidualnych
Z.U. 2006 / 9A / 129
Dz.U. 2006.202.1491 z dnia 2006-11-08     ISAP     RCL
sygn. P 36/05 (DOC) Pobierz 374272 bajtów.     (PDF) Pobierz 373097 bajtów.


POSTANOWIENIA 

130 - Postanowienie z dnia 2006-10-03
zasada dwuinstancyjności postępowania przed sądami administracyjnymi
Z.U. 2006 / 9A / 130
sygn. SK 34/05 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 127400 bajtów.
131 - Postanowienie o kosztach z dnia 2006-10-03
Z.U. 2006 / 9A / 131
sygn. SK 34/05 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 85669 bajtów.
132 - Postanowienie o kosztach z dnia 2006-10-03
Z.U. 2006 / 9A / 132
sygn. SK 34/05 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 83801 bajtów.
133 - Postanowienie z dnia 2006-10-03
prawo do dwuinstancyjnego postępowania przed sądami administracyjnymi
Z.U. 2006 / 9A / 133
sygn. SK 61/05 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 110939 bajtów.
134 - Postanowienie o kosztach z dnia 2006-10-03
Z.U. 2006 / 9A / 134
sygn. SK 61/05 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 82537 bajtów.
135 - Postanowienie z dnia 2006-10-04
Samorządowa ordynacja wyborcza
Z.U. 2006 / 9A / 135
sygn. K 31/06 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 125297 bajtów.
136 - Postanowienie z dnia 2006-10-19
wysokość opłaty pobieranej przez komornika
Z.U. 2006 / 9A / 136
sygn. P 7/06 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 115995 bajtów.
137 - Postanowienie o kosztach z dnia 2006-10-19
Z.U. 2006 / 9A / 137
sygn. SK 63/05 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 89840 bajtów.
138 - Postanowienie z dnia 2006-10-23
upoważnienie ustawowe
Z.U. 2006 / 9A / 138
sygn. SK 64/05 (DOC) Pobierz 75264 bajtów.     (PDF) Pobierz 142741 bajtów.
139 - Postanowienie z dnia 2006-10-23
postępowanie przed sądami administracyjnymi
Z.U. 2006 / 9A / 139
sygn. SK 66/05 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 115727 bajtów.
140 - Postanowienie o kosztach z dnia 2006-10-23
Z.U. 2006 / 9A / 140
sygn. SK 66/05 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 83836 bajtów.
141 - Postanowienie z dnia 2006-10-24
zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego
Z.U. 2006 / 9A / 141
sygn. SK 2/06 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 105820 bajtów.
142 - Postanowienie o kosztach z dnia 2006-10-24
Z.U. 2006 / 9A / 142
sygn. SK 2/06 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 90155 bajtów.
143 - Postanowienie z dnia 2006-10-24
oddalenie skargi kasacyjnej
Z.U. 2006 / 9A / 143
sygn. SK 27/06 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 108286 bajtów.
144 - Postanowienie o kosztach z dnia 2006-10-24
Z.U. 2006 / 9A / 144
sygn. SK 27/06 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 91162 bajtów.
145 - Postanowienie z dnia 2006-10-24
prawo do dwuinstancyjnego postępowania przed sądami administracyjnymi
Z.U. 2006 / 9A / 145
sygn. SK 65/05 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 120746 bajtów.
146 - Postanowienie z dnia 2006-10-30
Sygnalizacja w sprawie SK 7/06 z 24.10.2007
Z.U. 2006 / 9A / 146
sygn. S 3/06 (DOC) Pobierz 64000 bajtów.     (PDF) Pobierz 111540 bajtów.


      Ilość: 29