O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2007 Nr 1
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
1 - Postanowienie z dnia 2005-09-13
Z.U. 2007 / 1B / 1
sygn. Tw 32/05 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 122595 bajtów.
2 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-01-23
Z.U. 2007 / 1B / 2
sygn. Tw 32/05 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 127548 bajtów.
3 - Postanowienie z dnia 2006-10-03
Z.U. 2007 / 1B / 3
sygn. Tw 47/05 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 119788 bajtów.
4 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-02-21
Z.U. 2007 / 1B / 4
sygn. Tw 47/05 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 124693 bajtów.
5 - Postanowienie z dnia 2006-12-11
Z.U. 2007 / 1B / 5
sygn. Tw 21/06 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 128675 bajtów.
6 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-02-21
Z.U. 2007 / 1B / 6
sygn. Tw 21/06 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 168609 bajtów.
7 - Postanowienie z dnia 2007-01-17
Z.U. 2007 / 1B / 7
sygn. Tw 23/06 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 120414 bajtów.
8 - Postanowienie z dnia 2007-01-24
Z.U. 2007 / 1B / 8
sygn. Tw 25/06 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 114630 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

9 - Postanowienie z dnia 2005-07-18
Z.U. 2007 / 1B / 9
sygn. Ts 46/05 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 127338 bajtów.
10 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-01-23
Z.U. 2007 / 1B / 10
sygn. Ts 46/05 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 128915 bajtów.
11 - Postanowienie z dnia 2005-12-01
Z.U. 2007 / 1B / 11
sygn. Ts 71/05 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 164343 bajtów.
12 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-02-28
Z.U. 2007 / 1B / 12
sygn. Ts 71/05 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 123989 bajtów.
13 - Postanowienie z dnia 2006-02-27
Z.U. 2007 / 1B / 13
sygn. Ts 111/05 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 130933 bajtów.
14 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-01-30
Z.U. 2007 / 1B / 14
sygn. Ts 111/05 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 124793 bajtów.
15 - Postanowienie z dnia 2006-06-27
Z.U. 2007 / 1B / 15
sygn. Ts 165/05 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 138666 bajtów.
16 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-01-23
Z.U. 2007 / 1B / 16
sygn. Ts 165/05 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 130467 bajtów.
17 - Postanowienie z dnia 2006-06-29
Z.U. 2007 / 1B / 17
sygn. Ts 168/05 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 128361 bajtów.
18 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-02-23
Z.U. 2007 / 1B / 18
sygn. Ts 168/05 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 126367 bajtów.
19 - Postanowienie z dnia 2007-01-25
Z.U. 2007 / 1B / 19
sygn. Ts 170/05 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 127364 bajtów.
20 - Postanowienie z dnia 2006-06-29
Z.U. 2007 / 1B / 20
sygn. Ts 182/05 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 126588 bajtów.
21 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-01-30
Z.U. 2007 / 1B / 21
sygn. Ts 182/05 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 126362 bajtów.
22 - Postanowienie z dnia 2005-11-30
Z.U. 2007 / 1B / 22
sygn. Ts 186/05 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 125524 bajtów.
23 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-02-07
Z.U. 2007 / 1B / 23
sygn. Ts 186/05 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 126824 bajtów.
24 - Postanowienie z dnia 2006-04-10
Z.U. 2007 / 1B / 24
sygn. Ts 195/05 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 136520 bajtów.
25 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-02-07
Z.U. 2007 / 1B / 25
sygn. Ts 195/05 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 126839 bajtów.
26 - Postanowienie z dnia 2006-12-07
Z.U. 2007 / 1B / 26
sygn. Ts 216/05 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 121769 bajtów.
27 - Postanowienie z dnia 2006-07-07
Z.U. 2007 / 1B / 27
sygn. Ts 219/05 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 169910 bajtów.
28 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-02-19
Z.U. 2007 / 1B / 28
sygn. Ts 219/05 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 137583 bajtów.
29 - Postanowienie z dnia 2006-10-30
Z.U. 2007 / 1B / 29
sygn. Ts 4/06 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 130600 bajtów.
30 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-02-20
Z.U. 2007 / 1B / 30
sygn. Ts 4/06 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 126381 bajtów.
31 - Postanowienie z dnia 2006-05-09
Z.U. 2007 / 1B / 31
sygn. Ts 7/06 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 130161 bajtów.
32 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-02-21
Z.U. 2007 / 1B / 32
sygn. Ts 7/06 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 123181 bajtów.
33 - Postanowienie z dnia 2006-07-06
Z.U. 2007 / 1B / 33
sygn. Ts 20/06 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 163800 bajtów.
34 - Postanowienie z dnia 2006-07-05
Z.U. 2007 / 1B / 34
sygn. Ts 29/06 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 163896 bajtów.
35 - Postanowienie z dnia 2006-09-14
Z.U. 2007 / 1B / 35
sygn. Ts 43/06 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 118567 bajtów.
36 - Postanowienie z dnia 2007-02-27
Z.U. 2007 / 1B / 36
sygn. Ts 43/06 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 123120 bajtów.
37 - Postanowienie z dnia 2006-05-10
Z.U. 2007 / 1B / 37
sygn. Ts 45/06 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 122573 bajtów.
38 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-01-23
Z.U. 2007 / 1B / 38
sygn. Ts 45/06 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 123597 bajtów.
39 - Postanowienie z dnia 2006-09-12
Z.U. 2007 / 1B / 39
sygn. Ts 47/06 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 162666 bajtów.
40 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-02-21
Z.U. 2007 / 1B / 40
sygn. Ts 47/06 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 132957 bajtów.
41 - Postanowienie z dnia 2006-08-31
Z.U. 2007 / 1B / 41
sygn. Ts 50/06 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 130426 bajtów.
42 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-01-23
Z.U. 2007 / 1B / 42
sygn. Ts 50/06 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 124824 bajtów.
43 - Postanowienie z dnia 2006-08-30
Z.U. 2007 / 1B / 43
sygn. Ts 54/06 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 123772 bajtów.
44 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-02-21
Z.U. 2007 / 1B / 44
sygn. Ts 54/06 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 125682 bajtów.
45 - Postanowienie z dnia 2006-10-25
Z.U. 2007 / 1B / 45
sygn. Ts 71/06 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 114614 bajtów.
46 - Postanowienie z dnia 2006-11-03
Z.U. 2007 / 1B / 46
sygn. Ts 93/06 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 117453 bajtów.
47 - Postanowienie z dnia 2006-10-30
Z.U. 2007 / 1B / 47
sygn. Ts 96/06 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 121634 bajtów.
48 - Postanowienie z dnia 2006-10-04
Z.U. 2007 / 1B / 48
sygn. Ts 108/06 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 116546 bajtów.
49 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-01-23
Z.U. 2007 / 1B / 49
sygn. Ts 108/06 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 118347 bajtów.
50 - Postanowienie z dnia 2006-10-11
Z.U. 2007 / 1B / 50
sygn. Ts 116/06 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 121473 bajtów.
51 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-02-05
Z.U. 2007 / 1B / 51
sygn. Ts 116/06 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 159266 bajtów.
52 - Postanowienie z dnia 2007-01-08
Z.U. 2007 / 1B / 52
sygn. Ts 126/06 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 125723 bajtów.
53 - Postanowienie z dnia 2006-09-05
Z.U. 2007 / 1B / 53
sygn. Ts 130/06 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 120805 bajtów.
54 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-01-23
Z.U. 2007 / 1B / 54
sygn. Ts 130/06 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 125859 bajtów.
55 - Postanowienie z dnia 2006-07-25
Z.U. 2007 / 1B / 55
sygn. Ts 143/06 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 126408 bajtów.
56 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-02-14
Z.U. 2007 / 1B / 56
sygn. Ts 143/06 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 132878 bajtów.
57 - Postanowienie z dnia 2006-11-03
Z.U. 2007 / 1B / 57
sygn. Ts 145/06 (DOC) Pobierz 26624 bajtów.     (PDF) Pobierz 118666 bajtów.
58 - Postanowienie z dnia 2006-09-13
Z.U. 2007 / 1B / 58
sygn. Ts 148/06 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 122659 bajtów.
59 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-02-14
Z.U. 2007 / 1B / 59
sygn. Ts 148/06 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 122712 bajtów.
60 - Postanowienie z dnia 2006-11-03
Z.U. 2007 / 1B / 60
sygn. Ts 149/06 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 123578 bajtów.
61 - Postanowienie z dnia 2006-11-15
Z.U. 2007 / 1B / 61
sygn. Ts 151/06 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 131933 bajtów.
62 - Postanowienie z dnia 2007-01-12
Z.U. 2007 / 1B / 62
sygn. Ts 170/06 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 137647 bajtów.
63 - Postanowienie z dnia 2007-01-17
Z.U. 2007 / 1B / 63
sygn. Ts 171/06 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 130293 bajtów.
64 - Postanowienie z dnia 2007-01-12
Z.U. 2007 / 1B / 64
sygn. Ts 172/06 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 128808 bajtów.
65 - Postanowienie z dnia 2006-09-01
Z.U. 2007 / 1B / 65
sygn. Ts 176/06 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 124450 bajtów.
66 - Postanowienie z dnia 2007-01-03
Z.U. 2007 / 1B / 66
sygn. Ts 224/06 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 117996 bajtów.
67 - Postanowienie z dnia 2007-01-09
Z.U. 2007 / 1B / 67
sygn. Ts 234/06 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 126442 bajtów.
68 - Postanowienie z dnia 2007-01-09
Z.U. 2007 / 1B / 68
sygn. Ts 242/06 (DOC) Pobierz 30208 bajtów.     (PDF) Pobierz 118290 bajtów.
69 - Postanowienie z dnia 2007-01-03
Z.U. 2007 / 1B / 69
sygn. Ts 243/06 (DOC) Pobierz 26112 bajtów.     (PDF) Pobierz 111963 bajtów.
70 - Postanowienie z dnia 2007-01-23
Z.U. 2007 / 1B / 70
sygn. Ts 258/06 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 132654 bajtów.
71 - Postanowienie z dnia 2006-12-06
Z.U. 2007 / 1B / 71
sygn. Ts 260/06 (DOC) Pobierz 23040 bajtów.     (PDF) Pobierz 111623 bajtów.
72 - Postanowienie z dnia 2007-01-30
Z.U. 2007 / 1B / 72
sygn. Ts 279/06 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 135210 bajtów.


      Iloĥĉ: 72