O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2007 Nr 2TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
9 - Wyrok z dnia 2007-02-06
Forma złożenia wniosku o dofinansowanie do PFRON
Z.U. 2007 / 2A / 9
Dz.U. 2007.23.144 z dnia 2007-02-12     ISAP     RCL
sygn. P 25/06 (DOC) Pobierz 140800 bajtów.     (PDF) Pobierz 232021 bajtów.
10 - Wyrok z dnia 2007-02-13
Funkcjonariusze celni (Uwaga! S 4/07 z 4.10.2007, ZU 2007/9A/111)
Z.U. 2007 / 2A / 10
Dz.U. 2007.27.187 z dnia 2007-02-20     ISAP     RCL
sygn. K 46/05 (DOC) Pobierz 139776 bajtów.     (PDF) Pobierz 223171 bajtów.
11 - Wyrok z dnia 2007-02-20
Wymóg rejestracji tytułu prasowego
Z.U. 2007 / 2A / 11
Dz.U. 2007.36.234 z dnia 2007-02-28     ISAP     RCL
sygn. P 1/06 (DOC) Pobierz 153600 bajtów.     (PDF) Pobierz 200405 bajtów.
12 - Wyrok z dnia 2007-02-27
Opłata egzekucyjna
Z.U. 2007 / 2A / 12
Dz.U. 2007.44.288 z dnia 2007-03-13     ISAP     RCL
sygn. P 22/06 (DOC) Pobierz 126464 bajtów.     (PDF) Pobierz 177126 bajtów.


POSTANOWIENIA 

13 - Postanowienie z dnia 2007-02-06
środki na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
Z.U. 2007 / 2A / 13
sygn. K 16/06 (DOC) Pobierz 76800 bajtów.     (PDF) Pobierz 146539 bajtów.
14 - Postanowienie z dnia 2007-02-06
stawka maksymalna podatku akcyzowego
Z.U. 2007 / 2A / 14
sygn. P 33/06 (DOC) Pobierz 98816 bajtów.     (PDF) Pobierz 196310 bajtów.
15 - Postanowienie z dnia 2007-02-06
ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy - delegacja ustawowa (Uwaga! S 2/07 z 7.02.2007, ZU 2007/2A/16)
Z.U. 2007 / 2A / 15
sygn. P 41/06 (DOC) Pobierz 81920 bajtów.     (PDF) Pobierz 188840 bajtów.
16 - Postanowienie z dnia 2007-02-07
Sygnalizacja w sprawie P 41/06 z 6.02.2007
Z.U. 2007 / 2A / 16
sygn. S 2/07 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 167375 bajtów.
17 - Postanowienie z dnia 2007-02-08
Z.U. 2007 / 2A / 17
sygn. SK 58/03 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 129372 bajtów.
18 - Postanowienie z dnia 2007-02-13
warunki uzyskania prawa do renty
Z.U. 2007 / 2A / 18
sygn. SK 62/05 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 135073 bajtów.
19 - Postanowienie z dnia 2007-02-27
zwolnienie od kosztów sądowych
Z.U. 2007 / 2A / 19
sygn. P 44/06 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 126046 bajtów.
20 - Postanowienie z dnia 2007-02-28
Sygnalizacja w sprawie K 37/04 z dnia 10.07.2006, ZU 2006/7A/79; Pobieranie i ściąganie opłat za nielegalne pobieranie paliw lub energii z sieci tylko na podstawie wystawionego dokumentu i bez zachowania drogi sądowej
Z.U. 2007 / 2A / 20
sygn. S 3/07 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 121895 bajtów.
21 - Postanowienie z dnia 2007-02-28
daniny publiczne
Z.U. 2007 / 2A / 21
sygn. SK 78/06 (DOC) Pobierz 100352 bajtów.     (PDF) Pobierz 164421 bajtów.


      Ilość: 13