O R Z E C Z N I C T W O
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
ZBIÓR URZĘDOWY

Seria A Warszawa, 2008 Nr 6TREŚĆ
poz.
WYROKI 

 
100 - Wyrok z dnia 2008-07-01
Tryb wyboru i odwołania rady pracowników
Z.U. 2008 / 6A / 100
Dz.U. 2008.120.778 z dnia 2008-07-08     ISAP     RCL
sygn. K 23/07 (DOC) Pobierz 157696 bajtów.     (PDF) Pobierz 234480 bajtów.
101 - Wyrok z dnia 2008-07-01
Wymogi formalne skargi kasacyjnej
Z.U. 2008 / 6A / 101
Dz.U. 2008.120.779 z dnia 2008-07-08     ISAP     RCL
sygn. SK 40/07 (DOC) Pobierz 297984 bajtów.     (PDF) Pobierz 339488 bajtów.
102 - Wyrok z dnia 2008-07-03
Brak sądowej kontroli postanowienia prokuratora
Z.U. 2008 / 6A / 102
Dz.U. 2008.123.802 z dnia 2008-07-11     ISAP     RCL
sygn. K 38/07 (DOC) Pobierz 155648 bajtów.     (PDF) Pobierz 236797 bajtów.
103 - Wyrok z dnia 2008-07-08
Brak równości stron w dochodzeniu roszczenia
Z.U. 2008 / 6A / 103
Dz.U. 2008.123.804 z dnia 2008-07-11     ISAP     RCL
sygn. P 36/07 (DOC) Pobierz 127488 bajtów.     (PDF) Pobierz 219946 bajtów.
104 - Wyrok z dnia 2008-07-08
Zasady tworzenia i działania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
Z.U. 2008 / 6A / 104
Dz.U. 2008.123.803 z dnia 2008-07-11     ISAP     RCL
sygn. K 46/07 (DOC) Pobierz 200192 bajtów.     (PDF) Pobierz 248056 bajtów.
105 - Wyrok z dnia 2008-07-10
Zwoływanie zgromadzenia bez wymaganego zezwolenia
Z.U. 2008 / 6A / 105
Dz.U. 2008.131.838 z dnia 2008-07-23     ISAP     RCL
sygn. P 15/08 (DOC) Pobierz 260608 bajtów.     (PDF) Pobierz 304152 bajtów.
106 - Wyrok z dnia 2008-07-10
Ustalanie okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Z.U. 2008 / 6A / 106
Dz.U. 2008.131.837 z dnia 2008-07-23     ISAP     RCL
sygn. K 33/06 (DOC) Pobierz 81408 bajtów.     (PDF) Pobierz 184263 bajtów.
107 - Wyrok z dnia 2008-07-18
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad innym niż dziecko, pełnoletnim, niepełnosprawnym członkiem rodziny
Z.U. 2008 / 6A / 107
Dz.U. 2008.138.872 z dnia 2008-07-31     ISAP     RCL
sygn. P 27/07 (DOC) Pobierz 126976 bajtów.     (PDF) Pobierz 187747 bajtów.
108 - Wyrok z dnia 2008-07-21
Wysokość opłaty sądowej
Z.U. 2008 / 6A / 108
Dz.U. 2008.138.873 z dnia 2008-07-31     ISAP     RCL
sygn. P 49/07 (DOC) Pobierz 140288 bajtów.     (PDF) Pobierz 230862 bajtów.
109 - Wyrok z dnia 2008-07-22
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
Z.U. 2008 / 6A / 109
Dz.U. 2008.138.875 z dnia 2008-07-31     ISAP     RCL
sygn. P 41/07 (DOC) Pobierz 215040 bajtów.     (PDF) Pobierz 267941 bajtów.
110 - Wyrok z dnia 2008-07-22
Stosowanie aresztu tymczasowego wobec kobiet w ciąży
Z.U. 2008 / 6A / 110
Dz.U. 2008.138.874 z dnia 2008-07-31     ISAP     RCL
sygn. K 24/07 (DOC) Pobierz 321024 bajtów.     (PDF) Pobierz 354049 bajtów.


POSTANOWIENIA 

111 - Postanowienie z dnia 2008-07-04
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
Z.U. 2008 / 6A / 111
sygn. K 50/05 (DOC) Pobierz 33280 bajtów.     (PDF) Pobierz 121012 bajtów.
112 - Postanowienie z dnia 2008-07-07
odrzucenie apelacji bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych
Z.U. 2008 / 6A / 112
sygn. SK 83/06 (DOC) Pobierz 94208 bajtów.     (PDF) Pobierz 161358 bajtów.
113 - Postanowienie z dnia 2008-07-08
kara pieniężna za wydobywanie kopaliny
Z.U. 2008 / 6A / 113
sygn. K 40/06 (DOC) Pobierz 114688 bajtów.     (PDF) Pobierz 219699 bajtów.
114 - Postanowienie z dnia 2008-07-08
wydawanie czasopisma bez wymaganej rejestracji
Z.U. 2008 / 6A / 114
sygn. P 38/07 (DOC) Pobierz 120320 bajtów.     (PDF) Pobierz 202446 bajtów.
115 - Postanowienie z dnia 2008-07-14
odrzucenie apelacji
Z.U. 2008 / 6A / 115
sygn. SK 72/06 (DOC) Pobierz 48128 bajtów.     (PDF) Pobierz 133568 bajtów.
116 - Postanowienie z dnia 2008-07-16
odrzucenie apelacji bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych
Z.U. 2008 / 6A / 116
sygn. SK 81/06 (DOC) Pobierz 109056 bajtów.     (PDF) Pobierz 201075 bajtów.
117 - Postanowienie z dnia 2008-07-16
zasady ustalania podstawy wymiaru emerytury lub renty
Z.U. 2008 / 6A / 117
sygn. SK 6/08 (DOC) Pobierz 94720 bajtów.     (PDF) Pobierz 162425 bajtów.
118 - Postanowienie z dnia 2008-07-16
odrzucenie apelacji przez sąd II instancji bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia jej braków
Z.U. 2008 / 6A / 118
sygn. SK 14/08 (DOC) Pobierz 69120 bajtów.     (PDF) Pobierz 176392 bajtów.
119 - Postanowienie z dnia 2008-07-17
brak granic czasowych umieszczenia skazanego w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m kw
Z.U. 2008 / 6A / 119
sygn. SK 25/07 (DOC) Pobierz 36864 bajtów.     (PDF) Pobierz 123426 bajtów.


      Ilość: 20