O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2008 Nr 10TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
171 - Wyrok z dnia 2008-12-01
Koszty sądowe.
Z.U. 2008 / 10A / 171
Dz.U. 2008.218.1400 z dnia 2008-12-09     ISAP     RCL
sygn. P 54/07 (DOC) Pobierz 133632 bajtów.     (PDF) Pobierz 225966 bajtów.
172 - Wyrok z dnia 2008-12-02
Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika
Z.U. 2008 / 10A / 172
Dz.U. 2008.219.1408 z dnia 2008-12-11     ISAP     RCL
sygn. K 37/07 (DOC) Pobierz 186880 bajtów.     (PDF) Pobierz 272602 bajtów.
173 - Wyrok z dnia 2008-12-02
Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy na czas określony.
Z.U. 2008 / 10A / 173
Dz.U. 2008.219.1409 z dnia 2008-12-11     ISAP     RCL
sygn. P 48/07 (DOC) Pobierz 136192 bajtów.     (PDF) Pobierz 226281 bajtów.
174 - Wyrok z dnia 2008-12-09
Rodzinne ogrodki działkowe.
Z.U. 2008 / 10A / 174
Dz.U. 2008.223.1475 z dnia 2008-12-18     ISAP     RCL
sygn. K 61/07 (DOC) Pobierz 192000 bajtów.     (PDF) Pobierz 231901 bajtów.
175 - Wyrok z dnia 2008-12-09
Zwrot nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa.
Z.U. 2008 / 10A / 175
Dz.U. 2008.223.1476 z dnia 2008-12-18     ISAP     RCL
sygn. SK 43/07 (DOC) Pobierz 127488 bajtów.     (PDF) Pobierz 208819 bajtów.
176 - Wyrok z dnia 2008-12-11
Wygaśnięcie własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego.
Z.U. 2008 / 10A / 176
Dz.U. 2008.225.1503 z dnia 2008-12-11     ISAP     RCL
sygn. K 12/08 (DOC) Pobierz 156160 bajtów.     (PDF) Pobierz 197156 bajtów.
177 - Wyrok z dnia 2008-12-11
Postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez NIK oraz zróżnicowanie przesłanek nabywania prawa do emerytury według kryterium płci
Z.U. 2008 / 10A / 177
Dz.U. 2008.225.1502 z dnia 2008-12-11     ISAP     RCL
sygn. K 33/07 (DOC) Pobierz 193536 bajtów.     (PDF) Pobierz 238623 bajtów.
178 - Wyrok z dnia 2008-12-15
Zasady wyłączenia członka samorządowego kolegium odwoławczego w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie wniosku.
Z.U. 2008 / 10A / 178
Dz.U. 2008.229.1539 z dnia 2008-12-29     ISAP     RCL
sygn. P 57/07 (DOC) Pobierz 192000 bajtów.     (PDF) Pobierz 273408 bajtów.
179 - Wyrok z dnia 2008-12-16
Zasady pobierania opłaty od apelacji
Z.U. 2008 / 10A / 179
Dz.U. 2008.228.1524 z dnia 2008-12-24     ISAP     RCL
sygn. P 17/07 (DOC) Pobierz 140800 bajtów.     (PDF) Pobierz 223395 bajtów.
180 - Wyrok z dnia 2008-12-16
Zamknięcie księgi wieczystej
Z.U. 2008 / 10A / 180
Dz.U. 2008.228.1525 z dnia 2008-12-24     ISAP     RCL
sygn. P 68/07 (DOC) Pobierz 142336 bajtów.     (PDF) Pobierz 189402 bajtów.
181 - Wyrok z dnia 2008-12-17
Zasady zawierania umów o przeniesienie własności lokalu przez spółdzielnie mieszkaniowe
Z.U. 2008 / 10A / 181
Dz.U. 2008.235.1617 z dnia 2008-12-30     ISAP     RCL
sygn. P 16/08 (DOC) Pobierz 881664 bajtów.     (PDF) Pobierz 736973 bajtów.
182 - Wyrok z dnia 2008-12-18
Dotacje gminy do działalności niepublicznych przedszkoli
Z.U. 2008 / 10A / 182
Dz.U. 2008.235.1618 z dnia 2008-12-30     ISAP     RCL
sygn. K 19/07 (DOC) Pobierz 358912 bajtów.     (PDF) Pobierz 385876 bajtów.
183 - Wyrok z dnia 2008-12-18
Zasady obliczania odsetek od nieterminowego przekazania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek emerytalnych do otwartego funduszu emerytalnego
Z.U. 2008 / 10A / 183
Dz.U. 2008.235.1619 z dnia 2008-12-30     ISAP     RCL
sygn. P 16/07 (DOC) Pobierz 153600 bajtów.     (PDF) Pobierz 235978 bajtów.


POSTANOWIENIA 

184 - Postanowienie z dnia 2008-12-09
Z.U. 2008 / 10A / 184
sygn. P 52/07 (DOC) Pobierz 138752 bajtów.     (PDF) Pobierz 226699 bajtów.
185 - Postanowienie z dnia 2008-12-09
Z.U. 2008 / 10A / 185
sygn. SK 94/06 (DOC) Pobierz 130560 bajtów.     (PDF) Pobierz 214488 bajtów.
186 - Postanowienie z dnia 2008-12-10
Z.U. 2008 / 10A / 186
sygn. P 19/08 (DOC) Pobierz 164864 bajtów.     (PDF) Pobierz 213692 bajtów.
187 - Postanowienie z dnia 2008-12-10
Z.U. 2008 / 10A / 187
sygn. P 39/08 (DOC) Pobierz 169984 bajtów.     (PDF) Pobierz 213131 bajtów.
188 - Postanowienie z dnia 2008-12-15
Z.U. 2008 / 10A / 188
sygn. K 32/07 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 146303 bajtów.
189 - Postanowienie z dnia 2008-12-15
Z.U. 2008 / 10A / 189
sygn. SK 84/06 (DOC) Pobierz 111104 bajtów.     (PDF) Pobierz 167614 bajtów.
190 - Postanowienie o kosztach z dnia 2008-12-15
Z.U. 2008 / 10A / 190
sygn. SK 84/06 (DOC) Pobierz 28160 bajtów.     (PDF) Pobierz 114997 bajtów.
191 - Postanowienie z dnia 2008-12-16
Z.U. 2008 / 10A / 191
sygn. P 4/07 (DOC) Pobierz 114688 bajtów.     (PDF) Pobierz 199297 bajtów.
192 - Postanowienie z dnia 2008-12-16
Z.U. 2008 / 10A / 192
sygn. P 53/07 (DOC) Pobierz 104448 bajtów.     (PDF) Pobierz 164697 bajtów.


      Ilość: 22