O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2008 Nr 4
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
131 - Postanowienie z dnia 2008-01-25
Z.U. 2008 / 4B / 131
sygn. Tw 43/07 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 158958 bajtów.
132 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-07-23
Z.U. 2008 / 4B / 132
sygn. Tw 43/07 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 130432 bajtów.
133 - Postanowienie z dnia 2008-07-04
Z.U. 2008 / 4B / 133
sygn. Tw 6/08 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 139567 bajtów.
134 - Postanowienie z dnia 2008-07-15
Z.U. 2008 / 4B / 134
sygn. Tw 15/08 (DOC) Pobierz 32768 bajtów.     (PDF) Pobierz 115912 bajtów.
135 - Postanowienie z dnia 2008-08-19
Z.U. 2008 / 4B / 135
sygn. Tw 20/08 (DOC) Pobierz 54272 bajtów.     (PDF) Pobierz 133065 bajtów.
136 - Postanowienie z dnia 2008-07-31
Z.U. 2008 / 4B / 136
sygn. Tw 21/08 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 122280 bajtów.
137 - Postanowienie z dnia 2008-07-25
Z.U. 2008 / 4B / 137
sygn. Tw 27/08 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 123456 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

138 - Postanowienie z dnia 2007-02-26
Z.U. 2008 / 4B / 138
sygn. Ts 192/06 (DOC) Pobierz 43520 bajtów.     (PDF) Pobierz 130453 bajtów.
139 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-08-21
Z.U. 2008 / 4B / 139
sygn. Ts 192/06 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 131177 bajtów.
140 - Postanowienie z dnia 2008-02-19
Z.U. 2008 / 4B / 140
sygn. Ts 232/06 (DOC) Pobierz 73216 bajtów.     (PDF) Pobierz 143042 bajtów.
141 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-07-16
Z.U. 2008 / 4B / 141
sygn. Ts 232/06 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 132830 bajtów.
142 - Postanowienie z dnia 2007-05-21
Z.U. 2008 / 4B / 142
sygn. Ts 238/06 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 129906 bajtów.
143 - Postanowienie z dnia 2007-09-26
Z.U. 2008 / 4B / 143
sygn. Ts 287/06 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 124891 bajtów.
144 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-07-16
Z.U. 2008 / 4B / 144
sygn. Ts 287/06 (DOC) Pobierz 38912 bajtów.     (PDF) Pobierz 126114 bajtów.
145 - Postanowienie z dnia 2007-10-19
Z.U. 2008 / 4B / 145
sygn. Ts 293/06 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 128170 bajtów.
146 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-07-15
Z.U. 2008 / 4B / 146
sygn. Ts 293/06 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 131087 bajtów.
147 - Postanowienie z dnia 2007-05-07
Z.U. 2008 / 4B / 147
sygn. Ts 2/07 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 117103 bajtów.
148 - Postanowienie z dnia 2007-09-11
Z.U. 2008 / 4B / 148
sygn. Ts 16/07 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 122740 bajtów.
149 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-07-15
Z.U. 2008 / 4B / 149
sygn. Ts 16/07 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 127717 bajtów.
150 - Postanowienie z dnia 2007-10-02
Z.U. 2008 / 4B / 150
sygn. Ts 22/07 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 124057 bajtów.
151 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-08-21
Z.U. 2008 / 4B / 151
sygn. Ts 22/07 (DOC) Pobierz 37376 bajtów.     (PDF) Pobierz 122548 bajtów.
152 - Postanowienie z dnia 2008-06-10
Z.U. 2008 / 4B / 152
sygn. Ts 53/07 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 129950 bajtów.
153 - Postanowienie z dnia 2008-05-06
Z.U. 2008 / 4B / 153
sygn. Ts 79/07 (DOC) Pobierz 87040 bajtów.     (PDF) Pobierz 153892 bajtów.
154 - Postanowienie z dnia 2007-10-09
Z.U. 2008 / 4B / 154
sygn. Ts 97/07 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 124271 bajtów.
155 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-07-16
Z.U. 2008 / 4B / 155
sygn. Ts 97/07 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 122425 bajtów.
156 - Postanowienie z dnia 2008-06-09
Z.U. 2008 / 4B / 156
sygn. Ts 101/07 (DOC) Pobierz 62464 bajtów.     (PDF) Pobierz 132802 bajtów.
157 - Postanowienie z dnia 2008-04-08
Z.U. 2008 / 4B / 157
sygn. Ts 130/07 (DOC) Pobierz 60416 bajtów.     (PDF) Pobierz 133871 bajtów.
158 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-07-22
Z.U. 2008 / 4B / 158
sygn. Ts 130/07 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 125889 bajtów.
159 - Postanowienie z dnia 2008-04-25
Z.U. 2008 / 4B / 159
sygn. Ts 149/07 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 135306 bajtów.
160 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-07-09
Z.U. 2008 / 4B / 160
sygn. Ts 149/07 (DOC) Pobierz 42496 bajtów.     (PDF) Pobierz 126411 bajtów.
161 - Postanowienie z dnia 2008-06-19
Z.U. 2008 / 4B / 161
sygn. Ts 185/07 (DOC) Pobierz 40448 bajtów.     (PDF) Pobierz 121881 bajtów.
162 - Postanowienie z dnia 2008-05-13
Z.U. 2008 / 4B / 162
sygn. Ts 233/07 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 171726 bajtów.
163 - Postanowienie z dnia 2008-05-13
Z.U. 2008 / 4B / 163
sygn. Ts 234/07 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 172687 bajtów.
164 - Postanowienie z dnia 2008-05-13
Z.U. 2008 / 4B / 164
sygn. Ts 235/07 (DOC) Pobierz 57344 bajtów.     (PDF) Pobierz 171293 bajtów.
165 - Postanowienie z dnia 2008-05-13
Z.U. 2008 / 4B / 165
sygn. Ts 237/07 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 174017 bajtów.
166 - Postanowienie z dnia 2008-06-12
Z.U. 2008 / 4B / 166
sygn. Ts 238/07 (DOC) Pobierz 45056 bajtów.     (PDF) Pobierz 124660 bajtów.
167 - Postanowienie z dnia 2008-06-02
Z.U. 2008 / 4B / 167
sygn. Ts 251/07 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 122991 bajtów.
168 - Postanowienie z dnia 2008-02-06
Z.U. 2008 / 4B / 168
sygn. Ts 257/07 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 131244 bajtów.
169 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-07-01
Z.U. 2008 / 4B / 169
sygn. Ts 257/07 (DOC) Pobierz 48640 bajtów.     (PDF) Pobierz 128489 bajtów.
170 - Postanowienie z dnia 2008-01-23
Z.U. 2008 / 4B / 170
sygn. Ts 259/07 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 125588 bajtów.
171 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-07-09
Z.U. 2008 / 4B / 171
sygn. Ts 259/07 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 133098 bajtów.
172 - Postanowienie z dnia 2008-05-20
Z.U. 2008 / 4B / 172
sygn. Ts 266/07 (DOC) Pobierz 58368 bajtów.     (PDF) Pobierz 134314 bajtów.
173 - Postanowienie z dnia 2008-04-21
Z.U. 2008 / 4B / 173
sygn. Ts 279/07 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 128555 bajtów.
174 - Postanowienie z dnia 2008-02-22
Z.U. 2008 / 4B / 174
sygn. Ts 14/08 (DOC) Pobierz 39424 bajtów.     (PDF) Pobierz 121859 bajtów.
175 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-08-20
Z.U. 2008 / 4B / 175
sygn. Ts 14/08 (DOC) Pobierz 56320 bajtów.     (PDF) Pobierz 144324 bajtów.
176 - Postanowienie z dnia 2008-04-15
Z.U. 2008 / 4B / 176
sygn. Ts 70/08 (DOC) Pobierz 26112 bajtów.     (PDF) Pobierz 115212 bajtów.
177 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-07-09
Z.U. 2008 / 4B / 177
sygn. Ts 70/08 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 116574 bajtów.
178 - Postanowienie z dnia 2008-06-10
Z.U. 2008 / 4B / 178
sygn. Ts 71/08 (DOC) Pobierz 39936 bajtów.     (PDF) Pobierz 120325 bajtów.
179 - Postanowienie z dnia 2008-04-23
Z.U. 2008 / 4B / 179
sygn. Ts 81/08 (DOC) Pobierz 41472 bajtów.     (PDF) Pobierz 125056 bajtów.
180 - Postanowienie z dnia 2008-05-20
Z.U. 2008 / 4B / 180
sygn. Ts 98/08 (DOC) Pobierz 32256 bajtów.     (PDF) Pobierz 119982 bajtów.
181 - Postanowienie z dnia 2008-07-01
Z.U. 2008 / 4B / 181
sygn. Ts 109/08 (DOC) Pobierz 49664 bajtów.     (PDF) Pobierz 127954 bajtów.


      Iloĥĉ: 51