O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2008 Nr 5TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
76 - Wyrok z dnia 2008-06-03
Przejście prawa własności samochodu na rzecz Skarbu Państwa
Z.U. 2008 / 5A / 76
Dz.U. 2008.100.649 z dnia 2008-06-11     ISAP     RCL
sygn. P 4/06 (DOC) Pobierz 161792 bajtów.     (PDF) Pobierz 200308 bajtów.
77 - Wyrok z dnia 2008-06-03
Zasady udostępniania akt sprawy w trakcie postępowania przygotowawczego
Z.U. 2008 / 5A / 77
Dz.U. 2008.100.648 z dnia 2008-06-11     ISAP     RCL
sygn. K 42/07 (DOC) Pobierz 148480 bajtów.     (PDF) Pobierz 231879 bajtów.
78 - Wyrok z dnia 2008-06-10
Zasady przedłużania aresztu tymczasowego
Z.U. 2008 / 5A / 78
Dz.U. 2008.107.686 z dnia 2008-06-23     ISAP     RCL
sygn. SK 17/07 (DOC) Pobierz 226816 bajtów.     (PDF) Pobierz 283038 bajtów.
79 - Wyrok z dnia 2008-06-12
Wyłączenie z podatku od towarów i usług (VAT) (Uwaga! S 3/08 z 12.06.2008, ZU 2008/5A/94)
Z.U. 2008 / 5A / 79
Dz.U. 2008.107.687 z dnia 2008-06-23     ISAP     RCL
sygn. K 50/05 (DOC) Pobierz 209408 bajtów.     (PDF) Pobierz 270040 bajtów.
80 - Wyrok z dnia 2008-06-16
Zwolnienie od opłaty sądowej i dostępu do pomocy prawnej z urzędu
Z.U. 2008 / 5A / 80
Dz.U. 2008.110.706 z dnia 2008-06-26     ISAP     RCL
sygn. P 37/07 (DOC) Pobierz 295424 bajtów.     (PDF) Pobierz 332478 bajtów.
81 - Wyrok z dnia 2008-06-17
Kontrola skarbowa
Z.U. 2008 / 5A / 81
Dz.U. 2008.110.707 z dnia 2008-06-26     ISAP     RCL
sygn. K 8/04 (DOC) Pobierz 141312 bajtów.     (PDF) Pobierz 172271 bajtów.
82 - Wyrok z dnia 2008-06-19
Delegacja ustawowa
Z.U. 2008 / 5A / 82
Dz.U. 2008.116.740 z dnia 2008-07-02     ISAP     RCL
sygn. P 23/07 (DOC) Pobierz 123904 bajtów.     (PDF) Pobierz 223189 bajtów.
83 - Wyrok z dnia 2008-06-23
Zaliczka alimentacyjna
Z.U. 2008 / 5A / 83
Dz.U. 2008.119.770 z dnia 2008-07-07     ISAP     RCL
sygn. P 18/06 (DOC) Pobierz 321536 bajtów.     (PDF) Pobierz 357749 bajtów.
84 - Wyrok z dnia 2008-06-24
Przesłanki wyłączenia sędziego
Z.U. 2008 / 5A / 84
Dz.U. 2008.119.772 z dnia 2008-07-07     ISAP     RCL
sygn. P 8/07 (DOC) Pobierz 121344 bajtów.     (PDF) Pobierz 221202 bajtów.
85 - Wyrok z dnia 2008-06-24
Zasady przyznawania premii uznaniowej w okresie pobierania zasiłku chorobowego
Z.U. 2008 / 5A / 85
Dz.U. 2008.119.771 z dnia 2008-07-07     ISAP     RCL
sygn. SK 16/06 (DOC) Pobierz 241664 bajtów.     (PDF) Pobierz 300461 bajtów.
86 - Wyrok z dnia 2008-06-26
Zasady uiszczania opłat sądowych od środka odwoławczego w sprawach gospodarczych
Z.U. 2008 / 5A / 86
Dz.U. 2008.122.796 z dnia 2008-07-10     ISAP     RCL
sygn. SK 20/07 (DOC) Pobierz 126464 bajtów.     (PDF) Pobierz 185603 bajtów.
87 - Wyrok z dnia 2008-06-27
Wojskowe Służby Informacyjne
Z.U. 2008 / 5A / 87
Dz.U. 2008.122.797 z dnia 2008-07-10     ISAP     RCL
sygn. K 51/07 (DOC) Pobierz 346112 bajtów.     (PDF) Pobierz 300741 bajtów.
88 - Wyrok z dnia 2008-06-27
Wojskowe służby specjalne
Z.U. 2008 / 5A / 88
Dz.U. 2008.122.798 z dnia 2008-07-10     ISAP     RCL
sygn. K 52/07 (DOC) Pobierz 196608 bajtów.     (PDF) Pobierz 252058 bajtów.


POSTANOWIENIA 

89 - Postanowienie z dnia 2008-06-09
Kontrola skarbowa
Z.U. 2008 / 5A / 89
sygn. K 8/04 (DOC) Pobierz 115712 bajtów.     (PDF) Pobierz 153336 bajtów.
90 - Postanowienie z dnia 2008-06-10
upoważnienie ustawowe - konkurs na aplikację prokuratorską
Z.U. 2008 / 5A / 90
sygn. P 15/06 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 152210 bajtów.
91 - Postanowienie z dnia 2008-06-11
Lustracja
Z.U. 2008 / 5A / 91
sygn. K 26/07 (DOC) Pobierz 118784 bajtów.     (PDF) Pobierz 164385 bajtów.
92 - Postanowienie z dnia 2008-06-11
Z.U. 2008 / 5A / 92
sygn. SK 28/08 (DOC) Pobierz 54784 bajtów.     (PDF) Pobierz 161546 bajtów.
93 - Postanowienie z dnia 2008-06-11
kontrola instancyjna orzeczenia sądowego
Z.U. 2008 / 5A / 93
sygn. SK 48/07 (DOC) Pobierz 148992 bajtów.     (PDF) Pobierz 228695 bajtów.
94 - Postanowienie z dnia 2008-06-12
Sygnalizacja w sprawie K 50/05 z 12.06.2008 , ZU 2008/5A/79; Wyłączenie z podatku od towarów i usług (VAT)
Z.U. 2008 / 5A / 94
sygn. S 3/08 (DOC) Pobierz 65024 bajtów.     (PDF) Pobierz 140762 bajtów.
95 - Postanowienie z dnia 2008-06-18
Wolność słowa
Z.U. 2008 / 5A / 95
sygn. SK 64/06 (DOC) Pobierz 65536 bajtów.     (PDF) Pobierz 156501 bajtów.
96 - Postanowienie z dnia 2008-06-18
podatek dochodowy od osób prawnych
Z.U. 2008 / 5A / 96
sygn. SK 69/05 (DOC) Pobierz 53760 bajtów.     (PDF) Pobierz 153571 bajtów.
97 - Postanowienie z dnia 2008-06-23
spór kompetencyjny dotyczący opiniowania kandydatów na stanowisko sędziego
Z.U. 2008 / 5A / 97
sygn. Kpt 1/08 (DOC) Pobierz 153600 bajtów.     (PDF) Pobierz 236868 bajtów.
98 - Postanowienie z dnia 2008-06-30
zasady wypłaty zasiłku chorobowego
Z.U. 2008 / 5A / 98
sygn. SK 15/07 (DOC) Pobierz 84480 bajtów.     (PDF) Pobierz 153261 bajtów.
99 - Postanowienie o kosztach z dnia 2008-06-30
zasady wypłaty zasiłku chorobowego
Z.U. 2008 / 5A / 99
sygn. SK 15/07 (DOC) Pobierz 31232 bajtów.     (PDF) Pobierz 118526 bajtów.


      Ilość: 24