O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2008 Nr 3TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
39 - Wyrok z dnia 2008-04-01
Działanie władzy publicznej (wynagrodzenie za szkodę)
Z.U. 2008 / 3A / 39
Dz.U. 2008.59.367 z dnia 2008-04-09     ISAP     RCL
sygn. SK 77/06 (DOC) Pobierz 160768 bajtów.     (PDF) Pobierz 238395 bajtów.
40 - Wyrok z dnia 2008-04-01
Wysokości podstawy wymiaru emerytur
Z.U. 2008 / 3A / 40
Dz.U. 2008.59.368 z dnia 2008-04-09     ISAP     RCL
sygn. SK 96/06 (DOC) Pobierz 242176 bajtów.     (PDF) Pobierz 266639 bajtów.
41 - Wyrok z dnia 2008-04-03
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Z.U. 2008 / 3A / 41
Dz.U. 2008.59.369 z dnia 2008-04-09     ISAP     RCL
sygn. K 6/05 (DOC) Pobierz 142848 bajtów.     (PDF) Pobierz 237163 bajtów.
42 - Wyrok z dnia 2008-04-15
Przepadek przedmiotów wykroczenia skarbowego
Z.U. 2008 / 3A / 42
Dz.U. 2008.66.410 z dnia 2008-04-21     ISAP     RCL
sygn. P 26/06 (DOC) Pobierz 126976 bajtów.     (PDF) Pobierz 224195 bajtów.
43 - Wyrok z dnia 2008-04-15
Świadczenia emerytalne dla służb mundurowych
Z.U. 2008 / 3A / 43
Dz.U. 2008.66.409 z dnia 2008-04-21     ISAP     RCL
sygn. P 9/06 (DOC) Pobierz 152576 bajtów.     (PDF) Pobierz 231973 bajtów.
44 - Wyrok z dnia 2008-04-16
Kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa
Z.U. 2008 / 3A / 44
Dz.U. 2008.72.427 z dnia 2008-04-29     ISAP     RCL
sygn. K 40/07 (DOC) Pobierz 365568 bajtów.     (PDF) Pobierz 399461 bajtów.
45 - Wyrok z dnia 2008-04-23
Zasady etyki lekarskiej
Z.U. 2008 / 3A / 45; M.P. 2008/38/341
M.P. 2008.38.342 z dnia 2008-05-13     ISAP     RCL
sygn. SK 16/07 (DOC) Pobierz 227328 bajtów.     (PDF) Pobierz 279049 bajtów.
46 - Wyrok z dnia 2008-04-29
Emerytury funkcjonariuszy Policji
Z.U. 2008 / 3A / 46
Dz.U. 2008.84.516 z dnia 2008-05-15     ISAP     RCL
sygn. P 38/06 (DOC) Pobierz 144896 bajtów.     (PDF) Pobierz 224102 bajtów.
47 - Wyrok z dnia 2008-04-29
Uiszczanie opłat sądowych w sprawach cywilnych
Z.U. 2008 / 3A / 47
Dz.U. 2008.84.517 z dnia 2008-05-15     ISAP     RCL
sygn. SK 11/07 (DOC) Pobierz 238080 bajtów.     (PDF) Pobierz 305522 bajtów.


POSTANOWIENIA 

48 - Postanowienie z dnia 2008-04-02
koszty uzyskania przychodów
Z.U. 2008 / 3A / 48
sygn. SK 93/06 (DOC) Pobierz 101376 bajtów.     (PDF) Pobierz 204092 bajtów.
49 - Postanowienie z dnia 2008-04-02
brak pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Z.U. 2008 / 3A / 49
sygn. SK 97/06 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 132795 bajtów.
50 - Postanowienie o kosztach z dnia 2008-04-02
Z.U. 2008 / 3A / 50
sygn. SK 97/06 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 112809 bajtów.
51 - Postanowienie z dnia 2008-04-08
podatek od nieruchomości - przedmiot opodatkowania
Z.U. 2008 / 3A / 51
sygn. SK 80/06 (DOC) Pobierz 138240 bajtów.     (PDF) Pobierz 228986 bajtów.
52 - Postanowienie z dnia 2008-04-15
obowiązek ustanowienia kuratora jeżeli wierzyciel nie jest znany
Z.U. 2008 / 3A / 52
sygn. P 26/07 (DOC) Pobierz 82944 bajtów.     (PDF) Pobierz 196136 bajtów.
53 - Postanowienie z dnia 2008-04-23
podatek dochodowy od osób prawnych; kwestia opodatkowania środków finansowych spółki służących zabezpieczeniu płynności finansowej
Z.U. 2008 / 3A / 53
sygn. SK 29/07 (DOC) Pobierz 101376 bajtów.     (PDF) Pobierz 197616 bajtów.
54 - Postanowienie o kosztach z dnia 2008-04-29
podatek dochodowy od osób prawnych; kwestia opodatkowania środków finansowych spółki służących zabezpieczeniu płynności finansowej
Z.U. 2008 / 3A / 54
sygn. SK 29/07 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 118876 bajtów.


      Ilość: 16