O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2008 Nr 1TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
1 - Wyrok z dnia 2008-01-08
Odpowiedzialność karna za przestępstwo skarbowe
Z.U. 2008 / 1A / 1
Dz.U. 2008.7.40 z dnia 2008-01-17     ISAP     RCL
sygn. P 35/06 (DOC) Pobierz 128000 bajtów.     (PDF) Pobierz 222725 bajtów.
2 - Wyrok z dnia 2008-02-05
Przymusowe doprowadzenie
Z.U. 2008 / 1A / 2
Dz.U. 2008.27.162 z dnia 2008-02-19     ISAP     RCL
sygn. K 34/06 (DOC) Pobierz 99840 bajtów.     (PDF) Pobierz 204818 bajtów.
3 - Wyrok z dnia 2008-02-12
Obliczanie kapitału początkowego do emerytury
Z.U. 2008 / 1A / 3
Dz.U. 2008.30.188 z dnia 2008-02-25     ISAP     RCL
sygn. SK 82/06 (DOC) Pobierz 164864 bajtów.     (PDF) Pobierz 199004 bajtów.
4 - Wyrok z dnia 2008-02-19
Ustanowienie obrońcy z urzędu (prawo do obrony)
Z.U. 2008 / 1A / 4
Dz.U. 2008.38.222 z dnia 2008-03-06     ISAP     RCL
sygn. P 48/06 (DOC) Pobierz 121344 bajtów.     (PDF) Pobierz 214899 bajtów.
5 - Wyrok z dnia 2008-02-19
Prawo do sądu (brak możliwości uchylenia przez sąd I instancji decyzji organu rentowego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania)
Z.U. 2008 / 1A / 5
Dz.U. 2008.38.223 z dnia 2008-03-06     ISAP     RCL
sygn. P 49/06 (DOC) Pobierz 196608 bajtów.     (PDF) Pobierz 265504 bajtów.
6 - Wyrok z dnia 2008-02-20
Zasady skreślania z ewidencji instruktorów szkolących osoby do kierowania pojazdami silnikowymi
Z.U. 2008 / 1A / 6
Dz.U. 2008.37.214 z dnia 2008-03-05     ISAP     RCL
sygn. K 30/07 (DOC) Pobierz 125952 bajtów.     (PDF) Pobierz 177972 bajtów.
7 - Wyrok z dnia 2008-02-26
Obowiązek podania w pozwie wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie
Z.U. 2008 / 1A / 7
Dz.U. 2008.39.234 z dnia 2008-03-07     ISAP     RCL
sygn. SK 89/06 (DOC) Pobierz 229376 bajtów.     (PDF) Pobierz 257114 bajtów.
8 - Wyrok z dnia 2008-02-28
Nałożenie na gminę obowiązku zaspokajania roszczeń odszkodowawczych kosztem majątku gminy
Z.U. 2008 / 1A / 8
Dz.U. 2008.40.239 z dnia 2008-03-10     ISAP     RCL
sygn. K 43/07 (DOC) Pobierz 151552 bajtów.     (PDF) Pobierz 230646 bajtów.


POSTANOWIENIA 

9 - Postanowienie z dnia 2008-01-09
Sygnalizacja w sprawie P 39/06 z 20.01.2007, ZU 2007/11A/161
Z.U. 2008 / 1A / 9
sygn. S 1/08 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 128951 bajtów.
10 - Postanowienie z dnia 2008-01-21
Podmioty wykonujące czynności doradztwa podatkowego
Z.U. 2008 / 1A / 10
sygn. K 42/05 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 135452 bajtów.
11 - Postanowienie z dnia 2008-01-23
skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym
Z.U. 2008 / 1A / 11
sygn. SK 65/06 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.     (PDF) Pobierz 145709 bajtów.
12 - Postanowienie z dnia 2008-01-23
kontrola instancyjna orzeczenia sądowego
Z.U. 2008 / 1A / 12
sygn. SK 48/07 (DOC) Pobierz 86016 bajtów.     (PDF) Pobierz 142223 bajtów.
13 - Postanowienie tymczasowe z dnia 2008-01-23
sankcja za brak pozwolenia na użytkowanie stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan
Z.U. 2008 / 1A / 13
sygn. SK 3/08 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 129037 bajtów.
14 - Postanowienie z dnia 2008-02-04
zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych
Z.U. 2008 / 1A / 14
sygn. P 45/07 (DOC) Pobierz 89600 bajtów.     (PDF) Pobierz 151120 bajtów.
15 - Postanowienie z dnia 2008-02-05
brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Z.U. 2008 / 1A / 15
sygn. SK 74/06 (DOC) Pobierz 74240 bajtów.     (PDF) Pobierz 154124 bajtów.
16 - Postanowienie z dnia 2008-02-12
udział asesorów sądowych w postępowaniu sądowym
Z.U. 2008 / 1A / 16
sygn. P 21/07 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 123905 bajtów.
17 - Postanowienie z dnia 2008-02-12
obowiązek przeprowadzenia przez sąd dowodu z opinii biegłych
Z.U. 2008 / 1A / 17
sygn. P 62/07 (DOC) Pobierz 99840 bajtów.     (PDF) Pobierz 204843 bajtów.
18 - Postanowienie z dnia 2008-02-12
pisownia nazwisk w aktach stanu cywilnego
Z.U. 2008 / 1A / 18
sygn. U 1/06 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 134976 bajtów.
19 - Postanowienie z dnia 2008-02-13
wydanie przez inspektora pracy nakazu zobowiązującego pracodawcę do zapłacenia pracownikowi należnych świadczeń pieniężnych
Z.U. 2008 / 1A / 19
sygn. SK 5/07 (DOC) Pobierz 110592 bajtów.     (PDF) Pobierz 204323 bajtów.
20 - Postanowienie z dnia 2008-02-19
zasady waloryzacji emerytur i rent
Z.U. 2008 / 1A / 20
sygn. K 20/05 (DOC) Pobierz 100352 bajtów.     (PDF) Pobierz 164036 bajtów.
21 - Postanowienie z dnia 2008-02-20
równoważnik mieszkaniowy dla żołnierzy zawodowych
Z.U. 2008 / 1A / 21
sygn. SK 2/05 (DOC) Pobierz 80384 bajtów.     (PDF) Pobierz 186289 bajtów.
22 - Postanowienie z dnia 2008-02-20
określenie kompetencji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przez uchwalony przez nią statut
Z.U. 2008 / 1A / 22
sygn. SK 27/07 (DOC) Pobierz 82432 bajtów.     (PDF) Pobierz 171255 bajtów.
23 - Postanowienie z dnia 2008-02-20
konieczność uiszczenia wpisu w zależności od wysokości przedmiotu sporu a prawo do sądu
Z.U. 2008 / 1A / 23
sygn. SK 44/07 (DOC) Pobierz 89088 bajtów.     (PDF) Pobierz 186350 bajtów.
24 - Postanowienie z dnia 2008-02-27
orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów, do kierowania którymi nie jest wymagane uprawnienie
Z.U. 2008 / 1A / 24
sygn. P 31/06 (DOC) Pobierz 104960 bajtów.     (PDF) Pobierz 206473 bajtów.


      Ilość: 24