O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2007 Nr 6TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
49 - Wyrok z dnia 2007-05-22
Podmioty wykonujące czynności doradztwa podatkowego
Z.U. 2007 / 6A / 49
Dz.U. 2007.98.656 z dnia 2007-06-04     ISAP     RCL
sygn. K 42/05 (DOC) Pobierz 159744 bajtów.     (PDF) Pobierz 199558 bajtów.
50 - Wyrok z dnia 2007-05-22
Odliczania podatku VAT
Z.U. 2007 / 6A / 50
Dz.U. 2007.98.657 z dnia 2007-06-04     ISAP     RCL
sygn. SK 36/06 (DOC) Pobierz 155648 bajtów.     (PDF) Pobierz 244244 bajtów.
51 - Wyrok z dnia 2007-05-29
Ugoda zawarta przed sądem
Z.U. 2007 / 6A / 51
Dz.U. 2007.105.720 z dnia 2007-06-14     ISAP     RCL
sygn. P 8/06 (DOC) Pobierz 68608 bajtów.     (PDF) Pobierz 173020 bajtów.
52 - Wyrok z dnia 2007-05-29
Zwrot kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
Z.U. 2007 / 6A / 52
Dz.U. 2007.105.721 z dnia 2007-06-14     ISAP     RCL
sygn. P 20/06 (DOC) Pobierz 162304 bajtów.     (PDF) Pobierz 195957 bajtów.
53 - Wyrok z dnia 2007-05-30
Brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej
Z.U. 2007 / 6A / 53
Dz.U. 2007.106.731 z dnia 2007-06-15     ISAP     RCL
sygn. SK 68/06 (DOC) Pobierz 201728 bajtów.     (PDF) Pobierz 261165 bajtów.
54 - Wyrok z dnia 2007-06-26
Ograniczenie kręgu uczestników postępowania wieczystoksięgowego
Z.U. 2007 / 6A / 54
Dz.U. 2007.123.858 z dnia 2007-07-09     ISAP     RCL
sygn. SK 29/05 (DOC) Pobierz 120832 bajtów.     (PDF) Pobierz 204949 bajtów.


POSTANOWIENIA 

55 - Postanowienie z dnia 2007-05-09
Z.U. 2007 / 6A / 55
sygn. K 40/06 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 206379 bajtów.
56 - Postanowienie z dnia 2007-05-09
funkcjonariusz celny - zwolnienie ze służby
Z.U. 2007 / 6A / 56
sygn. SK 98/06 (DOC) Pobierz 94208 bajtów.     (PDF) Pobierz 160082 bajtów.
57 - Postanowienie z dnia 2007-05-15
uchylenie mandatu karnego
Z.U. 2007 / 6A / 57
sygn. P 13/06 (DOC) Pobierz 117248 bajtów.     (PDF) Pobierz 224321 bajtów.
58 - Postanowienie z dnia 2007-05-16
uchylenie lub zmiana środka zapobiegawczego
Z.U. 2007 / 6A / 58
sygn. P 23/06 (DOC) Pobierz 64000 bajtów.     (PDF) Pobierz 173144 bajtów.
59 - Postanowienie z dnia 2007-05-22
brak obowiązku sporządzenia uzasadnienia postanowienia wydanego przez sąd na posiedzeniu niejawnym
Z.U. 2007 / 6A / 59
sygn. SK 38/05 (DOC) Pobierz 69632 bajtów.     (PDF) Pobierz 178591 bajtów.
60 - Postanowienie z dnia 2007-05-22
brak możliwości odwołania od orzeczenia koscielnej komisji majątkowej
Z.U. 2007 / 6A / 60
sygn. SK 70/05 (DOC) Pobierz 128000 bajtów.     (PDF) Pobierz 222478 bajtów.
61 - Postanowienie o kosztach z dnia 2007-05-22
Z.U. 2007 / 6A / 61
sygn. SK 70/05 (DOC) Pobierz 29696 bajtów.     (PDF) Pobierz 115820 bajtów.
62 - Postanowienie z dnia 2007-05-30
podmioty uprawnione do skorzystania z prawa pierwszeństwa przy sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa
Z.U. 2007 / 6A / 62
sygn. SK 3/06 (DOC) Pobierz 91648 bajtów.     (PDF) Pobierz 191778 bajtów.
63 - Postanowienie o kosztach z dnia 2007-05-30
Z.U. 2007 / 6A / 63
sygn. SK 3/06 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 114371 bajtów.
64 - Postanowienie z dnia 2007-05-30
zwolnienie od podatku akcyzowego
Z.U. 2007 / 6A / 64
sygn. SK 67/06 (DOC) Pobierz 80896 bajtów.     (PDF) Pobierz 183322 bajtów.
65 - Postanowienie z dnia 2007-06-26
prawo do sądu
Z.U. 2007 / 6A / 65
sygn. P 34/06 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 138251 bajtów.
66 - Postanowienie z dnia 2007-06-26
brak pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej
Z.U. 2007 / 6A / 66
sygn. SK 2/07 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 127991 bajtów.
67 - Postanowienie z dnia 2007-06-26
brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej
Z.U. 2007 / 6A / 67
sygn. SK 73/06 (DOC) Pobierz 106496 bajtów.     (PDF) Pobierz 164217 bajtów.
68 - Postanowienie z dnia 2007-06-26
brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej
Z.U. 2007 / 6A / 68
sygn. SK 48/06 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 127815 bajtów.
69 - Postanowienie z dnia 2007-06-27
brak pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej
Z.U. 2007 / 6A / 69
sygn. SK 8/07 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 133802 bajtów.
70 - Postanowienie z dnia 2007-06-27
brak pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej
Z.U. 2007 / 6A / 70
sygn. SK 7/07 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 130458 bajtów.
71 - Postanowienie z dnia 2007-06-27
brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej
Z.U. 2007 / 6A / 71
sygn. SK 47/06 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 128731 bajtów.


      Ilość: 23