O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2008 Nr 1
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
1 - Postanowienie z dnia 2007-07-03
Z.U. 2008 / 1B / 1
sygn. Tw 16/07 (DOC) Pobierz 74752 bajtów.     (PDF) Pobierz 147037 bajtów.
2 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2007-12-19
Z.U. 2008 / 1B / 2
sygn. Tw 16/07 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 132183 bajtów.
3 - Postanowienie z dnia 2007-11-14
Z.U. 2008 / 1B / 3
sygn. Tw 33/07 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 117824 bajtów.
4 - Postanowienie z dnia 2008-02-28
Z.U. 2008 / 1B / 4
sygn. Tw 41/07 (DOC) Pobierz 93184 bajtów.     (PDF) Pobierz 191626 bajtów.
5 - Postanowienie z dnia 2008-02-19
Z.U. 2008 / 1B / 5
sygn. Tw 42/07 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 133075 bajtów.
6 - Postanowienie z dnia 2008-01-21
Z.U. 2008 / 1B / 6
sygn. Tw 46/07 (DOC) Pobierz 33792 bajtów.     (PDF) Pobierz 114101 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

7 - Postanowienie z dnia 2006-11-21
Z.U. 2008 / 1B / 7
sygn. Ts 83/06 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 128429 bajtów.
8 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-01-08
Z.U. 2008 / 1B / 8
sygn. Ts 83/06 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 130177 bajtów.
9 - Postanowienie z dnia 2007-01-09
Z.U. 2008 / 1B / 9
sygn. Ts 118/06 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 123667 bajtów.
10 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-01-23
Z.U. 2008 / 1B / 10
sygn. Ts 118/06 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 122209 bajtów.
11 - Postanowienie z dnia 2006-10-16
Z.U. 2008 / 1B / 11
sygn. Ts 132/06 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 129077 bajtów.
12 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-02-26
Z.U. 2008 / 1B / 12
sygn. Ts 132/06 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 127237 bajtów.
13 - Postanowienie z dnia 2007-10-16
Z.U. 2008 / 1B / 13
sygn. Ts 146/06 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 130798 bajtów.
14 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-02-27
Z.U. 2008 / 1B / 14
sygn. Ts 146/06 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 124585 bajtów.
15 - Postanowienie z dnia 2007-02-13
Z.U. 2008 / 1B / 15
sygn. Ts 162/06 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 139883 bajtów.
16 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-01-08
Z.U. 2008 / 1B / 16
sygn. Ts 162/06 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 146393 bajtów.
17 - Postanowienie z dnia 2007-04-24
Z.U. 2008 / 1B / 17
sygn. Ts 207/06 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 126246 bajtów.
18 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-02-28
Z.U. 2008 / 1B / 18
sygn. Ts 207/06 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 127528 bajtów.
19 - Postanowienie z dnia 2007-05-16
Z.U. 2008 / 1B / 19
sygn. Ts 208/06 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 127582 bajtów.
20 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-02-26
Z.U. 2008 / 1B / 20
sygn. Ts 208/06 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 126049 bajtów.
21 - Postanowienie z dnia 2007-10-23
Z.U. 2008 / 1B / 21
sygn. Ts 213/06 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 140526 bajtów.
22 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-02-20
Z.U. 2008 / 1B / 22
sygn. Ts 213/06 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 136100 bajtów.
23 - Postanowienie z dnia 2007-05-07
Z.U. 2008 / 1B / 23
sygn. Ts 222/06 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 128651 bajtów.
24 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-01-14
Z.U. 2008 / 1B / 24
sygn. Ts 222/06 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 131479 bajtów.
25 - Postanowienie z dnia 2007-05-08
Z.U. 2008 / 1B / 25
sygn. Ts 226/06 (DOC) Pobierz 53248 bajtów.     (PDF) Pobierz 137680 bajtów.
26 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-02-04
Z.U. 2008 / 1B / 26
sygn. Ts 226/06 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 137357 bajtów.
27 - Postanowienie z dnia 2007-09-18
Z.U. 2008 / 1B / 27
sygn. Ts 247/06 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 124672 bajtów.
28 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-01-14
Z.U. 2008 / 1B / 28
sygn. Ts 247/06 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 126571 bajtów.
29 - Postanowienie z dnia 2007-04-16
Z.U. 2008 / 1B / 29
sygn. Ts 257/06 (DOC) Pobierz 36352 bajtów.     (PDF) Pobierz 125332 bajtów.
30 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-02-27
Z.U. 2008 / 1B / 30
sygn. Ts 257/06 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 159113 bajtów.
31 - Postanowienie z dnia 2007-04-03
Z.U. 2008 / 1B / 31
sygn. Ts 270/06 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 125937 bajtów.
32 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-02-26
Z.U. 2008 / 1B / 32
sygn. Ts 270/06 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 139143 bajtów.
33 - Postanowienie z dnia 2007-06-20
Z.U. 2008 / 1B / 33
sygn. Ts 277/06 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 124879 bajtów.
34 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-01-23
Z.U. 2008 / 1B / 34
sygn. Ts 277/06 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 128132 bajtów.
35 - Postanowienie z dnia 2007-09-03
Z.U. 2008 / 1B / 35
sygn. Ts 30/07 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 130113 bajtów.
36 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-01-23
Z.U. 2008 / 1B / 36
sygn. Ts 30/07 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 207176 bajtów.
37 - Postanowienie z dnia 2007-10-24
Z.U. 2008 / 1B / 37
sygn. Ts 42/07 (DOC) Pobierz 55296 bajtów.     (PDF) Pobierz 204950 bajtów.
38 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-01-14
Z.U. 2008 / 1B / 38
sygn. Ts 42/07 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 128832 bajtów.
39 - Postanowienie z dnia 2007-11-27
Z.U. 2008 / 1B / 39
sygn. Ts 107/07 (DOC) Pobierz 62976 bajtów.     (PDF) Pobierz 138513 bajtów.
40 - Postanowienie z dnia 2007-09-24
Z.U. 2008 / 1B / 40
sygn. Ts 167/07 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 117745 bajtów.
41 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-02-04
Z.U. 2008 / 1B / 41
sygn. Ts 167/07 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 122795 bajtów.


      Iloĥĉ: 41