O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2008 Nr 3
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
85 - Postanowienie z dnia 2008-03-05
Z.U. 2008 / 3B / 85
sygn. Tw 29/07 (DOC) Pobierz 81920 bajtów.     (PDF) Pobierz 139940 bajtów.
86 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-07-09
Z.U. 2008 / 3B / 86
sygn. Tw 29/07 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 135425 bajtów.
87 - Postanowienie z dnia 2008-02-19
Z.U. 2008 / 3B / 87
sygn. Tw 44/07 (DOC) Pobierz 81408 bajtów.     (PDF) Pobierz 147391 bajtów.
88 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-06-10
Z.U. 2008 / 3B / 88
sygn. Tw 44/07 (DOC) Pobierz 80896 bajtów.     (PDF) Pobierz 145192 bajtów.
89 - Postanowienie z dnia 2008-04-02
Z.U. 2008 / 3B / 89
sygn. Tw 3/08 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 127948 bajtów.
90 - Postanowienie z dnia 2008-06-23
Z.U. 2008 / 3B / 90
sygn. Tw 5/08 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 136438 bajtów.
91 - Postanowienie z dnia 2008-05-20
Z.U. 2008 / 3B / 91
sygn. Tw 8/08 (DOC) Pobierz 55808 bajtów.     (PDF) Pobierz 134156 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

92 - Postanowienie z dnia 2008-01-24
Z.U. 2008 / 3B / 92
sygn. Ts 98/06 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.     (PDF) Pobierz 142942 bajtów.
93 - Postanowienie z dnia 2007-04-03
Z.U. 2008 / 3B / 93
sygn. Ts 142/06 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 140717 bajtów.
94 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-05-08
Z.U. 2008 / 3B / 94
sygn. Ts 142/06 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 131512 bajtów.
95 - Postanowienie z dnia 2007-07-16
Z.U. 2008 / 3B / 95
sygn. Ts 159/06 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 129379 bajtów.
96 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-06-10
Z.U. 2008 / 3B / 96
sygn. Ts 159/06 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 132712 bajtów.
97 - Postanowienie z dnia 2006-11-16
Z.U. 2008 / 3B / 97
sygn. Ts 230/06 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 123423 bajtów.
98 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-06-12
Z.U. 2008 / 3B / 98
sygn. Ts 230/06 (DOC) Pobierz 45568 bajtów.     (PDF) Pobierz 127011 bajtów.
99 - Postanowienie z dnia 2007-07-12
Z.U. 2008 / 3B / 99
sygn. Ts 281/06 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 130119 bajtów.
100 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-06-18
Z.U. 2008 / 3B / 100
sygn. Ts 281/06 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 151583 bajtów.
101 - Postanowienie z dnia 2008-02-06
Z.U. 2008 / 3B / 101
sygn. Ts 15/07 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 125248 bajtów.
102 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-06-09
Z.U. 2008 / 3B / 102
sygn. Ts 15/07 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 120853 bajtów.
103 - Postanowienie z dnia 2007-04-18
Z.U. 2008 / 3B / 103
sygn. Ts 31/07 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 128995 bajtów.
104 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-06-17
Z.U. 2008 / 3B / 104
sygn. Ts 31/07 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 127684 bajtów.
105 - Postanowienie z dnia 2008-03-17
Z.U. 2008 / 3B / 105
sygn. Ts 39/07 (DOC) Pobierz 72192 bajtów.     (PDF) Pobierz 167514 bajtów.
106 - Postanowienie z dnia 2008-03-31
Z.U. 2008 / 3B / 106
sygn. Ts 43/07 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 140949 bajtów.
107 - Postanowienie z dnia 2008-01-25
Z.U. 2008 / 3B / 107
sygn. Ts 58/07 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 139126 bajtów.
108 - Postanowienie z dnia 2008-02-19
Z.U. 2008 / 3B / 108
sygn. Ts 95/07 (DOC) Pobierz 59904 bajtów.     (PDF) Pobierz 136631 bajtów.
109 - Postanowienie z dnia 2008-02-11
Z.U. 2008 / 3B / 109
sygn. Ts 133/07 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 127336 bajtów.
110 - Postanowienie z dnia 2008-04-01
Z.U. 2008 / 3B / 110
sygn. Ts 134/07 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 120821 bajtów.
111 - Postanowienie z dnia 2007-10-25
Z.U. 2008 / 3B / 111
sygn. Ts 135/07 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 126946 bajtów.
112 - Postanowienie z dnia 2008-04-15
Z.U. 2008 / 3B / 112
sygn. Ts 138/07 (DOC) Pobierz 64512 bajtów.     (PDF) Pobierz 164511 bajtów.
113 - Postanowienie z dnia 2008-03-27
Z.U. 2008 / 3B / 113
sygn. Ts 161/07 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 123817 bajtów.
114 - Postanowienie z dnia 2007-12-10
Z.U. 2008 / 3B / 114
sygn. Ts 166/07 (DOC) Pobierz 61440 bajtów.     (PDF) Pobierz 137034 bajtów.
115 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-06-17
Z.U. 2008 / 3B / 115
sygn. Ts 166/07 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 138234 bajtów.
116 - Postanowienie z dnia 2008-04-30
Z.U. 2008 / 3B / 116
sygn. Ts 178/07 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 128133 bajtów.
117 - Postanowienie z dnia 2008-04-29
Z.U. 2008 / 3B / 117
sygn. Ts 203/07 (DOC) Pobierz 72192 bajtów.     (PDF) Pobierz 143665 bajtów.
118 - Postanowienie z dnia 2008-04-15
Z.U. 2008 / 3B / 118
sygn. Ts 206/07 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 127635 bajtów.
119 - Postanowienie z dnia 2008-03-04
Z.U. 2008 / 3B / 119
sygn. Ts 223/07 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 127928 bajtów.
120 - Postanowienie z dnia 2008-03-04
Z.U. 2008 / 3B / 120
sygn. Ts 232/07 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 125644 bajtów.
121 - Postanowienie z dnia 2008-03-11
Z.U. 2008 / 3B / 121
sygn. Ts 276/07 (DOC) Pobierz 47104 bajtów.     (PDF) Pobierz 130547 bajtów.
122 - Postanowienie z dnia 2008-03-11
Z.U. 2008 / 3B / 122
sygn. Ts 277/07 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 132383 bajtów.
123 - Postanowienie z dnia 2008-03-11
Z.U. 2008 / 3B / 123
sygn. Ts 282/07 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 131529 bajtów.
124 - Postanowienie z dnia 2008-03-05
Z.U. 2008 / 3B / 124
sygn. Ts 286/07 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 135847 bajtów.
125 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-06-11
Z.U. 2008 / 3B / 125
sygn. Ts 286/07 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 128665 bajtów.
126 - Postanowienie z dnia 2008-04-16
Z.U. 2008 / 3B / 126
sygn. Ts 292/07 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 115652 bajtów.
127 - Postanowienie z dnia 2008-03-11
Z.U. 2008 / 3B / 127
sygn. Ts 294/07 (DOC) Pobierz 46080 bajtów.     (PDF) Pobierz 130182 bajtów.
128 - Postanowienie z dnia 2008-03-11
Z.U. 2008 / 3B / 128
sygn. Ts 296/07 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 131534 bajtów.
129 - Postanowienie z dnia 2008-04-11
Z.U. 2008 / 3B / 129
sygn. Ts 55/08 (DOC) Pobierz 25600 bajtów.     (PDF) Pobierz 112566 bajtów.
130 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-06-11
Z.U. 2008 / 3B / 130
sygn. Ts 55/08 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 116473 bajtów.


      Iloĥĉ: 46