O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2007 Nr 2
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
73 - Postanowienie z dnia 2006-11-27
Z.U. 2007 / 2B / 73
sygn. Tw 19/06 (DOC) Pobierz 27648 bajtów.     (PDF) Pobierz 116475 bajtów.
74 - Postanowienie z dnia 2007-02-12
Z.U. 2007 / 2B / 74
sygn. Tw 19/06 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 119029 bajtów.
75 - Postanowienie z dnia 2007-02-26
Z.U. 2007 / 2B / 75
sygn. Tw 22/06 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 119799 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

76 - Postanowienie z dnia 2005-12-07
Z.U. 2007 / 2B / 76
sygn. Ts 44/05 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 138295 bajtów.
77 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-04-03
Z.U. 2007 / 2B / 77
sygn. Ts 44/05 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.     (PDF) Pobierz 147366 bajtów.
78 - Postanowienie z dnia 2006-10-03
Z.U. 2007 / 2B / 78
sygn. Ts 122/05 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 120099 bajtów.
79 - Postanowienie z dnia 2007-04-12
Z.U. 2007 / 2B / 79
sygn. Ts 122/05 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 119349 bajtów.
80 - Postanowienie z dnia 2006-05-08
Z.U. 2007 / 2B / 80
sygn. Ts 1/06 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 129686 bajtów.
81 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-04-25
Z.U. 2007 / 2B / 81
sygn. Ts 1/06 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 125670 bajtów.
82 - Postanowienie z dnia 2006-05-10
Z.U. 2007 / 2B / 82
sygn. Ts 5/06 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 125215 bajtów.
83 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-03-13
Z.U. 2007 / 2B / 83
sygn. Ts 5/06 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 132355 bajtów.
84 - Postanowienie z dnia 2006-05-10
Z.U. 2007 / 2B / 84
sygn. Ts 6/06 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 124727 bajtów.
85 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-03-14
Z.U. 2007 / 2B / 85
sygn. Ts 6/06 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 132093 bajtów.
86 - Postanowienie z dnia 2006-07-24
Z.U. 2007 / 2B / 86
sygn. Ts 51/06 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 120557 bajtów.
87 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-03-27
Z.U. 2007 / 2B / 87
sygn. Ts 51/06 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 118638 bajtów.
88 - Postanowienie z dnia 2006-07-25
Z.U. 2007 / 2B / 88
sygn. Ts 66/06 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 122956 bajtów.
89 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-04-25
Z.U. 2007 / 2B / 89
sygn. Ts 66/06 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 121249 bajtów.
90 - Postanowienie z dnia 2006-07-19
Z.U. 2007 / 2B / 90
sygn. Ts 67/06 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 132202 bajtów.
91 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-04-25
Z.U. 2007 / 2B / 91
sygn. Ts 67/06 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 134834 bajtów.
92 - Postanowienie z dnia 2006-08-25
Z.U. 2007 / 2B / 92
sygn. Ts 81/06 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 126794 bajtów.
93 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-04-25
Z.U. 2007 / 2B / 93
sygn. Ts 81/06 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 125018 bajtów.
94 - Postanowienie z dnia 2006-11-03
Z.U. 2007 / 2B / 94
sygn. Ts 92/06 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 128060 bajtów.
95 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-04-18
Z.U. 2007 / 2B / 95
sygn. Ts 92/06 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 123722 bajtów.
96 - Postanowienie z dnia 2006-10-26
Z.U. 2007 / 2B / 96
sygn. Ts 136/06 (DOC) Pobierz 28672 bajtów.     (PDF) Pobierz 115019 bajtów.
97 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-04-03
Z.U. 2007 / 2B / 97
sygn. Ts 136/06 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 121016 bajtów.
98 - Postanowienie z dnia 2006-12-06
Z.U. 2007 / 2B / 98
sygn. Ts 217/06 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 128558 bajtów.
99 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-04-25
Z.U. 2007 / 2B / 99
sygn. Ts 217/06 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 121540 bajtów.
100 - Postanowienie z dnia 2007-01-24
Z.U. 2007 / 2B / 100
sygn. Ts 239/06 (DOC) Pobierz 73728 bajtów.     (PDF) Pobierz 168512 bajtów.
101 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-03-27
Z.U. 2007 / 2B / 101
sygn. Ts 239/06 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 130724 bajtów.
102 - Postanowienie z dnia 2006-11-09
Z.U. 2007 / 2B / 102
sygn. Ts 248/06 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 132378 bajtów.
103 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-04-03
Z.U. 2007 / 2B / 103
sygn. Ts 248/06 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 166763 bajtów.
104 - Postanowienie z dnia 2006-11-30
Z.U. 2007 / 2B / 104
sygn. Ts 266/06 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 132488 bajtów.
105 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-04-03
Z.U. 2007 / 2B / 105
sygn. Ts 266/06 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 137171 bajtów.


      Iloĥĉ: 33