O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2007 Nr 7TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
72 - Wyrok z dnia 2007-07-02
Ochrona tajemnicy zawodowej radcy prawnego
Z.U. 2007 / 7A / 72
Dz.U. 2007.124.871 z dnia 2007-07-11     ISAP     RCL
sygn. K 41/05 (DOC) Pobierz 377344 bajtów.     (PDF) Pobierz 393744 bajtów.
73 - Wyrok z dnia 2007-07-03
Księgi wieczyste
Z.U. 2007 / 7A / 73
Dz.U. 2007.124.872 z dnia 2007-07-11     ISAP     RCL
sygn. SK 1/06 (DOC) Pobierz 184832 bajtów.     (PDF) Pobierz 266996 bajtów.
74 - Wyrok z dnia 2007-07-09
Roszczenia o zapłatę kary ustawowej
Z.U. 2007 / 7A / 74
Dz.U. 2007.128.902 z dnia 2007-07-18     ISAP     RCL
sygn. P 30/06 (DOC) Pobierz 86528 bajtów.     (PDF) Pobierz 201401 bajtów.
75 - Wyrok z dnia 2007-07-10
Skierowanie na obserwację w zakładzie leczniczym
Z.U. 2007 / 7A / 75
Dz.U. 2007.128.903 z dnia 2007-07-18     ISAP     RCL
sygn. SK 50/06 (DOC) Pobierz 239104 bajtów.     (PDF) Pobierz 318512 bajtów.
76 - Wyrok z dnia 2007-07-12
Pożyczka ze środków PFRON - upoważnienie ustawowe
Z.U. 2007 / 7A / 76
Dz.U. 2007.133.933 z dnia 2007-07-24     ISAP     RCL
sygn. U 7/06 (DOC) Pobierz 104960 bajtów.     (PDF) Pobierz 207713 bajtów.
77 - Wyrok z dnia 2007-07-16
Uznanie dziecka
Z.U. 2007 / 7A / 77
Dz.U. 2007.134.947 z dnia 2007-07-26     ISAP     RCL
sygn. SK 61/06 (DOC) Pobierz 123904 bajtów.     (PDF) Pobierz 218183 bajtów.
78 - Wyrok z dnia 2007-07-17
Wygaśnięcie mandatu radnego i możliwość zaskarżenia zarządzenia zastępczego wojewody
Z.U. 2007 / 7A / 78
Dz.U. 2007.138.974 z dnia 2007-08-01     ISAP     RCL
sygn. P 19/04 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.     (PDF) Pobierz 179840 bajtów.
79 - Wyrok z dnia 2007-07-17
Umowa agencyjna
Z.U. 2007 / 7A / 79
Dz.U. 2007.138.975 z dnia 2007-08-01     ISAP     RCL
sygn. P 16/06 (DOC) Pobierz 179712 bajtów.     (PDF) Pobierz 253544 bajtów.
80 - Wyrok z dnia 2007-07-18
Zasady wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz zrzeczenia się mandatu członka Krajowej Rady Sądownictwa
Z.U. 2007 / 7A / 80
Dz.U. 2007.138.976 z dnia 2007-08-01     ISAP     RCL
sygn. K 25/07 (DOC) Pobierz 197120 bajtów.     (PDF) Pobierz 274354 bajtów.
81 - Wyrok z dnia 2007-07-19
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Z.U. 2007 / 7A / 81
Dz.U. 2007.138.977 z dnia 2007-08-01     ISAP     RCL
sygn. K 11/06 (DOC) Pobierz 143360 bajtów.     (PDF) Pobierz 201249 bajtów.


POSTANOWIENIA 

82 - Postanowienie z dnia 2007-07-02
brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej
Z.U. 2007 / 7A / 82
sygn. SK 46/06 (DOC) Pobierz 59904 bajtów.     (PDF) Pobierz 142804 bajtów.
83 - Postanowienie z dnia 2007-07-03
zamknięcie drogi sądowej do dochodzenia wynagrodzenia za szkody związane z niezgodnym z prawem działaniem sądów
Z.U. 2007 / 7A / 83
sygn. SK 4/07 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.     (PDF) Pobierz 180819 bajtów.
84 - Postanowienie z dnia 2007-07-03
Z.U. 2007 / 7A / 84
sygn. SK 1/07 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 129933 bajtów.
85 - Postanowienie z dnia 2007-07-09
prawo do zaliczki alimentacyjnej
Z.U. 2007 / 7A / 85
sygn. K 32/06 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 138813 bajtów.
86 - Postanowienie z dnia 2007-07-10
egzekucja świadczeń pieniężnych
Z.U. 2007 / 7A / 86
sygn. P 40/06 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 132871 bajtów.
87 - Postanowienie z dnia 2007-07-11
koszty postępowania egzekucyjnego
Z.U. 2007 / 7A / 87
sygn. P 19/05 (DOC) Pobierz 71680 bajtów.     (PDF) Pobierz 152972 bajtów.
88 - Postanowienie z dnia 2007-07-11
Lustracja (odmowa sprostowania uzasadnienia wyroku)
Z.U. 2007 / 7A / 88
sygn. K 2/07 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 137921 bajtów.
89 - Postanowienie z dnia 2007-07-16
Z.U. 2007 / 7A / 89
sygn. SK 97/06 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 126379 bajtów.
90 - Postanowienie z dnia 2007-07-17
brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej
Z.U. 2007 / 7A / 90
sygn. SK 69/06 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 137089 bajtów.
91 - Postanowienie z dnia 2007-07-17
brak pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej
Z.U. 2007 / 7A / 91
sygn. SK 19/07 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 130563 bajtów.
92 - Postanowienie z dnia 2007-07-18
brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej
Z.U. 2007 / 7A / 92
sygn. SK 55/06 (DOC) Pobierz 67072 bajtów.     (PDF) Pobierz 141652 bajtów.
93 - Postanowienie z dnia 2007-07-18
Z.U. 2007 / 7A / 93
sygn. SK 12/06 (DOC) Pobierz 89600 bajtów.     (PDF) Pobierz 162153 bajtów.


      Ilość: 22