O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2008 Nr 4TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
55 - Wyrok z dnia 2008-05-06
Obciążenie kosztami sądowymi użytkownika wieczystego, który nie złożył sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego
Z.U. 2008 / 4A / 55
Dz.U. 2008.82.502 z dnia 2008-05-14     ISAP     RCL
sygn. SK 49/04 (DOC) Pobierz 113664 bajtów.     (PDF) Pobierz 214417 bajtów.
56 - Wyrok z dnia 2008-05-06
zasada równości wobec prawa - ustalanie dochodowości gospodarstw rolnych
Z.U. 2008 / 4A / 56
Dz.U. 2008.82.503 z dnia 2008-05-14     ISAP     RCL
sygn. K 18/05 (DOC) Pobierz 96256 bajtów.     (PDF) Pobierz 194163 bajtów.
57 - Wyrok z dnia 2008-05-12
Ograniczenie wolności słowa
Z.U. 2008 / 4A / 57
Dz.U. 2008.90.560 z dnia 2008-05-26     ISAP     RCL
sygn. SK 43/05 (DOC) Pobierz 359424 bajtów.     (PDF) Pobierz 396705 bajtów.
58 - Wyrok z dnia 2008-05-13
Działalność sprzeczna z ustawą o związkach zawodowych
Z.U. 2008 / 4A / 58
Dz.U. 2008.90.562 z dnia 2008-05-26     ISAP     RCL
sygn. P 50/07 (DOC) Pobierz 134656 bajtów.     (PDF) Pobierz 224439 bajtów.
59 - Wyrok z dnia 2008-05-13
Warunki wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
Z.U. 2008 / 4A / 59
Dz.U. 2008.90.561 z dnia 2008-05-26     ISAP     RCL
sygn. SK 91/06 (DOC) Pobierz 93184 bajtów.     (PDF) Pobierz 202209 bajtów.
60 - Wyrok z dnia 2008-05-20
prawo do wcześniejszej emerytury; praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Z.U. 2008 / 4A / 60
Dz.U. 2008.93.597 z dnia 2008-05-30     ISAP     RCL
sygn. SK 9/07 (DOC) Pobierz 122368 bajtów.     (PDF) Pobierz 182639 bajtów.
61 - Wyrok z dnia 2008-05-20
Odrzucenie apelacji z powodu braków formalnych
Z.U. 2008 / 4A / 61
Dz.U. 2008.96.619 z dnia 2008-06-05     ISAP     RCL
sygn. P 18/07 (DOC) Pobierz 264192 bajtów.     (PDF) Pobierz 315890 bajtów.
62 - Wyrok z dnia 2008-05-26
brak granic czasowych umieszczenia skazanego w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m kw
Z.U. 2008 / 4A / 62
Dz.U. 2008.96.620 z dnia 2008-06-05     ISAP     RCL
sygn. SK 25/07 (DOC) Pobierz 178176 bajtów.     (PDF) Pobierz 257125 bajtów.
63 - Wyrok z dnia 2008-05-27
Brak możliwości odwołania się do Sądu Najwyższego od niektórych uchwał Krajowej Rady Sądownictwa
Z.U. 2008 / 4A / 63
Dz.U. 2008.96.621 z dnia 2008-06-05     ISAP     RCL
sygn. SK 57/06 (DOC) Pobierz 190464 bajtów.     (PDF) Pobierz 272072 bajtów.
64 - Wyrok z dnia 2008-05-27
Kolejność egzekucji z rękojmi utraconej przez nabywcę
Z.U. 2008 / 4A / 64
Dz.U. 2008.96.622 z dnia 2008-06-05     ISAP     RCL
sygn. P 59/07 (DOC) Pobierz 161792 bajtów.     (PDF) Pobierz 250535 bajtów.


POSTANOWIENIA 

65 - Postanowienie z dnia 2008-05-05
wolność wypowiedzi
Z.U. 2008 / 4A / 65
sygn. SK 38/07 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 129485 bajtów.
66 - Postanowienie z dnia 2008-05-07
prawo połowu
Z.U. 2008 / 4A / 66
sygn. SK 14/06 (DOC) Pobierz 209408 bajtów.     (PDF) Pobierz 279503 bajtów.
67 - Postanowienie z dnia 2008-05-13
Z.U. 2008 / 4A / 67
sygn. K 26/07 (DOC) Pobierz 147968 bajtów.     (PDF) Pobierz 181425 bajtów.
68 - Postanowienie o kosztach z dnia 2008-05-20
Z.U. 2008 / 4A / 68
sygn. SK 9/07 (DOC) Pobierz 27136 bajtów.     (PDF) Pobierz 113261 bajtów.
69 - Postanowienie z dnia 2008-05-26
zasady postępowania przed sądem administracyjnym
Z.U. 2008 / 4A / 69
sygn. P 14/05 (DOC) Pobierz 86016 bajtów.     (PDF) Pobierz 199538 bajtów.
70 - Postanowienie z dnia 2008-05-26
brak granic czasowych umieszczenia skazanego w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m kw
Z.U. 2008 / 4A / 70
sygn. SK 25/07 (DOC) Pobierz 34816 bajtów.     (PDF) Pobierz 120721 bajtów.
71 - Postanowienie z dnia 2008-05-26
brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia kasacji
Z.U. 2008 / 4A / 71
sygn. SK 12/06 (DOC) Pobierz 101376 bajtów.     (PDF) Pobierz 202304 bajtów.
72 - Postanowienie z dnia 2008-05-26
wolność zrzeszania się; członkostwo w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Z.U. 2008 / 4A / 72
sygn. SK 8/08 (DOC) Pobierz 86016 bajtów.     (PDF) Pobierz 191136 bajtów.
73 - Postanowienie z dnia 2008-05-27
prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty
Z.U. 2008 / 4A / 73
sygn. SK 5/06 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 125349 bajtów.
74 - Postanowienie z dnia 2008-05-27
zasady kierowania na obserwację psychiatryczną
Z.U. 2008 / 4A / 74
sygn. SK 18/07 (DOC) Pobierz 87040 bajtów.     (PDF) Pobierz 153978 bajtów.
75 - Postanowienie z dnia 2008-05-28
Lustracja (odmowa wyjaśnienia wątpliwości co do treści wyroku)
Z.U. 2008 / 4A / 75
sygn. K 2/07 (DOC) Pobierz 205312 bajtów.     (PDF) Pobierz 230609 bajtów.


      Ilość: 21