O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZÊDOWY

Seria B Warszawa, 2008 Nr 5
poz.

TREĤĈ: ORZECZENIA KOÑCZĦCE ROZPOZNANIE WSTÊPNE


POSTANOWIENIA W SPRAWACH WNIOSKOWYCH 

 
182 - Postanowienie z dnia 2008-09-08
Z.U. 2008 / 5B / 182
sygn. Tw 14/08 (DOC) Pobierz 58880 bajtów.     (PDF) Pobierz 134239 bajtów.
183 - Postanowienie z dnia 2008-10-14
Z.U. 2008 / 5B / 183
sygn. Tw 25/08 (DOC) Pobierz 46592 bajtów.     (PDF) Pobierz 128574 bajtów.
184 - Postanowienie z dnia 2008-09-01
Z.U. 2008 / 5B / 184
sygn. Tw 28/08 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 129769 bajtów.
185 - Postanowienie z dnia 2008-10-16
Z.U. 2008 / 5B / 185
sygn. Tw 29/08 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 127570 bajtów.
186 - Postanowienie z dnia 2008-09-16
Z.U. 2008 / 5B / 186
sygn. Tw 30/08 (DOC) Pobierz 29184 bajtów.     (PDF) Pobierz 130760 bajtów.POSTANOWIENIA W SPRAWACH SKARGOWYCH

187 - Postanowienie z dnia 2006-06-21
Z.U. 2008 / 5B / 187
sygn. Ts 215/05 (DOC) Pobierz 35840 bajtów.     (PDF) Pobierz 124827 bajtów.
188 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-10-01
Z.U. 2008 / 5B / 188
sygn. Ts 215/05 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 121622 bajtów.
189 - Postanowienie z dnia 2006-10-16
Z.U. 2008 / 5B / 189
sygn. Ts 59/06 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 127758 bajtów.
190 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-09-03
Z.U. 2008 / 5B / 190
sygn. Ts 59/06 (DOC) Pobierz 51200 bajtów.     (PDF) Pobierz 133880 bajtów.
191 - Postanowienie z dnia 2006-10-24
Z.U. 2008 / 5B / 191
sygn. Ts 97/06 (DOC) Pobierz 56832 bajtów.     (PDF) Pobierz 137706 bajtów.
192 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-10-14
Z.U. 2008 / 5B / 192
sygn. Ts 97/06 (DOC) Pobierz 41984 bajtów.     (PDF) Pobierz 126608 bajtów.
193 - Postanowienie z dnia 2007-09-17
Z.U. 2008 / 5B / 193
sygn. Ts 147/06 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 126200 bajtów.
194 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-10-13
Z.U. 2008 / 5B / 194
sygn. Ts 147/06 (DOC) Pobierz 47616 bajtów.     (PDF) Pobierz 130193 bajtów.
195 - Postanowienie z dnia 2007-11-19
Z.U. 2008 / 5B / 195
sygn. Ts 152/06 (DOC) Pobierz 59392 bajtów.     (PDF) Pobierz 137206 bajtów.
196 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-10-14
Z.U. 2008 / 5B / 196
sygn. Ts 152/06 (DOC) Pobierz 83968 bajtów.     (PDF) Pobierz 162149 bajtów.
197 - Postanowienie z dnia 2007-02-12
Z.U. 2008 / 5B / 197
sygn. Ts 160/06 (DOC) Pobierz 49152 bajtów.     (PDF) Pobierz 128869 bajtów.
198 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-09-01
Z.U. 2008 / 5B / 198
sygn. Ts 160/06 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 125848 bajtów.
199 - Postanowienie z dnia 2007-10-23
Z.U. 2008 / 5B / 199
sygn. Ts 1/07 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 127319 bajtów.
200 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-09-18
Z.U. 2008 / 5B / 200
sygn. Ts 1/07 (DOC) Pobierz 51712 bajtów.     (PDF) Pobierz 130412 bajtów.
201 - Postanowienie z dnia 2007-06-20
Z.U. 2008 / 5B / 201
sygn. Ts 28/07 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 125709 bajtów.
202 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-10-08
Z.U. 2008 / 5B / 202
sygn. Ts 28/07 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 120830 bajtów.
203 - Postanowienie z dnia 2008-09-25
Z.U. 2008 / 5B / 203
sygn. Ts 46/07 (DOC) Pobierz 31744 bajtów.     (PDF) Pobierz 121851 bajtów.
204 - Postanowienie z dnia 2008-08-20
Z.U. 2008 / 5B / 204
sygn. Ts 63/07 (DOC) Pobierz 38400 bajtów.     (PDF) Pobierz 124183 bajtów.
205 - Postanowienie z dnia 2007-06-27
Z.U. 2008 / 5B / 205
sygn. Ts 108/07 (DOC) Pobierz 43008 bajtów.     (PDF) Pobierz 126390 bajtów.
206 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-09-30
Z.U. 2008 / 5B / 206
sygn. Ts 108/07 (DOC) Pobierz 40960 bajtów.     (PDF) Pobierz 123926 bajtów.
207 - Postanowienie z dnia 2008-09-05
Z.U. 2008 / 5B / 207
sygn. Ts 177/07 (DOC) Pobierz 66048 bajtów.     (PDF) Pobierz 139740 bajtów.
208 - Postanowienie z dnia 2008-08-18
Z.U. 2008 / 5B / 208
sygn. Ts 194/07 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 134852 bajtów.
209 - Postanowienie z dnia 2008-09-16
Z.U. 2008 / 5B / 209
sygn. Ts 213/07 (DOC) Pobierz 52736 bajtów.     (PDF) Pobierz 131799 bajtów.
210 - Postanowienie z dnia 2008-05-13
Z.U. 2008 / 5B / 210
sygn. Ts 236/07 (DOC) Pobierz 57856 bajtów.     (PDF) Pobierz 172130 bajtów.
211 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-10-28
Z.U. 2008 / 5B / 211
sygn. Ts 236/07 (DOC) Pobierz 44544 bajtów.     (PDF) Pobierz 127682 bajtów.
212 - Postanowienie z dnia 2008-05-16
Z.U. 2008 / 5B / 212
sygn. Ts 248/07 (DOC) Pobierz 50688 bajtów.     (PDF) Pobierz 133125 bajtów.
213 - Postanowienie-Zażalenie z dnia 2008-09-03
Z.U. 2008 / 5B / 213
sygn. Ts 248/07 (DOC) Pobierz 44032 bajtów.     (PDF) Pobierz 126177 bajtów.
214 - Postanowienie z dnia 2008-09-22
Z.U. 2008 / 5B / 214
sygn. Ts 273/07 (DOC) Pobierz 35328 bajtów.     (PDF) Pobierz 119089 bajtów.
215 - Postanowienie z dnia 2008-09-19
Z.U. 2008 / 5B / 215
sygn. Ts 41/08 (DOC) Pobierz 70144 bajtów.     (PDF) Pobierz 138982 bajtów.
216 - Postanowienie z dnia 2008-09-01
Z.U. 2008 / 5B / 216
sygn. Ts 178/08 (DOC) Pobierz 52224 bajtów.     (PDF) Pobierz 195111 bajtów.
217 - Postanowienie z dnia 2008-10-03
Z.U. 2008 / 5B / 217
sygn. Ts 244/08 (DOC) Pobierz 37888 bajtów.     (PDF) Pobierz 124896 bajtów.


      Iloĥĉ: 36