O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2007 Nr 4
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
150 - Postanowienie z dnia 2006-06-03
Z.U. 2007 / 4B / 150
sygn. Tw 3/06 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 169807 bajtów.
151 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-07-30
Z.U. 2007 / 4B / 151
sygn. Tw 3/06 (DOC) Pobierz 63488 bajtów.     (PDF) Pobierz 172411 bajtów.
152 - Postanowienie z dnia 2007-05-16
Z.U. 2007 / 4B / 152
sygn. Tw 9/07 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 123431 bajtów.
153 - Postanowienie z dnia 2007-05-10
Z.U. 2007 / 4B / 153
sygn. Tw 10/07 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 122842 bajtów.
154 - Postanowienie z dnia 2007-05-22
Z.U. 2007 / 4B / 154
sygn. Tw 11/07 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 122430 bajtów.
155 - Postanowienie z dnia 2007-05-21
Z.U. 2007 / 4B / 155
sygn. Tw 12/07 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 122371 bajtów.
156 - Postanowienie z dnia 2007-05-21
Z.U. 2007 / 4B / 156
sygn. Tw 14/07 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 167241 bajtów.
157 - Postanowienie z dnia 2007-07-02
Z.U. 2007 / 4B / 157
sygn. Tw 15/07 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 167850 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

158 - Postanowienie z dnia 2005-11-22
Z.U. 2007 / 4B / 158
sygn. Ts 161/05 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 124639 bajtów.
159 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-02-23
Z.U. 2007 / 4B / 159
sygn. Ts 161/05 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 122429 bajtów.
160 - Postanowienie z dnia 2006-07-26
Z.U. 2007 / 4B / 160
sygn. Ts 208/05 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 127917 bajtów.
161 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-07-19
Z.U. 2007 / 4B / 161
sygn. Ts 208/05 (DOC) Pobierz 34304 bajtów.     (PDF) Pobierz 122961 bajtów.
162 - Postanowienie z dnia 2006-03-28
Z.U. 2007 / 4B / 162
sygn. Ts 220/05 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 125430 bajtów.
163 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-07-16
Z.U. 2007 / 4B / 163
sygn. Ts 220/05 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 125400 bajtów.
164 - Postanowienie z dnia 2006-06-14
Z.U. 2007 / 4B / 164
sygn. Ts 35/06 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 158764 bajtów.
165 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-07-26
Z.U. 2007 / 4B / 165
sygn. Ts 35/06 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 148833 bajtów.
166 - Postanowienie z dnia 2006-11-21
Z.U. 2007 / 4B / 166
sygn. Ts 82/06 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 131030 bajtów.
167 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-07-10
Z.U. 2007 / 4B / 167
sygn. Ts 82/06 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 124983 bajtów.
168 - Postanowienie z dnia 2006-09-11
Z.U. 2007 / 4B / 168
sygn. Ts 127/06 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 154879 bajtów.
169 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-07-11
Z.U. 2007 / 4B / 169
sygn. Ts 127/06 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 128390 bajtów.
170 - Postanowienie z dnia 2007-01-19
Z.U. 2007 / 4B / 170
sygn. Ts 214/06 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 125554 bajtów.
171 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-07-18
Z.U. 2007 / 4B / 171
sygn. Ts 214/06 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 127602 bajtów.
172 - Postanowienie z dnia 2007-03-12
Z.U. 2007 / 4B / 172
sygn. Ts 268/06 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.     (PDF) Pobierz 147423 bajtów.
173 - Postanowienie z dnia 2007-01-03
Z.U. 2007 / 4B / 173
sygn. Ts 269/06 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 118918 bajtów.
174 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-07-10
Z.U. 2007 / 4B / 174
sygn. Ts 269/06 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 126577 bajtów.
175 - Postanowienie z dnia 2007-03-27
Z.U. 2007 / 4B / 175
sygn. Ts 3/07 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 131249 bajtów.
176 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-07-25
Z.U. 2007 / 4B / 176
sygn. Ts 3/07 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 131802 bajtów.
177 - Postanowienie z dnia 2007-07-03
Z.U. 2007 / 4B / 177
sygn. Ts 14/07 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 127025 bajtów.
178 - Postanowienie z dnia 2007-07-02
Z.U. 2007 / 4B / 178
sygn. Ts 124/07 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 126391 bajtów.


      Iloĥĉ: 29