O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2007 Nr 4TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
37 - Wyrok z dnia 2007-04-02
Opłata adiacencka od wzrostu wartości nieruchomości będącej wynikiem jej podziału
Z.U. 2007 / 4A / 37
Dz.U. 2007.69.468 z dnia 2007-04-18     ISAP     RCL
sygn. SK 19/06 (DOC) Pobierz 187392 bajtów.     (PDF) Pobierz 262714 bajtów.
38 - Wyrok z dnia 2007-04-17
Unieważnienie uznania dziecka
Z.U. 2007 / 4A / 38
Dz.U. 2007.71.481 z dnia 2007-04-20     ISAP     RCL
sygn. SK 20/05 (DOC) Pobierz 136704 bajtów.     (PDF) Pobierz 235390 bajtów.
39 - Wyrok z dnia 2007-04-24
Wykup przez Skarb Państwa obligacji wydanych przed 1939 rokiem
Z.U. 2007 / 4A / 39
Dz.U. 2007.81.554 z dnia 2007-05-10     ISAP     RCL
sygn. SK 49/05 (DOC) Pobierz 299520 bajtów.     (PDF) Pobierz 354016 bajtów.


POSTANOWIENIA 

40 - Postanowienie z dnia 2007-04-03
funkcjonariusz celny - zwolnienie ze służby
Z.U. 2007 / 4A / 40
sygn. SK 85/06 (DOC) Pobierz 87552 bajtów.     (PDF) Pobierz 155175 bajtów.
41 - Postanowienie z dnia 2007-04-03
Z.U. 2007 / 4A / 41
sygn. P 47/06 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 124039 bajtów.
42 - Postanowienie z dnia 2007-04-11
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Z.U. 2007 / 4A / 42
Dz.U. 2007.69.469 z dnia 2007-04-18     ISAP     RCL
sygn. K 40/04 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 115403 bajtów.
43 - Postanowienie z dnia 2007-04-11
Lustracja (odmowa wstrzymania czynności związanych z wykonaniem ustawy)
Z.U. 2007 / 4A / 43
sygn. K 2/07 (DOC) Pobierz 60928 bajtów.     (PDF) Pobierz 139984 bajtów.
44 - Postanowienie z dnia 2007-04-18
wybór ławników
Z.U. 2007 / 4A / 44
sygn. P 12/04 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 137441 bajtów.
45 - Postanowienie z dnia 2007-04-19
opłata adiacencka
Z.U. 2007 / 4A / 45
sygn. SK 60/06 (DOC) Pobierz 70656 bajtów.     (PDF) Pobierz 146931 bajtów.
46 - Postanowienie z dnia 2007-04-24
opłata egzekucyjna
Z.U. 2007 / 4A / 46
sygn. P 29/06 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 129169 bajtów.
47 - Postanowienie z dnia 2007-04-25
działalność partii politycznych
Z.U. 2007 / 4A / 47
sygn. Pp 1/07 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 123698 bajtów.


      Ilość: 11