O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2007 Nr 8TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
94 - Wyrok z dnia 2007-09-04
Zasady dziedziczenia
Z.U. 2007 / 8A / 94
Dz.U. 2007.168.1188 z dnia 2007-09-18     ISAP     RCL
sygn. P 19/07 (DOC) Pobierz 155136 bajtów.     (PDF) Pobierz 245949 bajtów.
95 - Wyrok z dnia 2007-09-04
Zobowiązanie podatkowe
Z.U. 2007 / 8A / 95
Dz.U. 2007.168.1187 z dnia 2007-09-18     ISAP     RCL
sygn. P 43/06 (DOC) Pobierz 118272 bajtów.     (PDF) Pobierz 182107 bajtów.
96 - Wyrok z dnia 2007-09-05
Dziedziczenie gospodarstwa rolnego
Z.U. 2007 / 8A / 96
Dz.U. 2007.170.1205 z dnia 2007-09-19     ISAP     RCL
sygn. P 21/06 (DOC) Pobierz 189440 bajtów.     (PDF) Pobierz 224748 bajtów.
97 - Wyrok z dnia 2007-09-11
Roszczenia ubezpieczonych przeciwko organom rentowym o zapłatę odsetek z tytułu opóźnienia w przyznaniu lub wypłacie świadczeń
Z.U. 2007 / 8A / 97
Dz.U. 2007.175.1235 z dnia 2007-09-24     ISAP     RCL
sygn. P 11/07 (DOC) Pobierz 117760 bajtów.     (PDF) Pobierz 216286 bajtów.
98 - Wyrok z dnia 2007-09-19
Wykreślenie hipoteki (Uwaga! S 6/07 z 7.11.2007, ZU 2007/10A/135)
Z.U. 2007 / 8A / 98
Dz.U. 2007.179.1279 z dnia 2007-09-28     ISAP     RCL
sygn. SK 4/06 (DOC) Pobierz 169984 bajtów.     (PDF) Pobierz 238739 bajtów.


POSTANOWIENIA 

99 - Postanowienie z dnia 2007-09-04
brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej
Z.U. 2007 / 8A / 99
sygn. SK 47/06 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 128492 bajtów.
100 - Postanowienie z dnia 2007-09-12
brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej
Z.U. 2007 / 8A / 100
sygn. SK 99/06 (DOC) Pobierz 67072 bajtów.     (PDF) Pobierz 132916 bajtów.
101 - Postanowienie z dnia 2007-09-19
Lustracja (odmowa sprostowania niedokładności w uzasadnieniu wyroku)
Z.U. 2007 / 8A / 101
sygn. K 2/07 (DOC) Pobierz 93696 bajtów.     (PDF) Pobierz 201656 bajtów.


      Ilość: 8