O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2007 Nr 9TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
102 - Wyrok z dnia 2007-10-08
Finansowanie ratowniczych prac archeologicznych
Z.U. 2007 / 9A / 102
Dz.U. 2007.192.1394 z dnia 2007-10-19     ISAP     RCL
sygn. K 20/07 (DOC) Pobierz 180224 bajtów.     (PDF) Pobierz 257020 bajtów.
103 - Wyrok z dnia 2007-10-09
Zasada techniki legislacyjnej w procedurze celnej
Z.U. 2007 / 9A / 103
Dz.U. 2007.192.1395 z dnia 2007-10-19     ISAP     RCL
sygn. SK 70/06 (DOC) Pobierz 150016 bajtów.     (PDF) Pobierz 234731 bajtów.
104 - Wyrok z dnia 2007-10-16
Odszkodowanie dla właściciela nieruchomości położonej przy wale przeciwpowodziowym
Z.U. 2007 / 9A / 104
Dz.U. 2007.195.1413 z dnia 2007-10-23     ISAP     RCL
sygn. K 28/06 (DOC) Pobierz 154624 bajtów.     (PDF) Pobierz 238780 bajtów.
105 - Wyrok z dnia 2007-10-16
Naliczanie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej
Z.U. 2007 / 9A / 105
Dz.U. 2007.195.1414 z dnia 2007-10-23     ISAP     RCL
sygn. SK 63/06 (DOC) Pobierz 98304 bajtów.     (PDF) Pobierz 166603 bajtów.
106 - Wyrok z dnia 2007-10-23
Zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat (Uwaga! S 5/07 z 7.11.2007, ZU 2007/10A/134)
Z.U. 2007 / 9A / 106
Dz.U. 2007.200.1446 z dnia 2007-10-30     ISAP     RCL
sygn. P 28/07 (DOC) Pobierz 193024 bajtów.     (PDF) Pobierz 235383 bajtów.
107 - Wyrok z dnia 2007-10-23
Wyłączenie mężczyzn z prawa do wcześniejszej emerytury
Z.U. 2007 / 9A / 107
Dz.U. 2007.200.1445     ISAP     RCL
sygn. P 10/07 (DOC) Pobierz 128512 bajtów.     (PDF) Pobierz 236771 bajtów.
108 - Wyrok z dnia 2007-10-24
Usytuowanie urzędu asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (Uwaga! S 3/06 z 30.10.2006, ZU 2006/9A/146)
Z.U. 2007 / 9A / 108
Dz.U. 2007.204.1482 z dnia 2007-11-05     ISAP     RCL
sygn. SK 7/06 (DOC) Pobierz 335360 bajtów.     (PDF) Pobierz 369725 bajtów.
109 - Wyrok z dnia 2007-10-30
Postępowanie sądowo-administracyjne
Z.U. 2007 / 9A / 109
Dz.U. 2007.209.1519 z dnia 2007-11-13     ISAP     RCL
sygn. P 28/06 (DOC) Pobierz 138752 bajtów.     (PDF) Pobierz 215460 bajtów.
110 - Wyrok z dnia 2007-10-30
Wysokość świadczenia emerytalnego
Z.U. 2007 / 9A / 110
Dz.U. 2007.209.1520 z dnia 2007-11-13     ISAP     RCL
sygn. P 36/06 (DOC) Pobierz 161792 bajtów.     (PDF) Pobierz 200967 bajtów.


POSTANOWIENIA 

111 - Postanowienie z dnia 2007-10-04
Sygnalizacja w sprawie K 46/05 z dnia 13.02.2007, ZU 2007/2A/10; Funkcjonariusze celni
Z.U. 2007 / 9A / 111
sygn. S 4/07 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 130566 bajtów.
112 - Postanowienie z dnia 2007-10-08
Z.U. 2007 / 9A / 112
sygn. P 45/07 (DOC) Pobierz 99840 bajtów.     (PDF) Pobierz 164741 bajtów.
113 - Postanowienie z dnia 2007-10-10
nakaz rozbiórki obiektu budowlanego
Z.U. 2007 / 9A / 113
sygn. SK 56/06 (DOC) Pobierz 96256 bajtów.     (PDF) Pobierz 162935 bajtów.
114 - Postanowienie z dnia 2007-10-10
Z.U. 2007 / 9A / 114
sygn. SK 56/06 (DOC) Pobierz 25088 bajtów.     (PDF) Pobierz 112215 bajtów.
115 - Postanowienie z dnia 2007-10-16
formy prawne działania fundacji
Z.U. 2007 / 9A / 115
sygn. SK 13/07 (DOC) Pobierz 70656 bajtów.     (PDF) Pobierz 144675 bajtów.
116 - Postanowienie z dnia 2007-10-17
zasady zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
Z.U. 2007 / 9A / 116
sygn. P 29/07 (DOC) Pobierz 105984 bajtów.     (PDF) Pobierz 195028 bajtów.
117 - Postanowienie z dnia 2007-10-17
brak pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej
Z.U. 2007 / 9A / 117
sygn. SK 14/07 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.     (PDF) Pobierz 138283 bajtów.
118 - Postanowienie z dnia 2007-10-22
podstawy zatrzymania osoby podejrzanej; przesłanki postępowania przyspieszonego
Z.U. 2007 / 9A / 118
sygn. P 24/07 (DOC) Pobierz 144896 bajtów.     (PDF) Pobierz 241540 bajtów.
119 - Postanowienie z dnia 2007-10-22
brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej
Z.U. 2007 / 9A / 119
sygn. SK 59/06 (DOC) Pobierz 72704 bajtów.     (PDF) Pobierz 142903 bajtów.
120 - Postanowienie z dnia 2007-10-22
zasady techniki legislacyjnej
Z.U. 2007 / 9A / 120
sygn. SK 70/06 (DOC) Pobierz 30720 bajtów.     (PDF) Pobierz 117672 bajtów.


      Ilość: 19